Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI

2.- CHÂU THÂN LUẬN

 

* * *

THI

Liên-dài HUỆ chiếu trổ kim-hoa,

Muôn trượng MINH quang rọi sáng ḷa,

Đạo-pháp CHƠN như nền bổn-thể,

Đắc thành TIÊN Phật đạo ta-bà.

 

Huyền-hư tịnh tánh rơ huyền-vi,

Đắc ngộ kim-thân học đạo tŕ,

Tinh măn khí đầy thần thông huệ,

Giác-linh chiếu ánh tỏ quang huy.

       Bần đạo chào chư-hiền an-tọa, nghe Bần-đạo giảng về thân-thể con người ta, có một đường ṿng tṛn, từ cốc-đạo lên nê-hườn, phía trước ngay trán là Thiên-quan, đóc giọng là Huyền-ưng, tâm là Linh-sơn bảo-đài, tay là nhơn-quan, từ ngực xuống tới rún là Tam-xoa, tới dương-quan, cốc-đạo, chơn là địa quan, sau lưng từ cốc-đạo trở lên song quan, Vĩ-lư, giáng-tắc, cung trăng, ngọc-chẩm, lên tới đầu nê-hườn ở giữa xoáy. Từ Bắc Vĩ-lư là cung Huỳnh-đ́nh, ngang Huỳnh-đ́nh có trái cật, dưới trái cật có mạch đốc, dưới mạch đốc xương khu là hồng-môn, trên hồng-môn là hạ-đơn-điền, trên Vĩ-lư là trung-đơn-điền, trên giáp-tích là thượng-đơn-điền, ngang thượng-đơn-điền, phía trước cánh tay có mạch nhâm, dưới cung Huỳnh-đ́nh, đó là khiếu-huyền-quan, dưới khiếu-huyền-quan là thu-nguyệt, là khí-hải, ngay nhượng là mạch hạ-quan, giữa bàn chơn là vơng-tiền huyệt.

       Bởi vậy con người là tiểu-thiên-địa, thân-thể là một bộ máy thiên-nhiên, do trí tư-tưởng là người chủ-trương cầm quyền bộ máy thân-thể đó. Vậy người muốn tu cho đến đắc đạo, phản bổn hườn nguyên, th́ phải học đạo luyện cho thanh biện trược, chiết Khảm điền Ly, lấp cung Ly cho thành cung Càn, chiết cung Khảm cho thành cung Khôn th́ đắc đạo.

THI

Ngàn muôn năm lẽ đạo Trời khai,

Ḥa-hiệp âm-dương kết thánh-thai,

Xuất tánh nê-hườn thông vạn-vật,

Đơn thành viên măn lại Thiên-thai.

THI BÀI

              Thiên-Thai là chỗ vui nhàn,

Để người thoát tục tầm đàng tiêu-diêu.

       Ngàn kiếp mới ngưng triều bái phục,

       Cơ diệu mầu nan thức chơn tiên,

              Bao gồm trời đất, sơn xuyên,

Châu-thân đầm-ấm, tự nhiên tương đồng.

       Năm, tháng, ngày lưu thông huyết-mạch,

       Khiếu huyền-quan trong-sạch hư-vô,

              Hư-vô diện-bích Hà-đồ,

Lạc-thơ đổi lại, huyền-đô ngưng thần.

       Thần, tinh, khí, xây vần tinh kết,

       Kết thành đơn diệt hết tâm trần,

              Nhẹ-nhàng bổn thể hư không,

Xuất huyền nhập tẫn giao thông đất trời.

       Kỳ ngươn-hạ năm nơi hưởng-ứng,

       Huỳnh-đạo khai, triệu chứng vô-vi,

              Dạy cho biết ngă tầm đi,

Rơ thông thân thể lương-tri biên rành.

       Buổi hạ-ngươn Tam-Thanh làm chủ,

       Đạo vô-vi học đủ đại-đồng,

              Lập nền chơn-đạo hoát-thông,

Cơ-quan hưởng-ứng tương đồng tứ dân.

       Cả năm châu hồng-ân ban thưởng,

       Đạo-đức tṛn chơn tướng dạy dân,

              Dạy cho rơ kiếp phong-trần,

Đổi thay chủ-nghĩa ba dân Cộng-ḥa.

       Dạy người phải tránh xa bể tục,

       Diệt thất-t́nh lục-dục tâm sanh,

              Đạo cao bền chí thật hành,

Vẻ-vang Nam-Bắc, chỉ rành cơ-quan.

THI

Cơ-quan học đặng vững linh-hồn,

Mê-mẩn đời thêm giác-tánh chôn,

Chôn lấp ngàn năm không tỉnh-ngộ,

Tỉnh rồi giải-thoát mới là khôn.

       Bần-đạo ban ơn chư-hiền phận-sự, rán lập công-quả cùng Bần-đạo kỳ tả kinh nầy, th́ sau phần vô-vi của chư-hiền vượt lên cảnh thượng. Bần-đạo giải chữ tu. Thăng…...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh