Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

35.- HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ TÔN

NHÂN DỊP KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO NĂM QUƯ-MÙI

THÁNH-THẤT BURLINGTON, USA, Tư thời Rằm rạng 16-10 năm Quư-Mùi (9-11-2003)

 

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ viết CAO-ĐÀI, THẦY các con!

      Thời gian thắm thoát qua mau, mới ngày nào các đàn anh các con hy sinh tất cả cho Thầy và cho lư tưởng Đạo pháp để mở cơ cứu độ kỳ ba, nay đă mấy chục năm qua, nhờ vậy mới có ngày nay!

      Giờ đây Thầy hỏi: các con nào nối bước các tiền khai các con mà làm công cuộc khai sơn phá thạch cho cơ Đạo hải ngoại này?

      Hỡi các con hiếu kính và trung kiên của Thầy!

      Trong bao năm qua con cái của Thầy tản lạc khắp mọi nơi. Hội Thánh không có quyền của Hội Thánh, cho nên các con có công mà không có thưởng; các con có lỗi mà không có cơ hội lập công để chuộc lỗi. Thầy đến với các con và sẽ cho Lư-Bạch xem xét công nghiệp các con để ban ân các con với hạnh đức và công tŕnh tu học, giúp Thầy, hành Đạo bao nhiêu năm qua. Thầy mong rằng các con thấy được t́nh thương bao la của Thầy đối với các con. Và các con nên nhớ phẩm vị ban ân không làm nên ngôi vị Thần Tiên. Các con nên đối phẩm thiêng liêng mà làm sao cho xứng đáng phẩm vị ḿnh nghe các con!

      Thầy ban ơn các con tất cả trong cũng như ngoài nước ở bất cứ chân trời góc biển nào. Thầy sẽ đem đến và bảo vệ các con trong sự b́nh an và sáng suốt để các con đi trọn con đường trước mặt. Hăy vững tin nơi Thầy, hăy thay đổi đời ḿnh bằng những thói quen cao thượng. Nghe các con!

      Giữa các con hăy thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Phẩm vị quyền chức cuối cùng cũng bỏ lại cho thế gian. Cái đem về cho Thầy là mảnh tâm linh hằng trọng và các công đức mà các con c̣n lưu lại cho nhân sanh.

      Thầy ban ơn tất cả các con, các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, Tịnh Thất, cơ quan, tổ chức đoàn thể cơ sở Đạo khắp mọi nơi. Danh xưng và phương châm hoạt động là một lẽ. Điều quan trọng là chứng thật cùng nhân sanh rằng các con là MỘT. Chứng thật cùng mọi người rằng các con thực sự ḥa hiệp, thương yêu và hợp tác cùng nhau trong một mục đích chung là đem đến niềm tin, sự hy vọng trong cơ cứu rỗi sau cùng. Các con không chỉ là những nhà lư thuyết, ban rải Thánh Ngôn, mà các con phải thực chứng với mọi người rằng các con nghĩ, sống và thực hành trọn vẹn những ǵ đă bày ra. Nghe các con!

      Thầy chỉ mong được vậy! Đó là lễ hiến trân trọng lên Thầy trong kỳ kỷ niệm năm nay. Thầy cho các đàn anh tiền khai lập công góp ư cùng các con.

      Thầy ban ơn tất cả và lúc nào cũng bên cạnh các con!

      .......

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh