Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Giới thiệu

Lời giới thiệu

Tiểu sử Vạn-Hạnh Thiền-Sư

01) Việt Nam hữu phúc được Thượng Đế đến mở Đạo (21-5-1969)

02) ĐĐTKPĐ là cơ cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam và nhơn loại (7-6-1973)

03) Tam Giáo đồng nguyên - Vạn giáo đồng nhứt lư (10-10-1970)

04) Vạn Giáo đồng nguyên (18-10-1971)

05) Tôn Giáo là ǵ?

06) Luận về chữ Đạo (29-9-1973)

07) Tu hành là ǵ? (9-5-1971)

08) Tu hành cần học hỏi? (4-10-1970)

09) Đời là cơi tạm vô thường (9-10-1971)

10) Lẽ sống và lẽ chết (18-12-1971)

11) Thiên thượng, Thiên hạ (4-7-1970)

12) An bần lạc Đạo (12-5-1970)

13) Tự hỏi ḿnh là ai? (6-11-1971)

14) Chiến thắng nội tâm (15-8-1972)

15) Tham thiền nhập định (8-2-1970)

16) T́m cầu cái Đạo tư hữu (30-3-1974)

17) Đạo là tâm linh (6-5-1974)

18) Luật cảm ứng (11-9-1971)

19) Đem Đạo cứu đời (8-11-1969)

20) Đem Đạo cứu đời (tiếp theo) (15-11-1969)

21) Thế pháp Di Lạc (11-5-1970)

22) Tự tin, tự giác (3-3-1971)

23) Hội Thánh là ǵ? (10-3-1973)

24) Khai Xuân tâm Đạo (22-2-1972)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh