Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

24.- KHUYẾN TU

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, đàn ngày 20-7-1977

Thi rằng:

CAO đại từ xưa luống đợi chờ,

ĐÀI vàng c̣n để đúng thời cơ,

THƯỢNG lưu quân-tử mau tiến bước,

ĐẾ luận tri thời rơ Thiên-thơ.

Thi:

Thiên-thơ một quyển ĐẠI-GIÁC hồn,

Tỉnh mộng quày thoàn khá tẩu bôn,

Bôn tẩu lánh ṿng nguy tứ khổ,

Tứ khổ tách rời mới thật khôn.

Thi:

Thật khôn hiểu biết máy cơ Trời,

Cơ Trời thế tận chớ buông lơi,

Buông lơi đạo-đức đời khổ lụy,

Khổ lụy cần lo kịp thế thời.

Thi:

Thế thời cận quá buổi tai nguy,

Đạo Trời dẫn dắt khá lần đi,

Lần đi đến chốn khoa kỳ hội,

Kỳ hội Long-Vân mở kịp th́.

Thi bài:

       Kinh ĐẠI-GIÁC kịp th́ độ dẫn,

       Dẫn d́u đời bí ẩn Thiên-thơ,

              Luyện tu xin chớ hững hờ,

Chung cùng ḥa hiệp thời cơ cận ngày.

       Tam Giáo Ṭa chuyển xây cứu thế,

       Hiệp qui đồng chớ để rạc rời,

              Rạc rời thống khổ lụy rơi,

Tan tành vũ trụ thế thời bi quan.

       Xin người hiểu quày thoàn vượt sóng,

       Chốn ba đào chèo chống chung lưng,

              Thương nhau lèo lái băng chừng,

Ghét nhau liên lụy xin đừng thở than!

       Hăy tỉnh mơ tầm đàng nối bước,

       Thầy xót thương tá bút chỉ bày,

              Cả kêu toàn cơi dân Trời,

Vạn bang thế giới thuận lời qui nguyên.

       Hiệp chung đồng con thuyền đứng vững,

       Đừng luây-quây sóng nhận giữa vời,

              Bể xanh riêng rẽ cúc côi,

Kết đoàn vững mạnh đời đời Xuân Thu.

       Nhờ chữ TU ngục tù vượt mức,

       TU cho tṛn hưởng cuộc Thuấn Nghiêu,

              Lập đời cổ giáo dẫn d́u,

Thuần phong, mỹ tục, sớm chiều lạc âu.

       Tu không vẹn khổ sầu lạc bước,

       Đời chẳng tu sao được vẹn toàn,

              Mỗi người tự nhủ lấy thân,

Mỗi trau sửa tánh ăn năn tự ḿnh.

       Tu tâm địa thanh minh hạnh đức,

       Trai th́ tua noi bực Thánh Hiền,

              Gái th́ giá hạnh cần chuyên,

Bỏ hồi lạc lơng chinh nghiêng Đạo người.

       Chừa tật xấu ăn chơi lêu lỗng,

       Đừng lung-lăng hư hỏng lả lơi,

              Giữ câu đức tính làm người,

Phải tôn luân-lư cuộc đời tốt xinh.

       Ḷng hiếu kính thâm t́nh Phụ Mẫu,

       Nhớ ơn người đào tạo vóc h́nh,

              Dưỡng nhi đăi lăo công tŕnh,

Đền ơn trưởng dưỡng thạnh t́nh mới ngoan.

       Chữ Hiếu thân Thiên ban vạn phúc,

       Nghĩa thâm t́nh dưỡng dục cao sâu,

              Chợt nh́n bóng ngả thềm dâu,

Làm con chữ Hiếu đáp câu sanh thành.

       T́nh cốt nhục đệ huynh bào thể,

       Cùng thương yêu kính nể lẫn nhau,

              Trời sanh kẻ khó người giàu,

Thương yêu đùm bọc là câu thâm t́nh.

       Chữ huynh đệ trọn ǵn ḥa nhă,

       Đừng rẻ chia thóa mạ lẫn nhau,

              Nồi da thịt chủ xáo xào,

Gây nên tội lỗi người hầu chê bai.

       Câu luận-ngữ là bài phải học,

       Tránh những điều xoi móc lỗi người,

              Thân ta, ta giữ vẹn mười,

Hiềm chi kẻ khác lắm lời thị phi.

       Câu bia miệng ngàn đời tồn tại,

       Giữ thanh danh măi măi trắng trong,

              Đừng cho hoen ố bụi trần,

Ngàn năm bia miệng chung thân dưới mồ.

       Bóng dầu khuất danh ô muôn thuở,

       Tiếng nhuốc nhơ giặt rửa không tuyền,

              Làm người danh phận giữ nguyên,

Mới là quân-tử thuyền-quyên trong trần.

       Kiếp trăm năm mau dường chớp nhoáng,

       Của muôn xe cũng chẳng làm ǵ,

              Bận ḷng tranh cạnh sân si,

Dă-tràng xa cát gẫm th́ đâu ngoa.

       Gái giữ câu ôn-ḥa nết hạnh,

       Trai gắng ǵn đức tánh ôn nhu,

              Ấy là nhơn-đạo tṛn tu,

Ấy là Thánh-Đức ngàn thu vững bền.

       T́nh phu thê đắp nền vững chắc,

       Đạo phu tùng bền chặt thiêng-liêng,

              Chồng yêu, vợ kính trọn niềm,

Đừng v́ danh vọng lợi quyền phụ nhau.

       Kinh ĐẠI-GIÁC làu làu bút Thánh,

       Hăy trầm ngâm lư chánh khôn lầm,

              Chớ tùy đường quấy nhiễm thâm,

Mị tà mê-hoặc sa hầm ma-vương.

       Trời, Phật dắt con đường chí thiện,

       Quỷ, ma lôi uyển chuyển sông mê,

              Tĩnh tâm th́ biết dựa kề,

Con đường chánh Đạo đừng mê thói đời.

       Đạo cũng có xu thời tạm mượn,

       Tạm mối đường ảnh hưởng tư riêng,

              Thiếu chi vụ lợi bua quyền,

Thiếu chi manh trá chèo thuyền mị dân.

       Tu xin chớ lạc lầm nẻo chánh,

       Tu phải rèn tâm tánh đầu tiên,

              Không chi cũng đấng bực Hiền,

Khắp trong nhân thế được nguyên theo lời.

       Th́ Trời, Đất thuận thời phong vơ,

       Khắp hoàn cầu đâu có tai nguy,

              Phong thuần, tục mỹ như y,

Hưởng đời b́nh trị sống đời Thần Tiên...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh