Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

08.- NỘI-GIÁO VÀ NGOẠI-GIÁO CÔNG ĐỨC NHƯ NHAU

CAO-ĐÀI HỘI-THÁNH, CHIẾU-MINH TAM-THANH VÔ-VI,

Dương-Đông Phú-Quốc, Rằm tháng ba Đinh-Mùi (25-4-1967)

* * *

Thi:

NGỌC báu khen con biết giũa mài,

HOÀNG đồ sẽ rạng khắp Đông, Tây,

THƯỢNG thừa, trung, hạ, chung tô điểm,

ĐẾ Đạo mới mong cứu vạn loài.

      THẦY linh hồn các con nam nữ, Thầy mừng các con. Thầy vui mừng nhận thấy ḷng hiếu đạo của các con nam cũng như nữ, lớn cũng như nhỏ, đứa dại cũng như đứa khôn, đứa tiến bộ nơi chốn thị thành cũng như đứa quê mùa chất phác nơi miền thôn quê núi non cùng biển cả, đều nhớ nơi di tích lịch-sử Đạo Cao-Đài, đă bôn ba vượt biển tung mây đến dự buổi lễ với Thầy, đă gây được bao nhiêu t́nh ḥa-ái, cởi mở bao nhiêu tâm tư mặc cảm, để nh́n Đấng Trọn-Lành là Cha chung muôn vật. Thầy lấy làm vui mà ghi nhận và an ủi vỗ-về những lo âu v́ sợ thất lễ với Thầy. Thầy miễn lễ, các con đồng an tọa.

      Các con ôi! mọi biến chuyển nơi thế gian hằng ngày trước mắt các con, đó là cái định luật máy Tạo tuần huờn. Thầy và chư Phật, Tiên, Thần, Thánh đă từng cho các con biết trước từ bốn mươi năm qua rằng: Hoàn cầu vũ-trụ sẽ đến những biến chuyển ngày nay và c̣n thảm khốc càng ngày càng hơn thế nữa, nên đă hối thúc, dặn ḍ, kêu gọi các con phải rán lo tu và tu trong Chánh-Đạo, Chánh-Tín, Chánh-Tâm.

      Có những con trọn tin lời Thầy, có những con tin được phân nửa, có những con phân vân, lưỡng lự đôi phần, c̣n tội nghiệp thay những con chưa được tin tưởng. Thầy sợ e rằng đến ngày đào thải cặn bả, không làm sao cứu vớt chúng nó được! Dầu Thầy thương chúng bao nhiêu, càng lại đau ḷng nh́n thấy chúng bấy nhiêu, v́ chúng không tu, không lập công bồi đức, mà cũng chẳng tin tưởng trên đầu c̣n có ai nữa.

      Giờ hôm nay, Thầy đến đây để ban hồng ân cho toàn thể các con từ khắp bốn phương đă đặt chân đến mảnh đất Dương-Đông nầy, cũng như các con tại địa phương đă kẻ có công, đứa có của, chung nhau hỉ hạ trong những lễ vừa qua, và Thầy cũng cho chư Thần hộ tŕ các con, khi đi cũng như lúc về, được an toàn.

      Sau đây, Thầy cũng ban-bố các con vài lời để các con lưu ư mà tu thân, hành Đạo.

      Hỡi các con! Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hiện thời, dầu dưới h́nh thức Chi, Phái địa phương nào cũng vậy, ví như đám cây rừng, trên tấm thảm xanh, có muôn ngàn thảo mộc, hoa quả, có cây th́ tàng cao, bóng mát, sum-sê rườm-rà cao vút, có cây th́ lưng-lửng cổi-cằn, có cây th́ là-đà vừa cao hơn mặt đất. Có cây ăn trái được, có cây dùng vào việc xây cất. Cũng có những cây cỏ dại, nhưng trong đại toàn thể của khu rừng, từ xa nh́n vào là một cảnh thiên-nhiên xinh đẹp. Nếu trong khi đó có những tay thợ rừng ruồng bỏ những cây non, cây thấp cùng cỏ dại, chỉ c̣n lại những cây to bóng mát, th́ không thể gọi là rừng được.

      Nói một cách khác: Đạo Thầy là thang thuốc trị bịnh trầm-kha cho nhân loại. Trong thang thuốc có vị đắng, vị cay, vị chua, vị ngọt. Tuy tánh dược thảo không giống nhau, nhưng đại toàn thể thang thuốc đó có sự hợp đồng của mỗi bản năng dược tánh, trị được chứng bịnh cho người cũng như loài vật. Trong lúc đó, nếu dầu một lương-y đại tài, rút ra một vị nào cho rằng hay, cũng vô dụng cho bịnh nhơn.

      Xuyên qua hai thí dụ trên, các con thử xem xét lại hiện t́nh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà dung ḥa, canh tân đường lối hành Đạo. Thầy mong rằng ngày kia, một nhơn vật viết sử Đạo Cao-Đài, chỉ viết một quyển mà thôi. Nếu những con nào muốn viết sử Đạo hăy liệu mà viết, làm thế nào độc-giả từ bốn phương trời đọc đến sử Đạo khỏi phải hoài nghi, phân vân và điên óc.

      Lời Thầy nói ít, các con suy gẫm mà hiểu thêm nhiều.

      Sau đây, lời Thầy cũng muốn trần t́nh, dặn ḍ thêm các con đang tu luyện về CHIẾU-MINH TAM-THANH. Dầu không ai nói, các con cũng biết rằng mỗi một chơn-linh hạ phàm, khi muốn trở về với Thầy, đều cũng phải đi qua con thuyền Bát-Nhă mà các con đang chọn cây ghép ván. Ngày xưa, Thầy đă giao bí-pháp chơn-truyền và trách-nhiệm cho CHIÊU để d́u dẫn các con nào có hoàn cảnh, có phương tiện, có th́ giờ, có cơ duyên, th́ sớm lo tu luyện để chờ ngày công đầy quả đủ để trở về hiệp nhứt cùng Thầy.

      Trong khi đó, ngoài CHIÊU ra, c̣n có những con khác cũng lănh sứ-mạng trực tiếp của Thầy, đem phương pháp NGOẠI-GIÁO CÔNG-TRUYỀN để tỉnh ngộ và d́u dẫn các con khác c̣n nặng nghiệp duyên hồng trần đeo đẳng.

      Sứ mạng của các con trong lớp sau nầy là khai sơn phá thạch, dọn rừng, cày đất, lượm cỏ trên mảnh ruộng, để cho các con có trách nhiệm về NỘI-GIÁO TÂM-TRUYỀN đem hột giống quư đến mảnh đất cày sẵn đó mà gieo trồng. Dầu NỘI-GIÁO, dầu NGOẠI-GIÁO, mỗi người mỗi việc, TRÁCH VỤ VÀ CÔNG ĐỨC NHƯ NHAU. Nếu một trong hai mà thiếu th́ danh từ ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, TAM GIÁO QUY NGUYÊN, NGŨ CHI HIỆP NHỨT không c̣n ư nghĩa ǵ nữa.

      Các con hăy trọng tâm ư thức lời Thầy hôm nay mà hành Đạo, rồi các con sẽ thấy nơi nầy trong tương lai sẽ c̣n có những ǵ tốt đẹp và vinh diệu khác nữa ḱa...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh