Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

13.- KHUYẾN ĐẠO THI VĂN

 

* * *

THI

Kỳ sơn HUỆ xuất cơi Nam thiên,

Sơn thượng MINH khai chứng thượng điền,

Đàn nội CHƠN như thông bổn giác,

Giáng trần TIÊN Phật bố thiêng liêng.

 

Thiêng liêng diệu pháp độ nhân gian,

Chỉ lẽ mầu vi mở khiếu quang,

Tứ thể trau giồi thông cửu khiếu,

Khảm Ly tương ứng đắc sanh Càn.

 

Càn thiên vi thượng đạo trung dung,

Ly Khảm trung hư Bắc đẩu cung,

Luyện khí hóa thần qui đắc đạo,

Đài tiên xuất nhập thoát không trung.

       Nay nhằm buổi Hạ nguơn, cơ đạo chuyển xây phục hồi Thượng Cổ, để đưa dân sanh qua bờ bỉ ngạn, thoát ra khỏi cảnh phù đồ, để chứng vị Thần, Tiên, Thánh, Phật. Vậy ai là người hiểu thông máy nhiệm, trong cuộc dinh, hư, tiêu, trưởng, lo hồi tâm hướng thiện, dẫn dắt quần sanh, thoát ra khỏi chỗ chông gai, để hưởng lấy buổi trời Nghiêu đất Thuấn. Đời thái b́nh rồi th́ vạn vật thanh sanh, để người hiền an hưởng, khỏi giựt giành tàn sát lẫn nhau, như buổi Hạ nguơn hỗn loạn.

THI BÀI

       Lời kêu gọi triết nhân tỉnh mộng,

       Kíp quày chơn nghe trống đổ vang,

              Mau lo bước lẹ xuống thoàn,

Trường thi mở cửa, Nhơn hoàng dựng ra.

       Kêu tỉnh giấc Nam Kha mau lẹ,

       Hiệp chung đàng chớ tẻ, chớ chia,

              Chung nhau như khóa với ch́a,

Hiệp cùng lại một đừng chia giống ṇi.

       Cả năm châu đồng noi đạo chánh,

       Biết đạo rồi tác Thánh nên Tiên,

              Thoát ra khỏi cảnh năo phiền,

Sanh ly tử biệt, đảo điên kiếp trần.

       Trần là khổ, muôn phần cay nghiệt,

       Đừng mến ham, chớ tiếc chớ tham,

              Đồng chung hiệp một con đàng,

Đưa qua bỉ ngạn vượt đàng về Tây.

       Rán bền chí theo Thầy học đạo,

       Đạo vô vi quí báu vô vàn,

              Nh́n xem hoàn cảnh đa mang,

V́ mê danh lợi ngổn ngang bụi trần.

       Mau hồi tỉnh, mau lần chân bước,

       Nếu chậm chân khó được an thân,

              Trời hôm vần vũ mây vần,

Lai rai gió tạt muôn phần thê lương.

       Ngày tháng qua mau dường tên bắn,

       Một kiếp người hỏi đặng bao lâu?

              Không tu th́ chịu đáo đầu,

Bể dâu thế cuộc biết đâu mà t́m.

       Cuộc thế sự im ĺm sẽ tới,

       Cảnh tiêu ma khêu gợi sầu than,

              Nh́n xem vạn vật khắp ngàn,

Tiêu sơ hoàn cảnh là đàng diệt vong.

       Làm sao đặng đại đồng qui hiệp,

       Thuyết trung ḥa dạy tiếp quần sanh,

              Cùng nhau hưởng ứng nhiệt thành,

Trời Nghiêu đất Thuấn để dành bên chơn.

       Dặm quan hà mau chân trở bước,

       Th́ mới mong kịp bước kỳ thi,

              Cùng nhau học đạo vô vi,

Là đường cứu thế tầm đi bớ trần.

       Sửa sao đặng tân dân minh đức,

       Bước lần lên đến bực triết nhân,

              Thông thường cơ thể châu thân,

Điểm khai linh tánh, hoát khai đạo mầu.

       Đời thái b́nh năm châu hưởng ứng,

       Người người đều triệu chứng đạo Cao,

              Nh́n xem như một đồng bào,

Không c̣n chia rẽ sắc màu Bắc Nam.

       Hiện nay c̣n phân tam, tách ngũ,

       Buối cuối cùng hội đủ vạn linh,

              Lưu thông chân pháp đạo huỳnh,

Tử vi trổ mặt, cứu tinh ra đời.

       Thảm thiết thương cơ trời biến động,

       Máy tuần hoàn lồng lộng bủa giăng,

              Dân sanh thảm đạm vô ngần,

Ngửa nghiêng chiếc bóng, rộn ràng Bắc Nam.

       Rồi đây sẽ hăn tàng cơ cuộc,

       Buổi mạt thời bước kịp Long Hoa,

              Cùng nhau nâng đỡ đạo nhà,

Cao Đài thống nhất khải ca diệu huyền.

       Nam, Trung, Bắc, hậu, tiền gom một,

       Hiệp nhất làm trụ cốt vững bền,

              Ngày thành đạo đức kề bên,

Kêu ca sanh chúng đắp nền vô vi.

       Buổi ân xá trường thi mở cửa,

       Đừng trễ chơn lần lựa khó thành,

              Nh́n xem vạn vật quần sanh,

Bơ vơ chiếc bóng không đành ngồi xem.

       Nên giáng đàn dạy đem qui luật,

       Để tỉnh hồn đánh thức kẻ mê,

              Mau lo trở bước quay về,

Về nơi tiên cảnh dựa kề Ngọc Kinh.

 

Vui bấy trời Nam mở đạo huỳnh,

Phục hồi Thượng cổ cứu quần sinh,

Âu ca lạc nghiệp đời hạnh hưởng,

Vạn vật mừng vui rất thỏa t́nh.

 

Thỏa t́nh thay bấy đạo hoằng khai,

D́u dẫn nhân sanh thoát nạn tai,

Đạo pháp qui nguyên gồm hiệp nhất,

Giă từ phận sự lại Thiên Thai...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh