Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

18.- QUYỀN PHÁP ĐẠO LÀ T̀NH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Hợi thời, 30 tháng Chạp Quí Sửu (22-1-1974)

Thi:

Một Đức Huyền-Thiên hóa vạn loài,

Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;

Phật, Tiên, Thần, Thánh đều do bởi,

Diệu hiệp Thiên-cơ ở cơi nầy.

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con.

      Hôm nay Thầy cùng chư Phật, Tiên đến trần gian trước giờ Giao-Thừa để ban hồng ân cho các con đồng hưởng một mùa xuân vui tươi đạo đức. Thầy miễn lễ các con đồng an tọa.

      Hỡi các con! Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa thay đổi, thời tiết điều ḥa cho vạn vật sinh trưởng và thâu tàng. Mỗi bốn mùa, mỗi mùa đều mang đến cho vạn vật một công năng hữu hiệu để tiến hóa, nhưng sao các con chỉ lưu ư đến mỗi một mùa Xuân. Hễ mỗi độ xuân về là các con lớn nhỏ tất tả liệu lo, nào thay cũ đổi mới, nào lễ lộc nghinh Xuân, cùng nhau vui vầy chúc tụng. Có phải chăng đây là một ước lệ ngàn xưa để lại cho các con  hay nó có ư nghĩa huyền-nhiệm nào khác để các con phải quan tâm lưu ư? Nếu có và các con đă hiểu th́ lễ Giao-Thừa nghinh Xuân mới đầy đủ ư vị, và các con mới hưởng trọn ân Xuân Đạo-đức của Thầy ban.

      Con ôi!

Thi bài:

       Xuân tạo vật điểm tô vạn vật,

       Xuân thiên nhiên ḥa phát hồn nhiên ;

              Xuân, Xuân, Xuân đến trước thềm,

Thưởng Xuân con hỡi lư huyền có hay?

       Là một trong Tam Tài định vị,

       Là muôn trong một lư Nhất-Nguyên;

              Con ơi! phú bẩm do Thiên,

Máy linh Tạo-Hóa ban truyền cho con.

       Có vũ trụ sông non gồm đủ,

       Có h́nh hài riêng thú kiền khôn;

              Có xuân bất diệt trường tồn,

Cho vào thế hạ chiêu hồn vạn sanh.

       Một sứ mạng Thầy dành hai ngỏ,

       Một ra đi, một trở lại Thầy;

              Dù cho Nam, Bắc, Đông, Tây,

Cổ kim nhơn vật do Thầy định phân.

       Con nhớ chăng thời Xuân thơ ấu,

       Một thời Xuân ḥa tấu thiên nhiên;

              Trăm năm chưa hẳn kiếp duyên,

Sống như Bành-Tổ nào riêng ư Thầy.

       Cứ mỗi độ trần này Xuân đến,

       Là chu tŕnh định mệnh diệt sanh;

              Hạ, Thu, Đông ấy Trời dành,

Cho loài nhỏ nhít hóa sanh kịp kỳ.

       Riêng nhân loại năng tri vốn sẵn,

       Một mùa xuân tất thắng huy hoàng;

              Sá chi hạ trưởng, đông tàng,

Cung Trời ba sáu thanh nhàn hưởng Xuân.

       V́ vật dục quả nhân kết cấu,

       Bởi xa nguồn, lạc dấu quày chơn;

              Mưa Thu, nắng Hạ bao lần,

Kim-thân lại hóa phàm-thân đọa đày.

       Kỳ ân xá Thầy khai chánh-pháp,

       Mở rộng đường thâu nạp thiện-duyên;

              Sông mê sẵn Bát-Nhă thuyền,

Khôn ngoan cửa Thánh nhà Tiên trở về.

       Xuân Giáp-Dần mọi bề sắp đặt,

       Hạ, Thu, Đông chuẩn tắc y hành;

              Các con giữ trọn chí thành,

Vô-tư vô-kỷ Thầy dành hồng ân.

      Xuân Giáp-Dần cũng như bao nhiêu mùa xuân đă qua, dầu thế đạo đổi thay, con vui hay buồn, th́ Xuân vẫn đến với các con. Vậy mỗi con hăy dọn thân tâm trong sạch ḥa với lư huyền nhiệm của Xuân, mới trọn hưởng mùa xuân của vạn vật.

      Hỡi các con ! Đại Đạo là bến khởi nguyên của các con, cũng như Xuân là đức Nguyên của vạn vật.

      Ḱa con ! côn trùng thảo mộc đều thâu tàng ẩn núp từ tiết Đông-Thiên chờ đợi đủ tam dương mà sanh sôi vùng dậy. C̣n các con, Thầy đă ban ơn cho mỗi đứa một mùa Xuân bất tận tự khởi nguyên. Con hăy nhớ lại, t́m lại để nuôi dưỡng tinh ba, thâu tàng tú khí, tích trữ cho đầy đủ, đến thời chánh khí ḥa quang, các con cũng sanh sôi vùng dậy, tạo cho ḿnh cảnh Niết-Bàn Cực-Lạc, khỏi vào trong chu tŕnh ngắn ngủi của trần gian. Từ bến khởi nguyên con ra đi vươn một sứ mạng trong hai đoạn đường, một đem Đại-Đạo lập đời, hai trở về với Đại-Đạo. Các con là những Chức-sắc tín-đồ chức-việc của Thầy. Thầy nhắc nhở các con nên thương yêu nhau, d́u dắt nhau trên đường tu học, để hoàn thành sứ mạng phổ độ kỳ ba. Quyền pháp đạo từ Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, mỗi người Thiên ân chức sắc, dù lớn dù nhỏ hăy ǵn giữ cho xứng đáng nghiêm minh. Quyền pháp đạo là t́nh thương và sự sống. Có nắm được quyền pháp th́ Đạo mới hoằng khai, có t́nh thương sự sống mới ḥa b́nh an lạc. Đó là điều kiện duy nhất để con trở về với bến khởi nguyên Đại-Đạo về cùng Thầy.

      Hôm nay Thầy không dạy thêm các con điều nào. Các con hăy hoàn thành huấn lệnh Thầy đă ban mấy mùa Xuân qua. Thầy chỉ nhắc lại lời căn dặn: các con hăy thương yêu kẻ ghét con mới gần Thầy được. Thầy sẽ cho chư Tiền Bối Khai Đạo yến ẩm với các con. Các con có dành một mâm quả tử riêng, Thầy sẽ ban phép mầu rồi chia ra mỗi đứa một quả đem về hiến lễ Giao Thừa. Đó là lộc kết quả của Thầy ban. Hăy để ngay trên bàn, Thầy đă ban ơn. C̣n rượu nữa các con. Rượu nầy một chút nữa các con sẽ làm lễ đăi các anh con, các con vui vẻ hưởng một mùa Xuân mới. Thầy ban ơn cho các con cho Bộ Phận Hiệp Thiên Đài đă hành tṛn sứ  mạng thông công. Thầy ban ơn lành tất cả các con nam nữ. Các con thành tâm tiếp các anh con, Thầy hồi cung, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh