Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

11.- THIÊN THƯỢNG, THIÊN HẠ

MINH-LÝ THÁNH-HỘI

Tuất thời mùng 2 tháng 6 Canh-Tuất (4-7-1970)

__________

Thi:  

Thượng Ðế chiết thân đến cõi trần,

Lồng trong Thiên Mạng các Nguyên Nhân,

Dạy đời hiểu Ðạo phăng tìm gốc,

Trở lại non Tiên với đỉnh Thần.

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng chào mừng chư Thiên Mạng, chư hướng đạo cùng chư đạo hữu đạo tràng.

      Chư đạo hữu! Ðề tài đạo lý mà Bần Tăng sắp nói ra đây là hai chữ "Thiên Hạ".

      Chư đạo hữu vẫn biết rằng mỗi một sinh vật ở cõi thế gian nầy dầu ít dầu nhiều, dầu lớn dầu bé đều thọ bẩm một phần Thiên tánh ban bố từ Ðấng Thượng-Ðế trọn tốt trọn lành. Trong hàng sinh vật ấy có con người là hàng tối linh hơn hết, vì con người đủ điều kiện để tiến đến hàng Thần Thánh Tiên Phật. Thế nên hai tiếng "Thiên Hạ" để chỉ loài người.

      Thiên Thượng là Ðấng trọn tốt trọn lành, từ khối Ðại-Linh-Quang đức háo sanh bao trùm vạn loại.

      Thiên Hạ là một Tiểu-Linh-Quang thọ bẩm từ khối Ðại-Linh-Quang đến hồng trần để tiến hóa xuyên qua khoảng đường dài hy sinh lập công bồi đức. 

      Con người khi hiểu thông Ðạo Lý, tìm được mấu chốt là cái chìa khóa liên hệ giữa người và Trời, thì con người sẽ tự tu, tự tạo, tự lập, tự tiến cho mình trở nên hàng Thần Thánh Tiên Phật dễ dàng.

      Nhưng than ôi! Khi điểm linh quang đã mang vào lớp áo tứ đại nầy, khác chi bức màn vô minh bao trùm ánh sáng bất diệt!

      Người ở thế gian, dầu hàng đạo đức uyên thâm hoặc hàng thế nhân sa đọa, cũng đều có ánh sáng bất diệt ấy ngấm ngầm nơi nội thể. Có học Ðạo, hiểu Ðạo, tìm được mấu chốt là cái chìa khóa, mới có thể mở lần những lớp của bức màn vô minh ấy. Lúc bấy giờ sẽ thấy được mình với Trời vẫn là một.

      Bức màn vô minh là gì hỡi chư đạo hữu?

      Bức màn vô minh ấy cấu tạo bởi nhiều chất như: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, cụ, tham, sân, si. Ngoài ra còn có danh, lợi, tình, tiền, tài, là những phần đáng kể phủ lấp thêm dày lên bức màn vô minh ấy. Ðó là chưa kể đến những phần khác như: tự ái, tự cao, tự tôn, tự đại, ích kỷ. Chư đạo hữu hình dung sẽ thấy những gì? Phải chăng là con đom đóm nhỏ đang bị bao trùm rất kín đáo bởi nhiều lớp màn đen dày đặc, ánh sáng yếu ớt kia làm sao soi rọi được bên ngoài?

      Người tu học khi biết được mọi sự vật ở trên trần là giả tạm thì họ chỉ nương với cái tạm để tạo cái chân và cái vĩnh cửu. Thế nên không có một sự vật gì để quyến rủ họ xa chân tánh. Khi họ đã chăm chú trau dồi chân tánh, chân như, chân tâm hay bổn thể cũng thế, thì họ cố gắng thắng tất cả mọi sự vật giả tạm để mài miệt gở tháo lần những lớp dày đặc của bức màn vô minh ấy để ánh sáng lưu ly bất diệt ấy soi lần ra bên ngoài. Lúc bấy giờ con người thấy lòng mình dễ thành, dễ trụ, dễ giao cảm cùng với Thiêng-Liêng. Từ đó là mối đầu dây vô hình nối liền giữa chơn như bổn thể cùng thế giới trọn lành. Nếu một khi sợi dây Thiêng Liêng đó được nối liền thì hệ thống vô hình giao thông giữa người và Trời không phải là điều mới lạ đối với bậc chân tu siêu thoát. Những trạng thái về nội tâm thường hoặc thỉnh thoảng phát hiện mà ai cũng có thể cảm thấy nhứt là đối với người đạo đức chân thành.

      Cũng là mình, nhưng trong trường hợp ưu tư lo nghĩ mọi sự vật ở thế gian như danh, lợi, tình, thì tâm thần xao động, mệt nhọc, uể oải, có lúc thấy như lãng xẹt trên nét mặt bơ phờ. Nhưng trong trường hợp khác, lúc ngồi tịnh định tham thiền, cảm thấy lòng mình thơ thới, mát mẻ, vững vàng, đầy niềm tin, lòng từ ái phát hiện từ bên trong lần lần bộc lộ ra đến bên ngoài, lời nói ấm áp trầm ngâm, dịu hiền, nét mặt hiền hòa, dễ thương, dễ cảm. Con người ấy có lúc cảm nghe những tiếng nói từ nội tâm hoặc từ không gian vọng lại. Thế nên người tham thiền nhập định, khi đã bắt được cái mối dây Thiêng Liêng vô hình ấy, họ say mê thả hồn đến không trung, xem mọi sự vật tợ lông hồng, tợ phù vân ảo ảnh. Họ đã giải thoát mọi ràng buộc trong khoảng thời gian đó rồi.

      Hỡi ai là người tu, muốn tầm đến cõi chân, phải cố gắng tạo cho được những giây phút Thần Tiên ấy tại cõi trọng trược nầy. Có như vậy mới trọn niềm tin, mới say mê trên đường giải thoát.

      Một trạng thái khác nữa: Cũng thời con người của mình, có khi cầm viết viết ra muôn dòng đạo lý thao thao bất tuyệt trên những trang giấy trắng, nhưng có lúc cầm viết mãi nhưng không ra một dòng. Có khi xuất khẩu tràng giang đại hải muôn lời đạo lý cam ngôn mỹ từ, nhưng có lúc lại tìm không ra những lời ấy. Cũng chính ta, tại sao khi vầy khi khác? Bởi vì khi nói và viết được lưu loát như thế là cái ta của chơn ngã, của chân như bổn thể. Còn ở trạng thái khác là cái ta của giả ngã, của vô minh. Thế nên người tu phải thận trọng dè dặt phân tách giữa những hành động của chơn ngã và giả ngã. Nếu lầm lẫn sẽ là những chướng ngại vật trong sự tu tiến.

      Những câu: "Tâm tức Phật, Phật tức tâm", "Thầy là các con, các con là Thầy", "Thiên thượng thiên hạ (địa hạ) duy ngã độc tôn", "Phật ma bởi lòng" là thế. Tuy trên danh từ ngôn ngữ có khác nhưng cái thể và cái dụng của nó chỉ ngần ấy thôi. Vì vậy, người tu chỉ nhắm vào cái chân thể và sự ích dụng đó mà tìm, mà suy nghĩ, mà nói, mà hành, chớ đừng chấp, đừng kỳ thị giữa những cái giả tướng bên ngoài, e phí thời giờ và làm bận tâm rộn trí.

Thi:

Trời Phật Thánh Tiên hoặc quỷ ma,

Giả chân siêu đọa ở nơi ta,

Minh tâm chọn lọc hành cho đúng,

Vàng trắng đỏ xanh rốt một nhà.

      Bần Tăng khi nảy đã dùng chữ "Nói" Ðạo, sự thật tạm mượn chữ "Nói" ấy để diễn tả một ít khía cạnh đạo lý cũng như một vài phương pháp tu học, chớ nếu Ðạo mà nói được thì không phải là Ðạo vậy.

      Bần Tăng chỉ tạm mượn bấy nhiêu lời gọi là đáp tình tái ngộ cùng chư đạo hữu hôm nay. Bần Tăng xin cám ơn chư đạo hữu đã thành lòng lóng nghe, theo dõi những gì Bần Tăng vừa diễn tả.

Thi:

Tái ngộ nhưng rồi lại cách xa,

Âm dương nhân thế có chia ra,

Mỗi người mỗi việc hành cho vẹn,

Chung cuộc gặp nhau cũng một nhà.

      Thôi Bần Tăng xin giã từ chư đạo hữu. Thăng...

     

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh