Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

13.- Ư NGHĨA HUYỀN NHIỆM CỦA MÙA XUÂN

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT,

Tuất thời, Mùng 1 tháng Giêng Canh-Tuất (6-2-1970)

* * *

      THẦY linh hồn các con.

Thi:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG Đạo hiện Cao-Đài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ĐẾ Thiên đă định bày.

      THẦY mừng các con nam nữ hiện diện đàn tiền. Trong giờ Xuân Canh-Tuất, Thầy đến trần gian với các con, ban cho muôn loài, cho các con từ điển để tiếp nhận một tuổi đời đầy kinh nghiệm và giác ngộ hơn.

      Các con ôi! mùa Xuân, một mùa lập lại công cuộc sanh, trưởng, thâu, tàn. Các con hăy nghĩ lại cái ǵ nên bỏ và những ǵ nên đem theo cho cuộc hành tŕnh sắp đến để bước đường trọn vẹn những tiến bộ và trong sạch.

      Đời sống các con nơi cơi tạm nầy xét lại một kiếp người c̣n được những ǵ đó các con? Mỗi độ Xuân về là mỗi lần các con tăng trưởng và cứ thế trong khoảng thời gian nầy các con làm thế nào để mang lại cho ḿnh, cho mọi người một nghiệp dĩ khả quan tinh tiến để không uổng đi sự sống c̣n trước khi bước vào nẻo tử.

      Phương pháp làm cho các con đủ năng lực và tính chất bảo vệ quyền hạn của địa vị con người đều đặt trọn vào ư nghĩa mùa Xuân, v́ nó là biểu tượng cho sự ấm áp, cho t́nh thương nơi Thầy và cho sự sống vĩnh cửu hằng hữu với vũ trụ không gian.

      Vậy th́ các con nên căn cứ vào nghĩa lư ấy mà ǵn giữ tâm linh được điều ḥa thanh tịnh luôn hầu nuôi nấng chơn tánh toàn thiện toàn giác của Thầy đă ban cho mỗi con ngày nào.

      Không cứ phải một mùa Xuân cách Hạ, Thu, Đông, hai mùa Xuân hoặc trăm vạn mùa Xuân phát sinh vào thời gian ngắn ngủi, mà mùa nào chí những mùa nào, các con vẫn trau luyện tâm ḿnh được tươi nhuận ấm áp dịu hiền, không sân hận, không si mê, không tham vọng, th́ các con tự khắc đă gần gũi với Thầy rồi đó.

      Nhưng Thầy là ǵ hỡi các con?

      Thầy cũng dư hiểu mỗi con lớn nhỏ đều định nghĩa được Thầy và biết rơ đặc tính của Thầy. Tuy nhiên, lắm lúc sự hiểu biết bằng trí thức ấy đă phai mờ v́ phàm tâm vọng ư của các con rồi hóa ra chẳng hiểu ǵ hết.

      Nếu các con thật hiểu được Thầy, thật hiếu với Thầy như hơi thở của các con không bao giờ quên, th́ chừng ấy mới mong bắt chước theo Thầy mà hành động.

      Lâu nay nhiều con đă lắm lời tán tụng Thầy bằng bài thương yêu, Thầy là Cha của sự thương yêu. Bởi thương yêu mới dựng nên Càn Khôn Thế Giái, nhưng có mấy con đi đúng lời ấy đâu!

      Những sự kiện về Thầy được nêu ra như thế để các con thâm nhập vào ḷng, thiệt hành rốt ráo chớ không phải để các con lấy nó làm tiêu ngữ che mắt thế nhân.

      Thật sự, lẽ cùng cực của Đạo là mức tuyệt đối. Hễ tuyệt đối th́ không nói đến điều thương sự ghét. Song v́ các con sống nơi thế gian là trường đối đăi, th́ sự từ-bi bác-ái được nêu lên là việc thường để răn ḷng mỗi con mà thôi.

      Như vậy, các con được sống trong mùa Xuân miên viễn, không hạn định, không hủy bỏ theo thời gian. Ấy là Xuân Đạo-Đức.

      Ngày Xuân năm nay, Thầy chỉ mong cho các con dọn sạch ḷng ḿnh để chào đón mùa Xuân và phải nhớ là mùa Xuân Đạo Đức vĩnh cửu nghe các con.

      Đại khái Xuân đời, cảnh vật có chi các con! Cành hoa chớm nở tươi xinh, các con nâng niu cành lá, vun tưới gốc cây, ngửi mùi thơm trong nhụy. Sao các con không vun tưới cội lành Đạo cả, nâng niu sang sửa chơn tâm cho thật tươi nhuận sáng suốt để rồi ngửi lấy Đạo vị nhiệm mầu tự ḷng con khai phát?

       Đêm Xuân Thầy đến với con

Ít ḍng tâm huyết ng̣i son điểm truyền

       Trải qua những tiết Đông thiên

Ngày Xuân sắp đến chân liền bước sang

       Những thôi trắng đỏ xanh vàng

Điểm tô thêm nét trùng hoan cơi trần

       Quên đi những nổi năo nần

Vai mang sứ mạng chuyên cần nghe con

       Sơn hà bóng đă mỏi ṃn

Bước chân Đại Đạo sắt son mỗi thời

       Đem thân dâng hiến cho đời

Cứu người mê muội độ người đau thương

       Là con biết rơ vai tuồng

Hiếu Thầy, trung Đạo làm gương sau nầy

       Nắng mưa mỗi lúc vần xoay

Tâm con mỗi lúc đủ đầy đức công

       Rồi con thấy Hội Hoa-Long

Tự con đi đến Đại Đồng thưởng răn

       Quản chi thành bại nơi trần

Thăng trầm bỉ thới tao tân có hồi

       Xuân ḷng con đượm sắc tươi

Hoa ḷng con nở tỏ ngời vị hương

       Tủa bay chan khắp t́nh thương

Muôn loài vạn vật nơi trường thế gian

       Nơi đây Thầy để ít hàng

Chuyển lời gởi đến trần gian con tường

       Từ nơi thành thị thôn hương

Sơn khê hà hải bốn phương hưởng cùng

       Tuổi đời chồng chất chập chùng

Con mau bước thẳng Đoài Cung xế rồi

       Mùa Xuân Đạo Đức con ôi!

      Giờ lành đầu năm mới, Thầy đến với con chừng ấy thôi. Thầy ban ân chung mỗi con nam nữ lớn nhỏ đều thọ hưởng điển lành Thầy ban rải trên khắp trần gian.

Thi:

Giản dị đôi lời gởi các con,

Trần gian sứ mạng gắng lo tṛn,

Lao lung nợ thế vui ḷng trả,

Để rạng Đạo Thầy, rạng nước non.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh