Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

09.- CAO-ĐÀI RA ĐỜI ĐỂ TẬN ĐỘ QUẦN LINH

Minh Lư Thánh Hội, Mùng 09 Tháng Giêng Mậu Thân (7-2-1968)

Thi:

Động tác tuần huờn Tạo-Hóa cơ,

Băng tiêu noăn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)

      Ngọc Hoàng Thượng Đế kim viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo Đạo Nam phương, Thầy các con! Các con đặt niềm tin trước ngoại cảnh, Thầy mừng cho các con, cho cơ đạo và vạn linh! Thầy giáng trong mùa Xuân để ban huấn từ cho các con trong năm Mậu Thân. Thầy miễn lễ, các con an tọa định tâm nghe Thầy dạy:

      Thầy mở cơ tận độ trước hai mươi năm trên mảnh đất nầy, để sanh linh thức tỉnh hồi đầu trong khi cuộc đời biến chuyển. Trên hai mươi năm tao loạn, người tín đồ trung kiên đă có Thiên-ân sứ-mạng hăy ghi nhận từng cơn diễn biến, để ư thức bổn phận thiêng liêng trong bốn mươi hai năm qua và sắp đến.

      Hỡi các con! Bốn mươi hai năm, Thầy và chư Phật Tiên đă dạy các con rất nhiều. Hôm nay, trước cảnh hăi hùng khốc liệt đă nhắc lại các con nhớ những lời Thầy dạy năm xưa.

      Trong cuộc lọc Thánh phân phàm, trong cơn sảy sàng chọn lựa, giữa thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp, các con hăy b́nh tĩnh hầu lănh hội Thiên lư, tu thân tâm, hành chánh đạo, ngơ hầu phục hồi bản tánh chơn như Nguyên-Nhân Thánh thiện. Nhưng ngoại cảnh chỉ có giai đoạn, mà nội tâm mới ghi được ḍng lịch sử cổ kim. Người tu hành, trang lănh đạo, hướng đạo, đối với ngoại cảnh, chỉ là cuốn phim đời, một màn vân cẩu, nhưng nội tâm vẫn vững vàng kiên cố như vạn lư trường thành bao bọc tinh thần hùng khí đạo nghiệp của bậc Thánh-Đức Nguyên-Nhân ở thời gian vô tận.

      Thầy dạy lại các con những lời đă dạy: Thầy đă Tạo-Hóa vạn vật vũ trụ với đức háo sanh. Thầy không ban riêng cho vật nào, giống nào hay nước nào. Tất cả vạn vật trên thế gian nầy đều sanh trong đức háo sanh và diệt vong trong định luật của Thầy.

      Các con, hay nói chung là nhân loại, những hột giống linh căn được chọn gieo vào vũ trụ, được ban phát quyền Tạo-Hóa để lập thành cuộc ngự trị cơi thế gian, mà các con gọi là đời. Mọi sự vật trên đời, nguyên nhân là Lư, là Đại- Đạo, là Thầy, là Cha chung của vạn loại. Các con đă sanh trong Đại-Đạo, hăy noi theo Đại-Đạo mà thành về cơi Thượng-Thiên Vô-Cực.

      Thầy đă nói với các con: Dầu cho bậc Đại-Giác Kim-Tiên đến thế gian mà ĺa Đạo, vong bản, cũng phải sa vào dục hải, hóa kiếp chuyển luân trong dục giới.

      Lần nầy, các con hăy đem lời Thầy dạy mà nói lại với tất cả để ǵn nội-tâm trước ngoại-cảnh điêu linh.

Thi:

Phân thanh lóng trược máy huyền linh,

Phàm Thánh con tua trước dọn ḿnh,

Luyện tánh, tu tâm bồi quả đức,

Cho nên mới đặng đến Thiên Đ́nh.

      Con ôi! Cảnh hỗn loạn không làm mất được mùa Xuân, sự rẽ chia không phải ngăn đường tận độ. Các con nào giác ngộ, thấu lư thiên nhiên, hăy hợp đồng vun quén cội cây ân xá. Khi cội cây ân xá cuối cùng đă đơm hoa kết quả, th́ giờ cuối cùng đă điểm. Các khối dục vọng sẽ va chạm với nhau, sẽ nổ bùng và tiêu tan theo tứ đại. Chừng đó, sự tu chứng và sứ mạng Tam-Kỳ Phổ-Độ của các con mới hoàn thành.

      Thầy ban ơn các con một mùa Xuân tâm vĩnh cửu. Thầy hồi cung, thăng…

* * *

Chú thích:

(1) Đại ư bài thi như sau: Sự chuyển động của máy Tạo theo luật tuần huờn để lập đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức đem lại biết bao khổ nạn làm tiêu tan những ngày êm ấm vui vẻ. V́ lẽ đó Đạo Cao-Đài mới ra đời để mở Nguơn hội mới, tận độ quần linh mà phục lại đời thượng-cổ thuần lương như lúc ban sơ.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh