Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

19.- THẦY CÙNG CÁC CON LÀ MỘT

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ, 30 tháng Chạp Giáp Dần (10-02-1975)

Thi:

HUYỀN nhiệm Thầy ban khắp cơi trần,

KHUNG Trời Đại-Đạo hưởng ân Xuân;

CAO Đài mở rộng đường sinh lộ,

THƯỢNG cảnh lấp ngăn lối Tử thần

ĐẾ khuyết vui vầy hàng Thánh, Phật,

NGỌC giai vắng vẻ bóng nguyên-nhân,

HOÀNG đồ Thầy chỉ từ năm trước,

ĐẠI chí THIÊN-TÔN sẽ để phần.

      Thầy các con, Thầy mừng các con.

      Thầy cùng chư Phật Tiên đến trong đêm Giao-Thừa để ban ơn cho các con được vui mừng trong lúc Xuân về.

      Nầy các con! Tiết Xuân ḥa dịu đă đến trần gian. Các con đều dừng bước để đón Xuân, vui Xuân và gác hết nỗi ưu tư nhọc nhằn trong năm cũ. Các con cũng nên ghi lại những ǵ xấu tốt, nên hư, bỉ thới, thăng trầm, trên quăng đường các con vừa đi qua.

      Nắng Hạ, mưa Thu, Đông tàn rét mướt, những kinh nghiệm sống ưu và khuyết đó sẽ đem đến cho con kỳ vọng nào để canh tân hơn, hoàn thiện hơn, cho bước đường sang giai đoạn mới trong năm mới. Đêm nay Thầy rất vui mừng trước sự hiện diện đông đủ các con.

      Nhân đây Thầy dặn ḍ để mỗi đứa ghi nhớ: Thầy mở cơ tận độ kỳ ba nầy cho các con, cho thế giới nhơn loại, cũng như mùa Xuân đến với vạn vật. Vạn vật đă trải qua những giai đoạn sanh sôi trưởng thành hoạt động thâu liểm và tàng ẩn để phục sinh, như cái nóng bỏng của mùa hè, mưa gió thê lương của mùa Thu, rét mướt lạnh lùng của mùa Đông, là cơ vi-triển chuyển từng giai đoạn, vừa un đúc, vừa tạo thành cho vạn vật mà không hề hủy diệt.

      Các con ôi! Thế giới nhơn loại hiện giờ xa Thầy đă tách rời nguồn cội mà không hề trở lại. Tách rời nguồn cội th́ cành rơi, lá đổ, không c̣n nhựa th́ làm sao mà sống, dù là cành cây có to đến đâu, có nhiều hoa nhiều lá, đơm bông kết nụ bao nhiêu đi nữa mà nhựa sống không c̣n th́ một lúc nào đó sẽ khô khan úa xào. Nhơn loại đă bỏ hẳn sự sống thiên nhiên không ăn mà no, không mặc mà lành để t́m sự sống cực khổ trong tham dục để phải làm mới có mà ăn, mới có mà mặc. Như vậy, cũng chưa an phận. Si mê tranh giành cướp đoạt lấn áp hơn thua, tàn sát lẫn nhau cho đến nỗi đời ly loạn, cốt nhục tương tàn, tang điền thương hải. Càng tiến càng sâu, tiến măi cho đến lúc cuộc đời sẽ hủy diệt cuộc đời. Thầy khởi đầu cơ phục nguyên tái tạo trên mảnh đất nhỏ bé để dân tộc ít oi mà giàu ḷng tin Đạo nầy góp tay vào công cuộc xây dựng đời Thánh-Đức, Thượng-Nguơn, thế giới an b́nh, cho xă hội nhân loại trong tương lai.

      Thầy đă đưa tay đến với các con, các con phải đưa tay tới với Thầy. Thầy sẽ d́a dắt các con đến gần Thầy và trở về cùng Thầy. Thầy cùng các con là Một, sống trong lẽ thiên nhiên, trong mùa Xuân vĩnh cửu.

      Nầy các con!

Thi bài:

       Thầy ban ơn Tân Xuân Ất-Măo,

       Cho các con tâm Đạo vững vàng;

              Dầu trong thế cuộc ly loàn,

Biết Đời biết Đạo biết đàng tiến tu.

       Niên tŕnh mới vận trù mọi mặt,

       Từ nội giao, nội đắc tâm truyền;

              Pháp quyền trên dưới định yên,

Hóa hoằng Chánh-pháp tùy duyên độ đời.

       Xuân là Đạo, Đạo Trời ban phát,

       Đạo là Xuân, Xuân lạc thiên nhiên,

              Vui Xuân vui với tâm điền,

Tiết thời ḥa dịu người yên vật lành.

      Xuân nầy Thầy muốn cho tất cả con cái lớn nhỏ của Thầy đều hưởng hồng ân Thầy, để thanh tâm tịnh ư mà học Đạo. Vậy sau khi xă đàn, các con lớn nhỏ hiện diện đàn nầy hăy ngồi tại chỗ của ḿnh và Thầy nhờ các con Ban Thường Vụ thay Thầy đem tặng cho mỗi con cái của Thầy mỗi đứa một quả tử, một ly rượu trên Thiên-Bàn nghe con! Thầy sẽ cho chư Phật, Tiên đến với các con trong những đàn sắp đến. C̣n chai bạch thủy các con để trên Thiên Bàn, Thầy ban ơn cho các con hăy dành để đăi cho các huynh đệ đến sau trong ngày Xuân. Những quả Thầy ban cho các con đều được ân điển cho con vui Xuân. Ân điển được linh diệu là do ở ḷng tin có Thầy trong tâm để tự hoàn thiện bản thân cho nên người, nên Đạo.

      Phần thứ hai là do tú khí Âm Dương kết thành quả tử. Ḷng tin và tính chất hương vị của quả tử sẽ giúp các con thần lực dồi dào trong mùa Xuân. Các con hăy đem về cùng chia nhau mà hưởng Giao-Thừa.

      Thầy ban ơn lành tất cả các con, từ các con lớn đến các con Thanh Thiếu Niên...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh