Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

27.- VĨNH NGUYÊN TỰ

Ngọ thời mùng 3-12 Ất Tỵ (25-12-1965)

      Kim Vân Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Đức NHƯ Ư ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN. Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

      (Tiếp điển:)

      NHƯ Ư ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN, Lăo chào mừng chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội.

      Đương giữa thời đao binh chiến loạn, chư hiền đệ, hiền muội không nệ sự khó khăn, dành th́ giờ quí báu quá bước đến vùng cô thôn cổ tự, trước tưởng nhớ đến t́nh một đồng đạo năm xưa, sau đem lại nguồn an ủi và sưởi ấm ḷng Đạo nơi nầy, Lăo rất cảm kích thay với tấm ḷng cao cả v́ Đạo nghĩa, xin miễn lễ, mời đồng chung an tọa.

      Chư hiền đệ, hiền muội! Trước sứ mạng chỉnh Đạo cứu đời, trước sự nhận thức trách nhiệm thế Thiên hành hóa, chư hiền đệ, hiền muội hôm nay có dịp cùng Lăo để bàn giải qua về lư Đạo giữa kẻ Tiên người tục. Chư hiền đệ, hiền muội, Thượng Đế đă ban cho hiền đệ, hiền muội mang một thân xác con người, ngoài sinh hồn, giác hồn, lại c̣n thêm phần linh hồn, nhờ đó mà tánh linh hơn vạn vật; nhờ đó mà phán xét tất cả nẻo chánh đường tà, và cũng nhờ đó mà thông công, gần gũi với Thượng Đế cùng các Đấng Thiêng Liêng, và cũng nhờ đó mà tác Tiên tạo Phật một cách rất dễ dàng, miễn là ḿnh trọn chí tâm, chí thành, chí kỉnh mà hành được chí đức.

      Người có thể làm được những việc Phật Tiên Thánh Thần đă làm, cũng chính bàn tay người có thể tạo lập một cảnh thái b́nh an cư lạc nghiệp, có thể nói là thiết lập một cảnh Thiên Đàng tại thế gian cho muôn dân đều cộng hưởng.

      Nhưng than ôi! Việc đời không phải thế. Trời có âm dương, thời tiết có khi mưa nắng, nước sông có lớn ṛng, bàn tay có ngón dài ngón vắn, việc làm đều có phải có trái. May mà tâm trí biết biện phân chỗ phải trái, chọn lọc lẽ thiệt hư, lần lần loại bỏ những tư tưởng xấu, làm việc tốt. Đó là mầm móng cho t́nh thương yêu và đó là nguồn gốc hạnh phúc cả muôn người. Trái lại, th́ thế gian nầy sẽ là chốn A Tỳ địa ngục khổ đau, triền miên trong cảnh tang tóc, đói rách thê lương, nhà tan nước mất, giết chóc liên miên.

      Những hiện tại và cảnh vật đang diễn ra trước mắt không phải tự ư Thượng-Đế đem đến cho người mà chính tại người xa hẳn t́nh thương của Thượng-Đế. Mà hễ trong ḷng mọi người đă thiếu t́nh thương của Thượng Đế th́ hậu quả tai hại khôn lường.

      Thượng-Đế luôn luôn với ḷng háo sanh muôn vật, mùa Xuân đem lại ấm áp cho tiết Đông tàn,mùa Thu rưới chan t́nh mát mẻ cho cơn nắng hạ đốt thiêu. Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tám tiết luôn luôn vận hành với t́nh Tạo Hóa vô tư, chung qui nhờ những mâu thuẫn đó để giúp cơ sanh hóa cùng luật thừa trừ, âm thầm tuần tự nhi tiến.

      Nếu tất cả mọi người sớm hiểu như vậy, sớm tiếp tay với Thượng Đế tô điểm non sông gấm vóc cơi trần hoàn, ôi! biết bao là vinh quang đẹp đẽ. Chỉ tại người quên hẳn tánh thuần phát thiện lương mà Thượng Đế đă phát ban trong buổi sơ sinh.

      Chư hiền đệ, hiền muội! Cuộc đời là cả một cái cầu ṿng bắt từ bến thưởng sang bến phạt.

      Đời con người trải qua ba giai đoạn đời, ai ai đều cũng phải trải qua cái cầu ấy. Như hồi buổi sơ sanh, một hài nhi vừa chào đời, Thượng Đế đă phát ban cho hài nhi ấy mang đến thế gian bao nhiêu thuần lương hạnh phúc, thọ bẩm bởi khí Tiên Thiên ḥa hợp cùng Hậu Thiên phụ mẫu nước non. Đến tuổi trưởng thành như hiện trạng của các hiền đệ, hiền muội, sinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, bầu nhiệt huyết đầy tràn nhựa sống, tha hồ mà tung bay bốn phương Trời góc biển, dọc ngang với sự bại thành. Nhưng v́ định luật của Tạo Hóa, không cho phép con người đứng một chỗ, khi lên tới giữa đoạn cầu là chỗ cao nhứt, đó là lúc tuổi phỉ chí b́nh sanh. Rồi từ đó sẽ xuống lần phía bên kia dốc cầu. Khi xuống tận dốc cầu, chợt ngoái nh́n trở lại đầu cầu phía bên kia th́ một hài nhi, một lăo thành cũng như nhau. Chỉ khác nhau là bởi ở chỗ kẻ mang hạnh phúc đi cuối dốc cầu để ban rải hạnh phúc cho mọi người và tự hưởng hạnh phúc suốt một cuộc đời ḿnh. C̣n một kẻ khác trái lại, khi đi mang theo hạnh phúc để qua bên kia đổi lấy sự luân hồi đau khổ đời đời kiếp kiếp, chẳng những cho riêng ḿnh, mà cho tất cả mọi người chung quanh đồng liên lụy. Than ôi! cuộc đời chỉ có thế sao!

      Chư hiền đệ, hiền muội!

Thi:

Ba vạn sáu ngàn có mấy lâu,

Vị đời vừa thấm tuyết pha đầu,

Trăm năm âu cũng bao nhiêu đó,

Kết quả hỡi người muốn ở đâu?

Thi bài:

       Đâu đâu cũng trong bầu Trời đất,

       Người người đều bẩm chất in nhau,

              Nhưng khi lên giữa nhịp cầu,

Là nơi lựa chọn nơi đâu bại thành.

       Khi nhiệt huyết tung hoành thế sự,

       Khi tâm can hùng cứ tranh đua,

              Mất c̣n vinh nhục được thua,

Nỗi ch́m thân thế bán mua chợ đời.

       Hễ đắc thế đắc thời tự đắc,

       Bằng suy vong, suy rất khó suy,

              Nỗi hoan lạc, nỗi sầu bi,

Song song trói buộc chẳng khi nào rời.

       Sang chung đỉnh trong đời rồi cũng...

       Hèn lăn thân khắp chốn vẫn c̣n...

              Bả chung đỉnh, miếng ngọt ngon,

Khoe khoang trêu gợi thèm thuồng thế nhân.

       Hỏi ǵ đó? là ăn, là mặc,

       Hỏi ǵ đây? là đất, là nhà,

              Suốt đời chỉ một cái ta,

Đổi thay đen trắng, trộn pha dữ lành.

       Có ai nhớ phận ḿnh chăng tá?

       Có ai c̣n ḷng dạ nghĩ suy?

              Mấy mươi năm có những ǵ?

Đắp xây non nước bù ch́ nghĩa ân.

       Từng rổ gót Đông lân Tây xá,

       Từng nặng ḷng nắng Hạ mưa Thu,

              Đă làm nên bực danh nhu?

Hay phong trần đă mờ lu tánh lành?

       Chim c̣n chọn cây xanh mà đổ,

       Người há không nhớ tổ quày về,

              Cơi đời là chốn giác mê,

Là nơi kết quả ngày về bổn nguyên.

       Ai ai cũng có duyên phẩm vị,

       Ai cũng c̣n nước trí non nhân,

              Cũng Tiên Phật, cũng Thánh Thần,

Trong ḷ nung đúc cơi trần mà nên.

       Đôi ḍng để đáp đền tâm Đạo,

       Mấy lời khuyên dặn bảo chư hiền,

              Giữa cơn thế sự đăo huyền,

Vững vàng lèo lái khi thuyền sang sông.

       Sẽ đến lúc đại đồng phán đoán,

       Cũng là khi công rạng danh thành,

              Thiên Đ́nh bảng ngọc đề danh,

Ngàn năm một thuở lập thành Thế Tôn.

      Một lần nữa, riêng phần Lăo gởi lời cảm ơn chư Thiên mạng cùng quí hiền đệ, hiền muội xa gần chung hợp về đây. Lăo cầu xin Thượng Phụ chan rưới ân lành cho quí hiền đệ muội hồi gia an dưỡng để hành sự những kỳ sắp tới, xin chào chung, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh