Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Lời Giới Thiệu

* * *

      Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, sanh tiền là người dân tộc Việt Nam sanh sống nơi đất nước Việt Nam và nhờ khổ công tu học hành đạo, tế chúng độ nhơn mà đắc Đạo cũng tại nơi đây. Thế nên anh linh khí phách của Ngài, mặc dầu đă thoát cảnh trần tù, thế tục để an hưởng thanh nhàn nơi miền Cực-Lạc, nhưng hồn thiêng của Ngài vẫn c̣n vương vấn với đất nước và giống ṇi Việt Nam.

      Đức CHÍ-TÔN THƯỢNG-ĐẾ tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Đoä tại xứ Việt Nam, trước để cứu vớt một dân tộc nhỏ bé nhưng giàu ḷng đạo đức c̣n biết tôn trọng Trời Phật, Thánh Thần, sau để độ rỗi quần linh nhơn loại trong kỳ ba Mạt Pháp nầy và để chuyển lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức cho nhơn loại sau Hội Long Hoa.

      V́ thế, Đức CHÍ-TÔN THƯỢNG-ĐẾ giao sứ mạng giác ngộ dân tộc Việt Nam cho các vị Tiền Bối đă thành Đạo, đắc quả như Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Đức Thánh TRẦN HƯNG ĐẠO, Đức LÊ VĂN DUYỆT, Đức TRƯNG NỮ VƯƠNG, Đức VÂN-HƯƠNG THÁNH-MẪU, v.v.... THIỀN-SƯ VẠN-HẠNH đến với chúng ta v́ t́nh nhơn loại nghĩa đồng bào và cũng là v́ sứ mạng đối với Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà chính Đức Thượng Đế và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần cũng đều dùng huyền linh diệu điển giáng trần kỳ nầy để độ dẫn nhơn sanh. Ngài có giáng cơ đàn rất nhiều tại Minh Lư Thánh Hội (Chùa Tam Tông Miếu Sàig̣n), Cơ quan Phổ Thông Giáo Lư Sàig̣n, Bác Nhă Thiền Đường của Minh Lư Thánh Hội tại Long Hải và Trúc Lâm Thiền Điện thờ Đức Di-Lạc Thiên-Tôn tại Vĩnh Long.

      Thánh Giáo của Ngài ban cho rất nhiều và giải đáp nhiều khía cạnh cho người có chí tâm t́m Đạo học tu không thể kết thành đầy đủ trong một quyển sách được. Dầu vậy, chúng tôi cố gắng thu gọn và sắp xếp lại trong những đề tài thiết yếu đại khái như:

      - V́ sao Thượng Đế khai Đạo ở Việt Nam?

      - Tôn chỉ và Mục đích của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

      - Đời là cơi tạm vô thường và kiếp phù sinh của con người.

      - Lẽ sống và lẽ chết.

      - Tu là ǵ? Thế nào gọi là tu hành?

      - Tu cần phải học

      - Luận về chữ Đạo

      - Tôn-Giáo là ǵ?

      - Đạo cứu đời thế nào?

      - Luật Nhơn Quả, Cảm Ứng.

      - Thế nào là giải thoát?

      - Xuân Đạo, Xuân Tâm v.v...

      Đọc Thánh giáo của Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ bằng ngôn ngữ Việt, quí độc giả sẽ nhận thấy dễ cảm xúc nhứt là với lời văn giản dị rơ ràng dễ hiểu thanh thoát, thâm trầm, mặc dầu giáo lư Đạo tŕnh bày rất khô khan cao siêu mầu nhiệm. Thật là một diễm phúc lớn lao cho dân tộc Việt Nam hân hạnh được Đức THƯỢNG-ĐẾ ban cho một ân huệ đặc biệt!

      Là môn sanh của Đức CAO-ĐÀI THƯỢNG-ĐẾ nói chung và nhơn viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư nói riêng, vô cùng biết ơn Đức VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ đă không nài khổ nhọc thường xuyên giáng cơ truyền dạy Đạo lư với đầy đủ chi tiết, khía cạnh giúp người tu học để tiến lên hàng Thánh thiện, để hành đạo độ đời trong sứ mạng vi nhân tại thế.

      Chúng tôi nguyện cố gắng tu học để noi gương Thiền Sư trong muôn một và đền đáp ơn nặng, sâu dày của Thiền Sư. Cầu xin Thiền Sư hộ tŕ chúng tôi trên bước đường tu thân hành đạo, cho được vững vàng viên măn.

      Rất ḷng thành kính ngưỡng mộ Thiền Sư.

      TM. Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo Tây Đức.

      Chí-Tín

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh