Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

31.- ĐẠI LỄ CẦU AN ĐỊA CHẤN 1982

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, Dậu thời ngày 26-3-1982

(nhằm ngày 2 tháng 3 âm lịch Nhâm-Tuất)

Thi:

Bát ngát niềm thương chốn biển trần,

Đoái nh́n cảnh tượng dĩ đồng thân,

Tam Giáo chung nhà kỳ dựng thế,

Phép mầu chuyển đạt bởi Thiên-Ân.

Thái-Cực Hà-Đồ qui vạn pháp,

Bát-Môn trận địa triệt yêu thần,

Thiên tướng vạn quân đồng trí thủ,

Trùng trùng điệp điệp sắc tường vân.

      Thầy hoan hỉ ban ơn, các con hăy b́nh thân.

      Hôm nay là giờ lành, Thầy xin giáng điển nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa hầu ban bố ơn lành cho toàn cơi thế nhân, sau là điểm công cho toàn thể Tam Giáo và tất cả chúng sanh đă mang hết tấm nhiệt thành ḥa hiệp lẫn nhau đồng ḷng khẩn nguyện.

      Ngày Lễ Cầu-An vốn là một ngày vạn hạnh cho toàn cơi vũ trụ hoàn cầu. Cũng v́ định luật thiên nhiên của máy Tạo, quả địa cầu duy vật đă đến thời nhiệm măn cuộc tuần hoàn, thế nên mới gây nhiều điều thảm họa. Thầy v́ thương xót chẳng nỡ đang tâm. Kể từ Đạo khai Bính-Dần truyền giáo, tuy rằng các con vẫn thấy ngày tận thế hăy c̣n thăm thẳm xa xôi, nào có biết đâu ngày giờ dĩ định. “Bát-Bộ Chơn-Kinh” đă có dạy rành và chỉ dẫn không c̣n sai sót điều chi, th́ ngày giờ hôm nay chính Thầy đă ra tay cứu thế. Các con ôi, các con cũng đọc đặng nơi ḷng rằng cuộc Lễ Cầu-An chắc là Bát-Môn Đồ-Trận. Nếu như các con mà hiểu đặng ngày giờ của trái đất hoại hư th́ các con kinh sợ đến bực nào, cũng nhờ không hiểu nên mới đặng tạm an.

      Các con ôi! nếu Thầy không cứu th́ tiếng nổ xảy ra long trời lở đất, quả địa cầu tan vỡ th́ các con lẩn tránh nơi đâu? Tiếng nổ thứ hai là do hấp lực tàn phá của sự sụp đổ th́ toàn cơi năm châu lâm vào hiểm họa thủy lụt tràn lan, sóng thần lôi cuốn, th́ nửa trái cầu bên kia lại gây thành tiếng nổ thứ ba, trận thủy lụt nước sôi đục đen nóng bỏng c̣n chi!

      Hỡi các nhà Bác-Học Hoa-Kỳ, Thầy rất ngợi khen nhơn tài cao tuyệt, khoa học nghiên cứu sánh được Thần Tiên. Từ mấy năm qua cũng có những biến cố thiên tai xảy đến có thể tàn phá mảnh đất trên quả địa cầu này, nhưng mọi sự an lành, khoa học tiên đoán gần như đă sai lệch. Nhưng khoa học nào biết sự quyền năng giải cứu của Thầy kịp thời mở Đạo. Thầy cũng rất tiếc thay thế nhân hăy c̣n chưa được biết rơ ơn Thầy.

      Ngày hôm nay cuộc Lễ Cầu-An Địa-Chấn tuy rằng xem qua thấy rất bé nhỏ tầm thường, nhưng đó là một phản ảnh nơi không trung, Tam Giáo Thượng Ṭa đă lập thành một “Thiên-Môn Trận Bát-Quái Đồ-Thiên”, đặng toàn thể chư Phật, chư Thánh, chư Tiên đồng nhứt thiết lập trận đồ, và Thầy th́ ngự giữa Linh-Tiêu-Đài mà vận chuyển phép mầu để trấn an thảm họa. Nhờ nơi cơi thiêng liêng vô h́nh tận tâm gắng sức giúp Thầy bảo hộ Càn Khôn đă từ hơn 10 ngày trước cuộc Lễ Cầu-An của Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Quy đồng Tam Giáo thiết lập nghi thức như vậy đó là chứng tỏ để cho thế gian hiểu đặng luật Trời phép mầu huyền diệu, và cũng là chứng tỏ tinh thần hiện hữu nơi cơi thế gian đă thành tâm hiệp đồng nhứt lực để nguyện cầu cho đặng b́nh an hầu giải cứu đại họa cho cơi thế giới hữu h́nh này được c̣n tồn tại.

      Các con ôi, các con đă hành xong đặng cuộc Lễ Cầu-An nơi nước Hoa-Kỳ này, thiệt rơ ràng nước Hoa-Kỳ vẫn là một nước đại hữu hạnh.

      Kể từ ngày nay là ngày để cho thế giới biện minh sự thật rằng có Thầy là Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, đă khai mở ra mối Cao-Đài Đại-Đạo, thiệt là một chánh Đạo trung dung, chủ thuyết Tam Giáo quy nguyên, tận độ chúng sanh toàn cơi năm châu với một tôn chỉ Bác-Ái, Từ-BiCông-Bằng của Tạo-Hóa. Chủ trương là làm sao hướng dẫn nhân loại đến con đường đạo-đức, mỹ tục thuần phong, biết cải tà quy chánh, hầu gây dựng lại một thế giới thanh b́nh có nhơn nghĩa, ḥa thuận lẫn nhau, th́ mới dứt đặng sự cạnh tranh tương tàn tương sát.

      Và Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế áp dụng quyền năng ǵn giữ quả địa cầu, tức là dụng phép nhiệm mầu cải tử hườn sanh mà cứu vớt toàn linh, đó là cứu phần thể xác. Ngoài ra cũng mở đường tu luyện để cho các bậc Nguyên Căn dùng phép luyện tu mà thoát họa luân hồi trở lại cơi sống đời đời nơi cảnh Thần Tiên tự tại.

      Tuy dầu ngày nay thế gian đă nh́n vào h́nh ảnh cuộc Lễ Cầu-An cảm thấy bé nhỏ đơn sơ, nên vẫn phải lầm tưởng hoặc nghi ngờ rằng là một h́nh trạng lôi thôi của kẻ thế gian trưng bày giả tạo, hay là do nơi tà mỵ trá danh quến dụ kẻ thế.

      Thầy xin giải thích rơ rệt rằng cuộc thiết lập Bát-Quái Đồ-Thiên vốn là sáng tạo một h́nh ảnh khai Thiên dựng Địa, nếu không phải của Thầy chủ quyền thiết lập mà do kẻ khác trá danh, th́ cuộc bày trí chưa thành, sấm chớp đă bủa giăng, sét đánh tan tành, cuộc băo táp sẽ diễn tiến, đá chạy cát bay, tối trời tối đất, manh giáp chẳng c̣n, phải dễ đâu luật Trời mà tự nhiên ai dám xúc phạm. Nếu toàn thể mà có được cặp mắt thần thông th́ khi ấy sẽ nh́n thấy nơi cơi siêu h́nh, Phật Tiên Thần Thánh, Tam Giáo cộng đồng, Thầy và cửu vị Thiên ngự trên Linh-Tiêu-Đài. Ṿng Thái-Cực, Lưỡng-Nghi, Tứ-Tượng và Bát-Quái đều có đủ chư Phật Tiên Thánh Thần trí thủ, hào quang sáng chói muôn màu trùng trùng điệp điệp, các vị Giáo-Chủ Tam Giáo đều có mặt.

      Thầy cũng rất tiếc thay trong nước Hoa-Kỳ này, Cao-Đài Đại-Đạo Thầy chưa đặng mở mang rộng răi mà cuộc hiểm họa thiên tai đă đến với sanh linh quá sớm. Nói quá sớm như vậy thiệt là không đúng, nhưng Thầy phải nói, sở dĩ là tại cơ Đạo mở mang quá chậm. Đạo mở đă gần chí lục niên mà công cuộc hướng đạo của các con hăy quá dở, đáng lẽ hôm nay Đạo Thầy đă được ra mắt với thế giới rồi mới phải, không chi mà đến giờ phút này hăy c̣n ấp úng như vậy. Xét lại những dĩ văng th́ cứ măi lo tranh chấp khảo đảo lẫn nhau, thiệt là chưa hiểu đặng nhiệm vụ hướng đạo cao cả của chính ḿnh. Các con phải hiểu rằng một người đạo hữu Cao-Đài chỉ cần biết mặc chiếc áo trắng và biết có Thầy th́ cũng là đủ làm hướng đạo cho kẻ khác, cần chi mà phải quyền tước thấp cao. Đạo th́ quư ở chữ TÂM và chữ ĐỨC.

      Nhắc lại, Thầy thiết lập Bát-Quái Đồ-Thiên để khai thông vạn pháp, quy Tam Giáo, hiệp ngũ hành vận chuyển phép mầu để sáng tạo lại một quả địa cầu mới, gọi là lập đời th́ mới là giải cứu qua cơn Càn Khôn mạt hậu.

      V́ quả địa cầu duy vật 68 này đến đây đă hết thời nhiệm. Kể từ ngày thời gian vật nhơn sanh hóa sáng tạo đặng sự sống cho đến bây giờ, cộng sổ thời gian th́ đă 12 muôn 9 ngàn 6 trăm mấy chục niên lẻ rồi, nên nhiệm thời tuần hoàn đă măn cuộc. Thầy cũng đă ấn định từ thuở tiền khai rằng quả địa cầu 68 đến kỳ mạt thế sẽ không c̣n nơi cư ngụ. Ngày nay các con đă hiểu Đạo biết Thầy, th́ Thầy nỡ nào tai ngơ mắt lấp. Nếu xét tội nhơn loài th́ khó nỗi vị tha, nhưng v́ ḷng bác-ái nên Thầy phải chịu nhọc nhằn mà tận độ.

      Luật Tạo-Hóa rất công bằng, ngày nay đă đặng sự soi sáng bằng ân điển bút cơ, Thầy cũng xin biện minh rất rơ. Nếu như loài người mà hữu phước, nhờ Thầy nhờ Đạo giải cứu phen này làm cho đổi họa thành phước, th́ từ nay phải hiểu biết đặng Thầy, cảm hóa đặng con đường Đạo-pháp, biết cải thiện đời sống cho có nhơn có nghĩa, tức là có Đạo có Đức, th́ Thầy và các Đấng Thiêng-Liêng mới hộ độ cho nước thạnh nhà an. Nếu nước nào không có đức tin, cứ lầm lũi vào cơ giới cạnh tranh, chủ trương hướng dẫn nhơn loài vào cơ tận diệt th́ nước đó vẫn c̣n phải chấp nhận cảnh thiên tai. V́ luật công bằng của Tạo-Hóa, dầu Thầy có thương xót đến đâu cũng khó bề giải cứu.

      Sau đây là Thầy xin tỏ lời ngợi khen tấm ḷng ḥa hiệp của Phật Đạo, Thánh Đạo rất là xứng đáng. Các con biết đem chữ Ḥa lại với nhau, đóng góp tinh thần mà cầu an cho bá tánh, cũng như các con đem một bảo vật vô giá mà quà tặng cho Thầy. Sự thành công, b́nh an đem đến cho thế giới nhân vật này, đặng vậy thiệt là công đức của ba nhà vô biên vô lượng. Vậy nay Thầy xin gởi đến Phật Đạo, Thánh Đạo và đoàn thể Vô-Vi đôi lời hoan hỷ và ban ơn lành cho toàn thể. Hăy cùng sao Thánh-Ngôn ra để phân phát cho đều đủ. Từ nay hăy cần mẫn sưu tầm Kinh sách mà học Đạo cho thông đạt chơn lư th́ con đường tu học mới t́m đặng ánh sáng cho linh hồn...

      (Phần c̣n lại của bài Đàn chỉ dạy việc nội bộ nên không đăng)

* * *

      Chú thích của cuộc lễ Cầu An Địa Chấn 1982:

      Đầu năm 1982, một tháng trước khi các khoa học gia Hoa Kỳ khám phá ra chín hành tinh đang trên đường bay tới địa cầu, Đức Chí-Tôn đă ra lịnh cho chư phận sự nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa mời đại diện Tam giáo làm lễ cầu an địa chấn để tránh họa diệt thế. Sau đó, các đấng Thiêng-Liêng đă liên tục giáng cơ để chỉ bày cặn kẽ nghi thức thiết lập trận đồ và cho các bài Kinh cầu nguyện trong cuộc lễ.

      Tuân hành Thánh-lịnh và dưới sự chỉ dạy cặn kẽ của Ơn-Trên, Thiên-Lư Bửu-Ṭa đă tổ chức cuộc ĐẠI-LỄ CẦU-AN XIN B̀NH ĐỊA CHẤN vào ngày 21-3-1982 tại công viên Coyote Hellyer, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

      Cuộc lêă nhằm phối hiệp tinh thần của Tam Giáo để cầu đảo Trời Phật và các Đấng Thiêng-Liêng ra ơn cứu độ cho tiểu bang California và toàn cầu được thoát qua hiểm họa thiên tai tận diệt sanh linh.

      Cuộc Đại-Lễ Cầu-An Xin B́nh Địa Chấn đă bắt đầu lúc 12g trưa ngày 21-3-1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và quí đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Đại-Lễ hoàn tất viên măn lúc 3g chiều cùng ngày.

      Kính mời quư vị xem h́nh ảnh lưu niệm của cuộc lễ trong trang nhà (website) của Thiên-Lư Bửu-Ṭa  ở địa chỉ: 

http://www.thienlybuutoa.org/Uni/SinhHoat/CauAnDiaChan1982.htm

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh