Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

28.- CHƠN LƯ ĐÀN

Tuất thời, 23 tháng Chạp Ất Tỵ (14-01-1966)

____________

 

      Thiện Tài Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị trung đàn. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp BỒ-TÁT giá lâm. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Gội rửa oan khiên để nhẹ ḿnh,

Về miền thượng giới rộng thinh thinh,

Hồng trần nh́n lại bao đau khổ,

Dốc độ thành công khắp vạn linh.

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT, Bần Đạo chào chư hiền sĩ, hiền muội đàn trung. Nhân tiết Đông măn Xuân lai, Bần Đạo giáng đàn để cùng chư hiền sĩ hiền muội kiểm điểm lại quá tŕnh hành đạo, lập công chính bản thân ḿnh. Miễn lễ, đàn trung an tọa.

      Chư hiền sĩ, chư hiền muội! Khi đặt đời ḿnh trên con đường Đạo là dốc ḷng sửa tánh tu tâm, luyện ḿnh trở nên thuần lương nhân hậu, noi gương Thánh Hiền Tiên Phật, trước tự tu cho bản thân, kế đó sẽ d́u dẫn gia đ́nh quyến thuộc cùng những người lân cận, cũng đồng bước theo đường lối đó, trước để tỏ ra xứng đáng bậc hiền nhân quân tử, sau nếu có khả năng, có phương tiện sẽ hợp tác cùng bạn lành, làm một sứ mạng cao cả phổ độ quảng đại chúng sanh đi theo đường chánh đạo. Có chánh đạo, mọi người biết cương vị của ḿnh, tương thân ḥa ái, giúp đỡ thương yêu, cốt lập một xă hội thiện lương thanh b́nh hạnh phúc.

      Hễ cơi đời nầy, kiếp sống c̣n là hạnh phúc, th́ cơi Cực Lạc vẫn kề bên. Sau khi rũ sạch nợ trần, chơn hồn thoát xác về nơi cơi trường tồn chánh giác, hiệp nhứt cùng khối đại linh quang, rồi cũng lănh sứ mạng trở lại thế gian với h́nh thức khác, độ rỗi những linh hồn c̣n trong ṿng tiến hóa chậm chạp, mau vượt lên khỏi ṿng u đồ đọa lạc, để rồi cùng đến cơi trường tồn chánh giác.

      Năm cũ hầu tàn, năm mới sắp sang, chư hiền đệ, hiền muội thử làm bảng thống kê trong một năm qua để so sánh với năm rồi, hầu đặt ḿnh cho năm tới. Nếu trong năm qua chưa được hoàn toàn mỹ măn, rút những ưu khuyết hầu làm chương tŕnh cho năm tới. Nếu không được kết quả nhiều cũng được ít, dầu một điểm hay ba bốn điểm phần ngàn, cũng gọi là thành công phần nào đó. Nếu không được điểm nào, đương nhiên bị thối lui, trễ mất ba trăm sáu mươi lăm bóng thiều quang trôi mất.

      Vạn vật ở cơi trần nầy đều có tiến có thối, hễ tiến th́ thăng, bằng thối th́ đọa, nhưng hiền sĩ, hiền muội ôi! kiểm điểm bằng cách nào, dựa trên phương thức nào để căn cứ vào đó t́m con số lập bản thống kê. Bần Đạo cùng chư hiền sĩ, hiền muội thử phác họa phương thức như sau đây, xem có thể gọi là tạm được cùng chăng?

      1) Bản thân ḿnh, ḿnh có được tự làm chủ nhơn ông, thắng thất t́nh lục dục, có đặt trọn niềm tin đi đến mức cuối cùng của một vấn đề nhân nghĩa đạo lư khi ḿnh đă quyết định buổi đầu tiên, hay c̣n bị chi phối về điểm vui đâu chúc đó?

      2) Đối với gia đ́nh, ḿnh có được vẹn tṛn nhân luân đạo nghĩa, chung thủy phu thê, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung?

      3) Đối với t́nh nước non dân tộc, ḿnh có được một công dân tốt chăng? Đối với quan niệm Tôn giáo và đạo lư?

      4) Kiểm điểm lại sự chay lạc cùng những thường thức trong khuôn khổ đạo đức mà luật lệ kinh sách đă đặt cho ḿnh?

      5) Và cũng là điểm chót: Nếu là sứ mạng lèo lái con thuyền Đạo, thử xem ḿnh có làm được những ǵ ích lợi cho cơ qui nguyên Đạo trước t́nh thế hiện thời?

      Năm điểm vừa phác họa sơ qua, chư hiền sĩ, hiền muội thấy cần bổ túc thêm chăng, để cùng thảo luận và đặt một phương hướng mới....

      Chư hiền sĩ, hiền muội, có ai hiểu được ḿnh là ai chăng? Kiếp trước và muôn ngàn kiếp trước, từ đâu đến, tên họ là chi? đến kiếp nầy đă được mấy kiếp rồi? Có bổn phận làm ǵ và tên họ hiện giờ có phải tên thiệt của ḿnh chăng? và rồi sẽ đi về đâu? vị lai ra thể nào? và sẽ mang những tên họ ǵ khác nữa?

      Ôi! trường đời, trường Đạo là cả một trường học mênh mông cao sâu vô tận, người thế gian nếu căn cứ vào nhăn nhĩ thân ư làm căn bản để phán xét th́ c̣n vấp phải muôn trùng sự sai lầm.

      Trường đời, kẻ đi người đến, kế tiếp có kẻ chực hờ đến sau, nhưng việc quan trọng là kẻ đi để lại những ǵ đẹp đẽ lịch sử đời hoặc Đạo trong mai hậu.

      Bần Đạo cảm thấy có bao la t́nh cảm với chư hiền sĩ, hiền muội, nên hôm nay nêu một đề tài kiểm điểm cuối niên hành Đạo, để ḷng dặn ḷng nhắc nhở cho nhau trên bước đường thế Thiên hành hóa, và c̣n những dịp khác, Bần Đạo sẽ có những đề tài mới.

Ngâm:

     Cuối năm để lại vài trang,

Cho chư sĩ muội luận bàn thâm canh,

     Tạo điều kiện để tu hành,

Cơ Quan sắp được trưởng thành nay mai.

     Nếu kém đức hoặc non tài,

Trên đường sứ mạng trở gay vô cùng,

     Giă từ sĩ muội đàn trung,

Phiêu phiêu mây gió Non Bồng lui chơn…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh