Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

 

* * *

       HUỆ-MINH CHƠN-TIÊN phàm danh là Trần Văn Lược, sanh năm 1890 tại Vàm-Xáng Xà-No, làng Nhơn-Ái. Ông thân, bà thân  của ông cũng người khá giả, sau dời gia đ́nh về Bằng-Tăng hạt Long-Xuyên.

       Khi ông trưởng thành th́ song thân của ông mới định đôi bạn cho ông. Bên vợ ở tại làng Thường Phước, rạch Cái Muôn (Cần Thơ), cũng nhà khá giả, tánh t́nh thuần hậu, có một người con không ai hôm sớm nên gả con nuôi rể. Từ đó ông ở theo quê vợ, coi sóc ruộng vườn lo làm ăn gần xa đều thương mến. Cách ít năm, ông để dành được một số tiền mua đặng một số đất. Năm 1930, ông thọ giáo Cao Đài Chiếu Minh trường trai học đạo hôm sớm cần chuyên, ngày đêm khổ luyện một ḷng tinh tấn với đạo, phế hết cuộc đời, trần duyên xóa bỏ, vui say mùi đạo để tâm phẳng lặng an nhiên. Chỗ ông ở hiện giờ ít người mộ đạo, chỉ lo giành giựt lợi quyền chen lấn trong vùng mộng ảo, mê man vật chất, đắm đuối bể t́nh, cho đạo đức là mê tín dị đoan để gạt người, tham vọng khinh khi, chê bai ngạo báng đạo đức, không c̣n nhân tâm thế đạo. Ông chán ngán nhân t́nh thế thái nên phế hết gia đ́nh cho vợ con của Ông ở. Ông mua một số đất riêng tại làng Long-Thạnh, rạch Xẻo-Môn cất một căn nhà sàn, một ḿnh hôm sớm công phu, ngày đêm giồi luyện. Từ đó, ông đóng cửa tu tŕ, ít hay đi đâu và cũng không giao thiệp cùng ai. Khi đến ngày rằm, 30, ông có đi đàn tại Cần Thơ cách chỗ ông chừng 2km. Ông tu ít năm th́ vợ và con gái út của ông cũng thọ chơn truyền, công phu luyện đạo. Ông tu trót 15 năm th́ ông đắc thành tại thế. Có một lần ông xuất hồn về cơ tại Chiếu Minh đàn, chủ đàn là giáo sư Nguyễn Văn Chương ở tại Cái-Tắc, ngày 20-2-1945 âm lịch giờ Ngọ. Sau khi ông liễu đạo về cơ Chiếu Minh, ông dạy lục đàn Thánh Giáo đó mới biết ông đă xuất chơn thần lúc c̣n tại thế về cơ dạy đạo. Tôi xin trích lục đàn đó để cho quí ngài tu đơn luyện đạo hoặc là chưa tu xem để làm triệu chứng.

       Tiếp đàn trích lục:

THI

Vân du vừa đến ghé đàn chơi,

Mừng hết chư nho đăi lệnh Trời,

Học đạo vô tâm vô ngũ uẩn,

Diệt trần th́ khỏi chịu lưng vơi.

       Để lăo chuyển một vị đủ đạo đức đến đây hiệp tác cùng chư hiền mà chung lo hành đạo. Giă từ chư vị Lăo phi bồng...

THI

Bồng Lai thoát kiếp nợ trần duyên,

Một dạ cần tu giữ đạo huyền,

Thập ngũ linh cơ Chiếu Minh Tự,

Đăi thời ngọ mạng hưởng ân thiên.

       Không nên biết, xin kiếu...

       (Tiếp điển:)

THI

NGÔI xưa trở lại khỏe thân vàng,

HAI kiếp chưởng tu lại Niết Bàn,

GIÁO hóa huyền vi thâu Bắc khuyết,

CHỦ huyền cơ nhiệm tại Nam Bang.

       Thầy mừng các con nghe. 

THI

Vui bấy Bồng Lai trở gót hài,

Dậu thời Thầy rước lại Thiên Thai,

Trần duyên đà măn thân cơ cực,

Tiếp điển rồi đây sẽ giải bày.

 

Ngọ thời liệm xác phải y kỳ,

Cựu luật vi huyền phải chỉnh y,

Các trẻ hiểu thông Thầy miễn dạy,

Làm tṛn như cũ ấy điều quy.

 

Chiếu Minh nghĩa địa gởi thi hài,

Linh tánh trở về cơi Thiên Thai,

Cho rơ đạo mầu là quí trọng,

Cơ huyền chuyển lại dựng ngày mai.

 

HẾT.

 

(Bản Kinh này được đánh máy bởi nhị vị Hiền tỷ Phan Thị Hồng LanPhan Thị Kim Oanh, và được kiểm bởi ba vị ẩn danh khác nhau.)

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh