Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

10.- NGỌC MINH ĐÀI

Hợi thời Mùng 10 tháng 5 Ất Tỵ (9-6-1965)

Thi:

Thành Hoàng Bổn Cảnh giáng đêm thanh,

Đạo hữu thành tâm khá kỉnh thành,

Tiếp lịnh Đại Tiên lời chỉ dạy,

Trên đường đạo đức độ thân sanh.

      Bổn Thần chào chư Thiên Sắc, chào liệt vị đẳng đẳng. Thành tâm tiếp điển, Bổn Thần xin lui gót, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Gióng trống chuông linh thức tỉnh người,

Tỉnh đi đừng ngủ nữa ai ơi!

Bốn ngàn năm đă bừng cơn mộng,

Hai mấy triệu nên rơ thế thời,

Giữ sắc chi lan khi nước đọng,

Noi gương ṭng bá lúc sương rơi,

Đạo mầu là kế an thiên hạ,

Chớ dễ duôi rồi khổ đến nơi.

      LÊ ĐẠI TIÊN, Lăo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội.

      Giờ này, Lăo giáng bút để chứng minh Lễ Kỷ Niệm Ngọc Minh Đài và nhân tiện cũng ghi lại vài điểm đáng cần thiết mà chư hiền đệ không lưu ư! Lăo miễn lễ, an tọa nghe Lăo phân đây:

      Đời loạn, Đạo khai, là đức háo sanh của Thượng Đế. Thế sự ngày nay, chư hiền đă biết như thế nào chưa? Nh́n rộng xa là đời, gần là dân tộc Việt Nam, gần hơn nữa kế bên ḿnh là thân thế gia đ́nh. Ôi! nỗi điêu linh thống khổ đă tràn ngập. Đến như Lăo đây cũng khó thốt nên lời.

      Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! Giai đoạn đầu của đời là giai đoạn hy sinh của người hành Đạo. Hy sinh thiết thực đời sống vô vị để trở thành một đời sống hồn nhiên trong lịch sử. Căn bản chỉ do ḷng nhân đừng đăi đọa là không phạm giới sát sanh; việc nghĩa thấy chẳng bỏ qua là ngăn điều đạo tặc; giữ lễ không rời là trọn nhơn phẩm; cái trí minh định sẽ vững lập trường th́ không say sưa điên loạn; khỏi giới tửu nhục, thân thế chẳng suy vong; thủ tín sẽ đem lại ḷng tin, ḷng tin sẽ tạo được thế hợp quần. Hợp quần là sức mạnh, sức mạnh đem đến cho mọi người sự sáng suốt ở tinh thần, ở niềm vui tươi ḥa ái. Ḷng tin, hợp quần, sức mạnh, ḥa ái, sẽ hàn gắn mọi sứt mẻ hoài nghi. Không dối ḿnh, không dối người, không dối Trời, th́ không phạm giới vọng ngữ. Đây là câu nhựt tụng thường xuyên của người tu niệm.

      Hỡi chư hiền đệ, hiền muội! hăy cố gắng thêm lên, đem hết tinh thần năng lực trong kiếp sống c̣n cùng cải tạo cảnh bi đát thê lương, trở về với thanh b́nh ổn định. Rồi đây, con quái vật đă được ḷng nhân dục súc tích từ lâu, sẽ chuyển ḿnh trong giờ phút chót, giữa sự kết liễu dưới đ̣n cân Tạo Hóa, th́ thế sự ắt điên nguy.

      Hỡi chư hiền đệ! đừng nên quan niệm chi phái, hăy đánh tan thành kiến, bản ngă, hăy thắng ḷng nhơn dục đăi đọa, hăy hợp nhau t́m lối thoát chung, để khỏi nanh vuốt của lũ sài lang đang chực chờ cấu xé.

      Hỡi chư phận sự:

Bài:

       Hăy cố gắng tinh thần đạo đức,

       Hăy đo lường ư thức nhân sinh,

              Lo đi, ḿnh cứu lấy ḿnh,

Cứu ḿnh là cứu gia đ́nh nước non.

       Sống trong kiếp sống c̣n nhơn quả,

       Vui chi mà vay trả nghiệp oan,

              Thế đồ chen lấn nhộn nhàng,

Bát cơm nước mắt miếng hàng mồ hôi.

       Bóng loạng choạng đứng ngồi than thở,

       Bầy con con xó chợ đầu đàng,

              Lăn thân v́ mặc v́ ăn,

Nghĩ càng đau xót, nh́n càng thiết tha.

       Ḱa chiến sĩ xông pha trận mạc,

       Đem máu xương đắp vạc bồi thành,

              Sanh trong thời loạn âu đành,

Giành non sông để rồi dành cho ai!

       Viết ra nỗi cảm hoài thế sự,

       Gởi cho người biết giữ đạo tâm,

              Kề bên thế cuộc thăng trầm,

Làm sao kết hợp nhiệt tâm nhơn ḥa.

       Noi chánh đạo hầu xa tai biến,

       Ḱa thế nhân sắp đến nguy nàn,

              Dầu cho gác phụng lầu vàng,

Dễ ǵ thoát cảnh cơ hàn khổ chung.

       Lăo khuyên rán hợp cùng huynh đệ,

       Không phải hồi đại tiểu tranh phân,

              V́ thương nước, v́ mến dân,

Tâm can ghi lại mấy phần gọi kêu.

 

      Hỡi chư hiền đệ! Chư hiền đệ đă được Thượng-Đế ban cho lối thoát, th́ đừng nên câu nệ chi phái, đừng quan niệm thuộc lệ hệ thống nào. Chẳng lẽ trên đời lại có kẻ, khi tránh cơn ngập lụt mà chẳng chịu quá giang thuyền kẻ khác; khi chữa lửa mà chẳng nhờ người đem nước đến chữa cho ḿnh, để tự lấy sức mà bơi, để đào ao mà lấy nước, há phải là đạo trung thành như vậy sao?

      Ḱa Bá Phước Thần đă đến, v́ Phan Văn Thanh đă được lịnh ân xá, Tam Giáo Ṭa cho lâm đàn viếng Thánh Đường và chư đạo hữu. Truyền tiếp điển, triệu Kim Quang thủ cơ, day mặt phía tả, tứ bửu tịnh dưỡng hộ đàn. Lăo ban ơn lành chung chư Thiên mạng, hăy cố gắng lo tṛn nhiệm vụ, thăng.

      (Tiếp điển:)

Thi:

Phướn Thần dẫn dắt khách chơn linh,

Thoát khỏi trầm luân chốn ngục h́nh,

Cứu thế độ đời trong buổi chót,

Công đầy quả đủ lại Thiên Đ́nh.

      BÁ PHƯỚC TÔN THẦN, Bổn Thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đẳng đẳng. Bổn Thần thừa sắc lịnh Tam Giáo Ṭa đưa chơn linh Phan Văn Thanh từ cung Thái Ất lâm đàn để hàn huyên cùng đạo hữu. Vậy liệt vị tiếp điển, Bổn Thần lui gót hộ đàn, xin kiếu, thăng.

      (Tiếp điển:)

      Tệ Huynh chào chư Thiên mạng, chào chư đạo hữu nam nữ tam ban.

Thi:

Mười mấy năm trường cách biệt nhau,

Âm dương đôi ngả biết phương nào,

Giờ đây đắc lịnh về quê cũ,

Mừng hết tam ban một tiếng chào.

 

      HIỂN THẾ ĐẠO NHƠN Phan Văn Thanh mời chư Thiên mạng và tất cả huynh đệ tỷ muội trung đàn an tọa.

      Rất may cho Tệ Huynh gặp thời ân xá, nên được trở lại cùng với huynh đệ công quả độ đời. Tệ Huynh rất cảm kích tấm ḷng liên quan ưu ái của quí đạo tâm trong ngày Lễ Kỷ Niệm Ngọc Minh Đài về rất đông đủ, để làm một tấm gương soi chung cho thế sự. Tệ Huynh không biết đem lời chi đáp tạ cho xứng đáng, nên xin tường thuật lại đoạn đường tu niệm trong một thời gian mười sáu năm ĺa thế, để chư huynh đệ tỷ muội được rơ, cũng là một điều tri quá tất cải, mà Tệ Huynh không bao giờ dấu diếm.

      Hỡi chư Thiên mạng ôi! Thế sự sắp điên nguy, thời cơ hầu loạn lạc, chẳng những nơi trần gian mà đến cơi vô h́nh, các Bàn Môn Tả Đạo cũng đều rủ nhau đến cơi trần gian thi phép mầu, bày tà thuật đủ cách để đánh ngă ḷng chánh tín của người đời, mà người đời nào biết khi đi trên đường sai lạc. V́ thế, nên Tệ Huynh phải thú nhận quá tŕnh khi sanh tiền để các Thiên mạng, sứ mạng, chức sắc, chức việc, đạo hữu lưỡng phái cùng nghe :

Bài:

       Xin tường thuật đoạn đường tu niệm,

       Mười lăm năm luân chuyển bao lần,

              Đến năm Đinh Dậu tân Xuân,

Thiên ân đại xá non Thần luyện đơn.

       Đă trả xong nghiệp trần oan trái,

       Lịnh Tam Ṭa cho lại đàn cơ,

              Phướn Thần đưa đón chực chờ,

Cùng chư huynh đệ một giờ tỏ phân.

       Đêm thanh vắng tố trần mọi nỗi,

       Hỡi đệ huynh! phước tội soi gương,

              Từ khi sanh cơi trần dương,

Phúc hồng gặp Đạo thoát đường trần ai.

       Mấy mươi năm trả vay, vay trả,

       Một cuộc đời vất vả lăn thân,

              Hy sinh v́ Đạo vô ngần,

Chẳng quên chút phận ân cần sớm trưa.

       V́ cảnh ngộ đẩy đưa t́nh thế,

       V́ ḷng phàm c̣n để lấn chen,

              Lỡ lầm thói cũ đă quen,

Vương mang lấy tội, ăn năn muộn màng.

       Khi thoát khỏi trần gian tục lụy,

       Công quả kia đắc chỉ Thiên Cung,

              Tội làm âu phải đền xong,

Sáu năm trở lại trần hồng hóa sanh.

       Thoát thai bào biến thành quái tướng,

       Để cho đời lầm tưởng dị nhân,

              Song thân trong cảnh cơ bần,

Cũng nhơn lấy hội t́m phần dưỡng nuôi.

       Ḷng mẹ cha chán rồi thế tục,

       Quyết lập chùa tránh đục tầm trong,

              Sáu năm quái tướng trần hồng,

Gầy nên sự nghiệp cho ḍng mẹ cha.

       Măn kiếp được thoát ra khỏi xác,

       Trở về nơi Cực Lạc Linh Tiêu,

              Thiên-Tôn Thái-Ất dắt d́u,

Tam-Kỳ ân xá tránh điều trầm luân.

       Chín ngày chốn non Thần luyện đạo,

       Là chín năm tu tạo nơi trần,

              May thay đầy đủ chơn thân,

Mới hay kết tụ nguơn thần anh linh.

       Nay giáng thế tường tŕnh mọi nỗi,

       Hỡi đệ huynh! sớm tối lo lường,

              Vô tư Thiên Địa chiêu chương,

Thần minh thời sát không phương thoát nàn.

       Nghĩ đến cuộc trần gian thế sự,

       Nhớ những điều lành dữ mà kinh,

              Hỡi ôi! thế thái nhơn t́nh,

Suy ra ḿnh gẫm phận ḿnh mà đau.

       Bởi v́ nghiệp tự trau tự chuốt,

       Bởi quên đường về được quê xưa,

              Đến nay chợt tỉnh cũng vừa,

Trách chi ḷng tục ngăn ngừa lỗi ta.

       Gương Tệ Huynh bày ra trước đó,

       Để đệ huynh xem rơ mà làm,

              Nghiệp trần thôi chớ vương mang,

Tội trần thôi chớ lấp đàng tồn sinh.

       Nhớ tiền kiếp phận ḿnh lăn lóc,

       Tạo nghiệp duyên cười khóc khổ đau,

              Nghiệp trần là nghiệp làm sao,

Lạt như nước ốc, bạc màu như vôi!

       Nay nh́n lại nghĩ thôi quá chán,

       Tuồng thế nhân chẳng đáng chi khen,

              Dễ dầu bể mọc gương sen,

Vẽ chi Trang Tử bao phen vỗ bồn.

       Nay huynh đệ sống c̣n nơi thế,

       Gặp Đạo Trời bảo vệ nước non,

              Gắng lo sứ mạng cho tṛn,

Trong cơn tai biến ḷng son chặt ǵn.

       Khuyên đừng để chia t́nh đồng Đạo,

       Khuyên chớ nên gây tạo rẽ phân,

              Phái chi, chi phái nơi trần,

Tam giang đều cũng hợp lần đạo cơ.

       Nay gặp lúc ngọn cờ Đại Đạo,

       Giữa phong ba khó bảo cho rành,

              Tùy nơi tịnh định trí minh,

Nhận đường chánh tín cho ḿnh thoát nguy.

       Tệ Huynh nguyện từ bi Thượng Phụ,

       Ban ân lành khắp đủ chúng sanh,

              Qua cơn tàn sát chiến tranh,

Để cho non nước thanh b́nh một khi.

       Đây nhục đệ hăy suy lời dặn,

       T́nh đệ huynh đă sẵn xót thương,

              Sống c̣n nơi cảnh trần dương,

Giữ ǵn đạo đức là phương cứu ḿnh.

       Dầu gặp lúc chiến chinh thế sự,

       Dầu gặp cơn lành dữ đổi thay,

              Đạo tâm trọn niệm hằng ngày,

Cứu linh hồn khỏi đọa đày trầm luân.

 

      Chư Thiên mạng và tất cả đệ huynh trung đàn thành tâm lo Đạo. Tệ Huynh sẽ hết sức hộ tŕ và Tệ Huynh xin báo tin mừng cho chư Thiên Mạng và các huynh đệ tường tri, là kể từ nầy sắp đến, mặc dầu thế cuộc đổi thay, kề bên khốc hại, nhưng lịnh Ngọc Kinh sắc chiếu, nơi Diêu Điện ban hành, sắc điệp Tây Phương Phật Tổ cùng Tam Giáo Ṭa đă cho các chơn linh tiền bối lưỡng đài quá văng kỳ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được lần lượt giáng cơ, để tiếp xúc cùng huynh đệ lo hành Đạo phổ độ nhơn sanh, và tùy căn cơ duyên nghiệp mà dẫn dắt chơn linh. Vậy chư huynh đệ hăy cố gắng tích cực tham gia, lo lắng mọi việc mà thiêng liêng đă qui định, đem hết ḷng nhiệt thành v́ Đạo để cầu cho tổ phụ siêu sinh, dầu có chuyển kiếp nơi trần gian trở lại, cũng đều được điển Thiên cứu độ, được Tiên Phật tùy căn cơ mà vớt lên khỏi ngục h́nh chuyển kiếp, chư huynh đệ cố gắng.

      Tệ Huynh xin chào chư Thiên mạng, chào chung tất cả đệ huynh, tỷ muội trung đàn, Tệ Huynh xin dời gót.

 

Ngâm:

Giă từ huynh đệ trung đàn,

Nương theo phướn báu mây ngàn lui chơn…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh