Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

7.- KHUYÊN NGƯỜI HỌC ĐẠO

 

* * *

THI

Kỳ viên HUỆ chiếu điển vô vi,

Sơn thượng MINH quang đạo đắc kỳ,

Đàn nội CHƠN thành lâm giá ngự,

Giáng lai TIÊN Phật tả văn thi.

       Bần đạo chào chư phận sự  nghiêm đàn tiếp cho trọn điển.

THI

Nước non vạn vật cũng chung nhà,

V́ miếng đỉnh chung thế loạn ra,

Chẳng hiểu cơ Trời không riêng vị,

Ngày giờ phán đoán được âu ca.

BÀI THI

          Non nam phụng gáy kêu đời,

Tỉnh mê giấc điệp lo thời tu chơn.

          Kim đơn hằng luyện năng hườn,

Hườn hư tịnh thể chẳng sờn ḷng son.

       Chịu cực khổ là c̣n linh tánh,

       Đoạt huyền vi chiếu ánh ngân hà,

              Độ đời đoạt bảng kỳ ba,

Vô vi đạo báu giải ḥa dân sanh.

       Kíp bước tận đường lành nghe thế,

       Đừng trở chơn khó thể an nhàn,

              Đời c̣n loạn lạc đa mang,

Giáng cơ chỉ máy hành tàng tương lai.

       Niệm hai chữ Cao Đài nơi dạ,

       Sớm, chiều, trưa, chớ khá lảng lơ,

              Rèn tâm chơn đức kịp giờ,

Thần quang phổ chiếu thiên cơ định ngày.

       Đến kỳ hội rồng mây đoạt bảng,

       Nêu chữ vàng tỏ rạng năm châu,

              Rạng danh khắp cả hoàn cầu,

Cao Đài thống nhứt ngũ châu hiệp thành.

       Nay đang buổi cạnh tranh xâu xé,

       V́ đỉnh chung chia rẻ Lạc Hồng,

              Thành ra cơ cuộc long đong,

Dân sanh đồ thán, đau ḷng Phật Tiên.

       Nên giáng đàn tự nhiên dạy bảo,

       Kiếp trần ai cải tạo lần đi,

              Sửa sang cuộc thế tam kỳ,

Phục hồi thượng cổ mới th́ an vui.

       Trên Thiêng liêng dựng đời Nghiêu Thuấn,

       Dưới Nhơn hoàng thừa dựng sửa đời,

              Đại đồng thống nhứt năm nơi,

Hành tàng hư thiệt là nơi đạo mầu.

       Cơ linh xảo bể dâu thay đổi,

       Càng đảo điên sôi nổi đến cùng,

              Trời Nam trổ mặt phi hùng,

Nhơn loài tự chủ khắp vùng Á Đông.

       Chỉ cơ quan mựa ḥng ghi dạ,

       Lời thiên cơ tuy đă chưa bày,

              Kế đây sẽ có tương lai,

Trời Nghiêu, đất Thuấn, nhơn loài diệt vong.

       Mau tự tỉnh nơi ḷng học đạo,

       Đừng mê đời bước đạo cho mau,

              Kêu ca quần chúng một màu,

Cần lo học đạo giồi trau nguơn thần.

       Tịnh chơn tánh tinh lần hóa khí,

       Khí hiệp thần trực chỉ Đơn điền,

              Châu vi tam thập lục thiên,

Xoay vần bánh phép hạo nhiên tương ḥa.

       Thân nhục thể là nhà giả tạm,

       Đạo viên thành xuất vạn chơn linh,

              Thiên thai bổn giác đạo huỳnh,

Phàm thai phải bỏ, Ngọc Kinh triệu về,

       Về đến nơi nhàn quê cựu vị,

       Đắc đạo rồi bích thủy nghêu ngao,

              Tiêu diêu hội yến bàn đào,

Cờ tiên rượu thánh tiêu dao phỉ ḷng.

       Thú yên hà trăng trong gió mát,

       Nương thạch bàn giây lát ngồi tu,

              Ngồi mà luyện đạo công phu,

Tịnh tâm dưỡng khí hườn hư thông đồng.

       Đàn Dậu nay huyền công chỉ dạy,

       Chốn Bồng Lai Lăo phải phản hồi,

              Giă từ phận sự an ngôi,

Điển đồng vội dứt, Lăo hồi non tiên...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh