Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

15.- SANH LĂO BỆNH TỬ

 

* * *

THI

HUỆ rồi toan dắt lại người mê,

MINH giác chơn linh đặng dựa kề,

CHƠN pháp bí truyền thông hiểu đặng,

TIÊN phàm thoát hóa lại nhàn quê.

       Bần đạo chào chư phận sự tịnh tâm nghe Bần đạo giải về bốn đề sanh, lăo, bệnh, tử khổ. Đó là kiếp thành, trụ, hoại, không của con người sanh trên cơi tạm, xác thân là mộng huyển, sớm sanh chiều diệt, vô thường trong ba vạn sáu ngàn ngày mà có ai hưởng trọn. Tuy luật định trăm năm, nhưng ít có người chín chục, dưới mồ hoang biết bao nhiêu là kẻ đầu xanh tuổi trẻ, dầu cho giàu sang, nghèo khó cũng không tránh khỏi đường sanh tử của kiếp luân hồi, vần xây măi măi, sanh rồi già, rồi bệnh hoạn triền miên đến chết. Hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, xây tṛn như bánh xe lục đạo. Bởi vậy người sanh ra cơi trần th́ phải chịu cực bốn đại khổ kêu là: thành, trụ, hoại, không. Một kiếp thành là khi ở trong bào thai, đến khi sanh ra rồi khôn lớn, xác thịt nở nang, chừng ba chục tuổi là kiếp trụ, hết lớn. Từ ba chục sắp lên là kiếp hoại bắt đầu, xác thịt tiêu ṃn nay đau mai ốm, tóc bạc răng lay, mắt mờ tai điếc, gân mỏi gối dùn, cuộc lạc thú cơi trần đều bỏ hết, đó là kiếp hoại. Đến khi hồn ra khỏi xác, muôn việc đều không, vợ con sự nghiệp bao nhiêu đều bỏ hết, đó là kiếp không. Kiếp thành bắt đầu khởi tạo xác thịt, kiếp trụ lại khởi tạo hoàn toàn, kiếp hoại là bắt đầu tiêu diệt, kiếp không là chết rồi muôn việc chi đều không, chỉ có tội t́nh hay là phước đức đem theo đến đài Nghiệt cảnh một ḿnh dun rủi, trên lộ thượng Huỳnh tuyền, dầu cho cha con, chồng vợ hay là bạn bè anh em, có thương tiếc bao nhiêu cũng không thể nào chia sớt cái sự tử sanh cho đặng.

       Than ôi! Cuộc đời giả tạm, mơ mộng làm chi, dầu cho vinh hoa phú quí, tột bực giàu sanh, kiều thê mỹ thiếp, vật lạ miếng ngon, lên xe xuống ngựa, bất quá trong thời gian ngắn ngủi rồi thôi, có bền vững chi đâu mà chuốc lấy tội t́nh, phải chịu luân hồi vay trả, khổ đau lận đận trên cơi hoạn đồ, kiếp trần ai như phù dung, sớm nở tối tàn chớp nhoáng như ngựa qua cửa sổ. Hỡi ai là người biết suy điều tội phước, biết luật vay trả tuần hoàn, mau tỉnh ngộ tầm tu mà trở lại căn xưa vị cũ, hưởng phước thanh nhàn nơi Bồng lai Tiên cảnh.

THI BÀI

       Đêm thanh tịnh giáng đàn chỉ dạy,

       Biết đường tu cần phải dắt d́u,

              Trần ai là cảnh tiêu điều,

Càng đua chen lấn càng nhiều nghiệp duyên.

       Kêu đời tỉnh cần chuyên học đạo,

       Đời khổ nguy thấu đáo chăng là!

              Giật ḿnh tỉnh mộng Nam Kha,

Chơn truyền lo học đặng mà thoát nguy.

       Kiếp giả tạm sanh ly tử biệt,

       Cảnh Diêm phù chi xiết thê lương!

              Lo tu trở lại thiên đường,

Lánh nơi lục đạo, khỏi vương khổ sầu.

       Người sanh tử trong bầu giả tạm,

       Sự mất c̣n có hăn chăng là?

              Nh́n đời như băi tha ma,

Cung Tiên vui vẻ, điều ḥa, đẹp xinh.

       Rán tu niệm Huỳnh đ́nh lo học,

       Đừng lăng xao khổ nhọc thay là!

              Rèn tâm hai chữ nhẫn ḥa,

Ǵn câu chủ nghĩa ái tha Đại đồng.

       Ḱa vạn vật trong ṿng sanh hóa,

       Kiếp luân hồi vay trả, trả vay,

              Ham chi vật chất miệt mài,

Tang thương biến cuộc trở quày mau mau.

       Trời hôm tuyết trắng phau vằng vặc,

       Cảnh điêu tàn như phác họa sơ,

              Nh́n non nh́n nước hững hờ,

Nh́n đời giả tạm, ngẩn ngơ cho ḷng.

       Lo học đạo thoát ṿng kỳ chót,

       Máy huyền-vi chẳng lọt mảy lông,

              Làm sao đến hội Hoa-Long,

Th́ tường máy tạo hóa-công nhiệm mầu.

       Cơ thiên định bể dâu biến đổi,

       Người mau lo tự hối răn ḷng,

              Rèn tâm kết chặt giải đồng,

Hiệp chung đoàn-thể con Rồng cháu Tiên.

       Bực triết nhân kiền-thiềng mộ đạo,

       Dụng tinh-thần hoài-băo tâm trung,

              Ham chi thế cuộc năo nùng,

Trả vay, vay trả, đời cùng đa mang.

       Buổi chiều hôm, sương tan khói tỏa,

       Cảnh điêu tàn phác họa tiêu sơ,

              Làm sao vẹt phá mây mờ?

Cần lo tu niệm huyền cơ đắc thành.

       Ḱa trống giục năm canh nhịp trổi,

       Tỉnh giấc nồng nhớ cội căn xưa,

              Nương màu kinh sám tương dưa,

Thoát ṿng tục lụy chiều trưa trau ḿnh.

       Kỳ Hạ-Nguơn cứu tinh vận chuyển,

       Độ nhơn-quần tăng-tiến cao-siêu,

              Biết tu th́ giữ luật-điều,

Nên hư cũng độ, cũng d́u-dắt theo.

       Người tu phải lên đèo xuống ải,

       Kíp xa đời, trở lại chánh đường,

              Gần đây mở hội khoa trường,

Đem tài thao-lược phô-trương độ đời.

       Nơi cảnh tạm chơi vơi khổ hải,

       Thuyền từ lo vớt lại cảnh nhàn,

              Rán cần bước lại nấc thang,

Vượt lên chín phẩm sen vàng khỏe thân.

       Đời là mộng, cơi trần là tạm,

       Kiếp sống thừa thảm đạm hằng ngày,

              Tang-thương phải chịu đắng cay,

Cậy tay chí-liệt anh-tài đỡ nâng.

THI

Nâng đỡ đời toan bước đạo lo,

Lo rồi tỉnh-ngộ đáng danh tṛ,

Tṛ đời cay nghiệt tua xa lánh,

Lánh khỏi trần-gian tợ lửa ḷ.

       Bần-đạo ban ơn chư phận sự, kiếu...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh