Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LINH thiêng phép nhiệm độ hồng trần,

SƠN thượng rồng đoanh quá mấy tầng.

THÁNH-Ðức giảng bày câu chánh giáo,

MẪU nghi khuyên trẻ hưởng hồng ân.

       Bần-đạo mừng các môn-đồ lưỡng phái.

Thi bài:

              Ân Trời tế độ quần linh,

Phải lòng chí nguyện cúi mình tu thân.

              Sớm khuya luyện tập ân cần,

Trước lo giải thoát, độ dân buổi này.

       Hễ tu niệm nghe Thầy chỉ dạy,

       Có lòng lo chớ cải thánh truyền,

              Trai thì năm mối ba giềng,

Phận người vẹn vẻ phép Tiên mới thành.

       Tình phu phụ đạo thành giai ngẫu,

       Gắng chở che yêu dấu nhau cùng,

              Hiếu thân phụ mẫu thỉ chung,

Noi gương Quách-Cự mà tùng mẹ cha.

       Ơn quân-vương thiệt là thái thậm,

       Ðứng làm trai thăm thẳm ngàn trùng,

              Tử-Long, một đấng chí trung,

Trò nay rán chí mà tùng người xưa.

       Vẹn nhơn-đạo thượng thừa tối lạc,

       Ðấng Từ-Bi phú thác nhơn sanh,

              Cũng như luyện đặng ngũ-hành,

Tam-cang tam-bửu giải rành con lo.

       Còn phận gái ấm no chớ nệ,

       Chẳng vì bần mà trễ tu hành,

              Tùng cha mẹ, buổi xuân xanh,

Lớn lên xuất giá tùng anh phu tình.

       Khi chồng rủi lụy mình, tùng tử,

       Nhưng tấm thân phụ nữ phải lo,

              Trò ôi! học Ðạo gắng dò,

Rủi sanh phải chịu khổ lo tu hành.

       Nữ tứ đức xưa rành ký để,

       Bởi tại tâm bê trễ chẳng thành,

              Nay đây Thầy đã chỉ rành,

Trò lo hôm sớm học hành chớ sai.

       Muốn nên kim, sắt mài mới vẹn,

       Mới đặng Tiên mới vén màn Tiên;

              Ðơn phòng, nhập định, tham thiền,

Thánh ban phép nhiệm bí truyền hộ thân.

              Trò ôi! đừng mến phong trần,

Hễ tu thì rán thành thân mới là.

              Khuyên trò chạm dạ lời Già,

Dặn dò sau trước nhớ mà thành công.

Thi:

Công bình Tạo-Hóa chẳng đơn sai,

Lập đức thành duyên chiếm đạo tài,

Trò chớ mơ màng mà trể bước,

Thánh Thần đến hội mới tường hay.

       Ban ơn các trò.        Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh