Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

26.- HUỜN CUNG ĐÀN

Mùng 2 rạng mùng 3-12 Ất Tỵ (24-12-1965)

LỄ GIÁNG SINH

Thi:

PHÊ-RÔ giáng bút trước đàn tiền,

Nam Nữ đồng tâm lănh lịnh truyền,

Lẳng lặng nghiêm trang hầu Giáo Chủ,

Giáng trần chứng lễ rưới ân Thiên.

      Thành tâm tiếp CHÚA giáng, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Thích, Nho, GIA, Lăo một đường về,

Chánh tín bồi thoát muội mê,

Độ thế GIÁO dân tùy mỗi xứ,

Một Trời CHỦ tể khắp tư bề.

      GIÊSU – KIRIXITO, Ta chào các hướng đạo Việt Nam, tín đồ của Thượng Đế. Ta lấy làm vui mừng đến chứng lễ Giáng Sinh của Ta ở ḷng tốt đẹp của các người và cũng vui mừng nh́n thấy một dân tộc nhỏ đă đứng lên nói được sự thương yêu t́nh nhơn loại trong ḥa đồng đạo giáo trên thế giới ngày nay và cũng sẽ nói những đám cỏ non xanh rờn rợn, những ḍng suối mát trong lành đang lâng lâng chảy. Thiên sứ sẽ mang các cổ xe chở đoàn chiên từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, để kêu lên những tiếng vui mừng ngoan ngoăn, dưới sự phát ban công b́nh của CHÚA TRỜI tức THƯỢNG-ĐẾ, mà không c̣n ai giựt giành cắn xé nhau nữa. Thượng Đế Cứu Thế sẽ đến với các người, bàn tay lành đổ phép mầu cho các người được sáng suốt trong luật công b́nh của Thượng Đế.

      Ta muốn nói các Đấng Cứu Thế ngày xưa đă hy sinh với lẽ công b́nh, th́ ngày nay không có khác. Ta hy sinh trong sự công b́nh của Đức Chúa Trời cũng như các hướng đạo Việt Nam đă và sẽ hy sinh trong luật công b́nh của Trời tức Đấng Cao Đài Cứu Thế ngày nay vậy. Hy sinh để làm sáng tỏ lẽ công b́nh cho thế gian, cho nhân loại.

Thi bài:

       Này hướng đạo xuống trần cứu thế,

       Nghe Ta phân mọi lẽ công b́nh,

              Chúa Trời phép rộng oai linh,

Không riêng mỗi cơi mà t́nh Cha chung.

       Rải ra khắp đại đồng thế giới,

       T́nh thương yêu gom lại một bầu,

              Mỹ, Phi, Úc, Á như Âu,

Cũng nhân, cũng vật, cũng màu nước non.

       Lúc yên lặng là c̣n linh tánh,

       Khi buông lung khôn tránh tội t́nh,

              Phạm điều cấm, mất phép linh,

Mới gây ham muốn bất b́nh rẽ chia.

       Loài người lại hướng về vật chất,

       T́nh thương yêu chân thật đổi dời,

              Háo sanh là đức của Trời,

Công b́nh là luật trị người thế gian.

       Ḷng ham muốn lấn đàng chơn lư,

       Ham muốn thành biến quỉ Sa Tăng,

              Chúa Trời thương xót khôn ngằn,

Khi con phạm luật công bằng của Cha.

       Phép mầu mới đem ra xử thế,

       Hy sinh hầu bảo vệ loài người,

              Bao nhiêu thế kỷ đổi dời,

Gương hy sinh để có người hy sinh.

       Chính Ta đă hiến ḿnh thọ khổ,

       Cho loài người biết chỗ công b́nh,

              Dù rằng Giáo Chủ toàn linh,

Cũng do cái luật công b́nh mà thôi.

 

Ta đem thí dụ với các tín đồ hướng đạo Việt Nam:

 

       Nước Locride có người Hoàng Đế,

       Luật công b́nh xử chế nghiêm minh,

              Ban ra chỉ dụ triều đ́nh,

Phạm phép móc mắt luật h́nh không sai.

       Tội phạm trước không ai đâu lạ,

       Là con vua sang cả hoàng thân,

              Zé-né-cus khó định phân,

Nỗi ḷng bất nhẫn trước cân công b́nh.

       Đành lặng lẽ tự ḿnh móc mắt,

       Mắt của ḿnh và mắt của con,

              Đôi tṛng đủ trước bệ son,

Cho nghiêm phép nước cho c̣n t́nh thương.

       Ta là một trong trường nhơn loại,

       Cùng thế gian Ta phải gánh gồng,

              Thà cam chịu đổ máu hồng,

Gương hy sinh để nhắc ḷng hy sinh.

       Hỡi ai đă hiến ḿnh vào Đạo,

       Giữa cơ Trời tái tạo dinh hoàn,

              Bao nhiêu tội lỗi thế gian,

Một phen thưởng phạt sảy sàng một phen.

       Khắp vũ trụ một đèn chơn lư,

       Khắp loài người một thủy nguyên thôi,

              Sống trong phép nhiệm của Trời,

Những điều tội phước do nơi ḿnh làm.

      Hỡi các tín đồ hướng đạo Việt Nam! Các Đấng Giáo Chủ ngày nay sẽ ban phép lành cho dân tộc và cứu rỗi linh hồn của các người hầu bảo vệ ân oai của Thượng Đế. Hăy nhớ mấy lời Ta dạy. Ban ơn lành chung tất cả, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh