Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

32.- BỐN HƯỜN THUỐC TRỊ TÀ

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, 15-5-1982 (22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)

 

      THẦY xin chào mừng toàn thể các con có mặt hôm nay và chúc cho tất cả đồng đặng an khang vạn phước...

      Nay nhơn ngày Lễ Kỷ Niệm Đệ-Nhị Thiên-Khai của Cao-Đài Đại-Đạo mở mối đại đồng đă bước sang đến niên hiệu thứ sáu. Kiểm điểm lại quá tŕnh trong những niên Đạo đă qua, dầu rằng lúc ban sơ cũng phải chịu đựng với nhiều trở lực khó khăn khảo dượt nhồi nắn. Tuy nhiên cũng nhờ ḷng kiên tŕ của các con đă quyết tâm v́ Đạo, v́ nhơn sanh cũng như tận tụy v́ Thầy, có vậy mới vượt qua các tầm mức trở ngại.

      Các con đă nắm vững đặng Cơ Đạo đến ngày nay và ngôi Thiên-Lư Bửu-Ṭa cũng đă qui tựu đặng Tam Giáo, dầu rằng với h́nh thức vẫn tượng trưng. Ấy cũng chứng tỏ sự nổ lực của các con, Thầy khen ngợi các con thiệt là đại hùng đại lực.

      Cũng nhờ sự kiên nhẫn ấy và mọi quyết tâm mà ngày nay toàn thể mới nhận thấy đặng Cao-Đài Đại-Đạo Đệ-Nhị Thiên-Khai Thiên-Lư Bửu-Ṭa đă thành đạt đặng một kỳ công cứu thế vĩ đại nhứt trên lịch sử thế giới!

      Sự huyền bí nhiệm mầu: cuộc Lễ Cầu-An Xin B́nh Địa-Chấn đă giải cứu đặng nạn nhân toàn cơi sanh linh thoát qua cơn hiểm họa thiên tai, ngày nay vạn linh c̣n đặng sanh cư vẹn toàn trên quả đất.

      Từ nay lịch sử thế giới cũng cần nên ghi rơ rằng: những cuộc thiên tai khủng khiếp ấy sẽ không c̣n đe dọa chúng sanh trầm trọng như thế nữa. Mùa Xuân Nhâm-Tuất, ngày 21 tháng 3 năm 1982 là một ngày kỷ niệm của CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO ra mắt với hoàn cầu trên mặt thế giới. Cũng chứng minh hiện diện quyền lực của Thượng-Đế, và cũng là một biểu tượng chung cho vạn quốc biết được đă có Thầy khai minh Đại-Đạo cứu thế kỳ ba, hầu để chút từ tâm ngưỡng mộ về Thầy, về Đại-Đạo mà cải tà qui chánh, từ giác độ đến độ tha, sửa lần vạn chủng để lập lại cuộc đời Minh-Đức Tân-Dân hầu lo văn hồi họa diệt thế.

      Tại sao Cao-Đài Thiên-Đạo mang danh xưng là ĐẠI-ĐẠO?

      Tức là Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt mới đặng xưng danh là ĐẠI-ĐẠO. Từ tiền sử Đại-Đạo sơ khai Bính-Dần mục đích đă khẳng định rất rơ ràng bất di bất dịch.

      Thầy mở Đạo quy nguyên Tam Giáo là cốt để qui tựu hết các đường lối tín ngưỡng đă dồn hết các tinh thần rất tinh túy của ba nền Chánh Đạo. Kể từ thượng cổ, trung cổ đến hạ mạt, Phật Thánh Tiên hằng hà nơi cơi hư linh gốc cũng do từ ba nền Chánh Giáo ấy phát xuất.

      Thế nên khi cận ngày thế mạt, Thầy bèn sở dụng tất cả các thứ tín ngưỡng tinh tấn cũng như gồm hết các tinh hoa hiệp thành nguồn điện lực để phối hợp với quyền lực của Tạo-Hóa gọi là Vạn Linh phối hiệp với Chí Linh, Thiên Nhơn hiệp nhứt mới cấu tạo đặng một quyền lực tối hậu để chuyển họa vi phước, gọi là tái tạo lại quả đất.

      Nếu dưới cơi phàm nhân có những suy luận, lập luận rằng chỉ có nhóm người quá tối thiểu như vậy làm sao có đủ quyền lực cứu thế, hoặc Cao-Đài nghị lực quá đơn giản làm sao có đủ quyền lực hành động đến những việc cứu thế như lấp biển dời non??? (Thầy cười... cười...)

      V́ các con chưa đặng sáng tỏ với Chơn-Lư. Bởi sắc lịnh của Thầy đă ban hành phán ra, Đạo cứ thi hành đúng Thiên-ư th́ tự nhiên thành tựu. Tuy dầu với thiểu số nhơn lực vẫn có mặt đủ Tam Giáo. Như vậy Thầy có đủ biện pháp triệu thỉnh hết các chư Phật, Thánh, Tiên nơi cơi hư linh đồng giá vỏ hành vân đến trận địa mà trợ lực, đồng thời đă chuyển hóa phép mầu trí thủ hết Bát Vạn Thiên Môn, khai thông vạn pháp.

      Kể từ ngày có sắc chỉ Cầu-An th́ Tam Giáo Thượng Ṭa đă bắt đầu mở cuộc thiết lập Bát-Quái Đồ-Thiên nơi không trung. Các chư thiêng liêng đồng trí thủ rất nghiêm nhặt, chờ đợi khi trận địa hoàn thành bèn phối hợp âm dương, máy linh đà vận chuyển.

      Bát-Quái Đồ-Thiên vốn là một h́nh thể khai Thiên dựng Địa. Từ khi trên không gian đă bố trí phép mầu th́ toàn thể trái cầu đều cảm thấy rúng động sự thay đổi khiếp sợ. Đến khi trận địa thiết lập và cầu đảo hoàn thành th́ sẽ cảm thấy vạn sự b́nh an.

      Giữa ngày giờ âm dương vận chuyển, kinh kệ và phép mầu ḥa diệu giữa máy huyền linh, hào quang chiếu muôn trùng vạn điệp làm cho tinh ma sợ hăi, phải cùng nhau lo tầm ngơ mà chui đục đào nạn, nhưng chúng nó sẽ khó bề tẩu thoát. Kể từ ngày ấy ṿng Càn Khôn đă trấn phép th́ hoàn toàn nội bất xuất, ngoại bất nhập, và sẽ vĩnh viễn sự bảo tồn ấy cho vạn linh từ nay.

      Vậy kể từ nay nơi cơi thế gian cần phải gắng sức đồng tâm lo bề tu niệm, cải tà qui chánh, cải ác tùng thiện, hầu lần lượt thâu phục lại cái Chơn-Tánh của tổ tiên ḿnh như những thời xưa. Ăn chay niệm Phật, dưỡng tánh tu tâm để lần lượt tiêu diệt cho hết sạch những tinh ma, tà quái hiện c̣n đang lẫn lộn với chúng sanh để đầu độc xúi giục dồn ép loài người đi đến nạn tận diệt.

      Đó là những hiện diện ngày nay khắp hết bốn phương đều lâm vào thảm họa quỉ thạnh Thần suy, chúng nó đang xô xát hoành hành rất cực lực tràn lan trên thế giới. Từ mượn nẻo luân hồi, đến thay hồn mượn xác, hoặc nương dựa vào nhơn thể của những kẻ yếu ớt ốm đau hoặc những người không có chơn đức. Lợi dụng các nhơn thể ấy để dùng miếng ăn thức uống. Lợi dụng đến t́nh tứ và thụ hưởng mọi thú vị của loài người... Tóm lại là mọi vật chất. Đồng thời cũng xúi giục cho con người bất phân thiện ác, nhiễm thói hung hăng, rượu trà, sân hận, đến sát hại lẫn nhau, cốt nhục tương tàn, phu thê lỗi đạo... Có khi điên cuồng bịnh hoạn hoại thể hành thân. Và thậm khổ hơn là những loài ác quỉ c̣n toan cắn xé chúng sanh, uống huyết ăn gan, gây nhiều nạn thảm tử trầm trọng cho những con thiếu phước để chúng nó phỉ dạ no ḷng!!!

      Chúng c̣n thâu thập hết các linh hồn thảm tử ấy để làm tay sai hầu hạ binh tướng để tạo thêm các lực lượng âm binh càng tăng gia hùng hậu... Tất cả những hành động bất chánh vô lương đang hoạt động giữa chúng sanh mà chúng sanh không hề cảm giác. Lại cố t́nh dưỡng dục chúng nó cho đặng phát triển nhanh hơn để rồi chúng nó tiêu diệt chúng sanh cho mau hết!!!

      Tại sao gọi là chúng sanh cố dưỡng dục quỉ ma?

      V́ lẽ chúng sanh vô t́nh say mê vật chất, lầm lũi với mùi phú quí vinh hoa, cạnh tranh quyền lợi tức là những điểm linh hồn ấy đều bị sự quyến rũ của yêu tà, cứ lăn lóc với mùi đời mà quên đường đạo-đức. Hằng ngày cứ suy luận những việc tà gian, tham lam, hờn giận, hoặc trụy lạc vào tửu sắc tài khí, th́ những tâm hồn ấy đă mở cửa nhà ḿnh mà rước quỉ, mời ma vào để nuôi dưỡng! Các con hăy đọc câu: “Dưỡng hổ vi họa”, các con cứ vô t́nh nuôi dưỡng đứa dữ th́ các con sẽ chết v́ nó!

      Nếu như các con đồng ḷng cảnh giác, ăn năn hồi phục lại đường lành th́ cũng y như các con đuổi yêu quái ra khỏi nhà rồi đóng chặt cửa lại, chúng nó sẽ không có chỗ đâu tạm trú để giết hại các con, lần lượt chúng nó sẽ tự bị hủy diệt.

      Đây bốn cái hườn thuốc trị tà Thầy sẽ trao ngay cho các con ngậm lấy mà tự giải cứu:

      1) Thứ nhứt tu HẠNH: trau giồi các hạnh tốt, bỏ hết các tánh xấu.

      2) Thứ nh́ tu ĐỨC: giúp bần, tế khổ, thương thân người y như thân ḿnh, kỉnh già thương khó giá bụa cô đơn... gọi là “Đỡ nâng yếu thế, binh quyền mồ côi”.

      3) Thứ ba tu PHƯỚC: ăn chay, niệm Phật, bố thí, in Kinh, độ người bịnh hoạn, nuôi kẻ đói khát, giúp đỡ người tu, dưng hương lễ bái...

      4) Thứ tư tu HUỆ: trường chay, thọ truyền Chánh Pháp, công phu thiền định, cao th́ giải thoát, thấp cũng đặng mở huệ chơn thông, trước độ thân, sau độ chúng.

      Ấy là bốn cái phương thuốc diệt quỉ trừ yêu rất là cao thượng. Chắc rằng không có cái bùa phép nào tốt hơn. Các con đă loại bỏ quỉ ma ra khỏi thân tâm của các con mà không hề động chạm chút tự ái nào đến chúng nó cả.

      Thầy v́ nặng ḷng bác-ái, bởi sanh các con nên phải dưỡng dục các con. Thầy hết sức gia công mà tận độ chúng sanh cũng như Thầy bảo vệ chính Thầy. Nếu tất cả vạn linh mà biết đặng công ơn của Thầy, của Mẹ, th́ hăy phủi sạch ḷng phàm cùng nhau ḥa hiệp chánh thức, siết chặt tay nhau hoằng hóa Đạo mầu mà tận độ sanh linh. Phải quyết liệt tranh thủ và nhứt định chiến thắng với chúa yêu hầu đem lại sự ḥa b́nh đạo đức cho nhơn loại. Ấy là các con đă biết hy sinh đem món quà quí báu vô giá mà trao tặng cho Thầy vậy.

      Ngày giờ Lễ Kỷ Niệm hôm nay Thầy đến với các con trong vài lời yêu thương. Thầy mong sao sự hưởng ứng của toàn thể đặng ḥa hiệp với ư Thầy th́ ắt là vạn linh sắp thấy đặng ngày thái b́nh lố dạng.

      Thầy chỉ có mấy lời cùng các con. Thầy xin thượng giá.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh