UNICODE Setup

 

 

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

_________

 

ĐỆ THỨ HAI:

TẠO HÓA và NHÂN DUYÊN HỌA TIÊU DIỆT

 

      ĐẤNG CHÍ-TÔNTRỜI TẠO HÓA! Luật tuần hoàn khai dựng có ba nguơn: nguơn đầu thuộc nguơn Khởi Thủy, trước hết là sanh thảo mộc, kế sanh thú cầm, sau rốt là nhân loại.

      Từ khi có nhân loại, lúc đầu h́nh dạng c̣n giống như loài thú rừng, chỉ khác là biết đi hai chân. Thuở ấy đời sống c̣n lương thiện và bền lâu vô lượng kiếp. Khắp hoàn cầu non thanh nước lịch, vô cấu bất tranh, ngọc báu lót đàng, non vàng không ai làm chủ, san hô, hổ phách nơi hoang đảo như núi đá đầy dẫy không kẻ đến cầu t́m, đời sống loài người không nhọc sức cày bừa, ngũ cốc mọc đầy đồng xá, chỉ cần lượm lấy đủ dùng rồi ngao du thong thả.

      Trái ngọt thiên nhiên bốn mùa trổ chín đầy rừng, người cùng vật hưởng có thừa không khi nào thiếu hụt. Ḷng người không độc ác, ḷng thú chẳng dữ hung, không có loài thú ác như rắn độc, chim ác. Người và thú không đe dọa mạng sống lẫn nhau, kiếp người lâu đến mấy trăm năm không hay bịnh hoạn.

      TẠO HÓA: Luật tuần hoàn chuyển luân, máy tạo cứ dần xoay hết thạnh tới suy, cơ tấn hóa cứ luân lưu theo ṿng thuận chuyển, hết hồi Thiện Đức tới lúc mở mang, tấn hóa tới biết tốt xấu, lần lượt khôn xảo, cạnh tranh, tư hữu, tấn măi tới mức cùng cực độ là ác dữ. Ác dữ tới cực độ th́ phải bị tiêu diệt. Đó là cơ Tạo Hóa biến chuyển do hành tàng của định luật thiên nhiên cấu tạo, do sự vận hành tạo hóa từ hỗn nguơn đă luân lưu măi măi không bao giờ ngừng, hễ đến giáp ṿng th́ phải luân lưu trở lại.

      NHÂN DUYÊN: Ở trên cơi sống của nhân vật là một chỗ hỗn độn phức tạp, tấn hóa và thối chuyển, từ loài người tấn hóa PHẬT, TIÊN, THÁNH; từ PHẬT, TIÊN, THÁNH có thể bị thối chuyển sang đến kiếp thú cầm, cũng từ nơi cơi Giái-Trung mà thành. Gọi một chổ Giái-Trung tức có thể tiến hơn, hoặc thối trở lại, mà nơi đó là cái trường “NHÂN QUẢ”, cứ hễ tạo NHÂN ǵ th́ có ngay QUẢ đó, nhân duyên đeo măi, tấn thối tại TÁNH.

      Cái Nhân Quả là cái trọng đại hơn hết ở cơi Giái-Trung này. Lưới Trời thưa, luật chẳng thấy, lẽo đẽo vướng khó gỡ ra. Cứ chết, sống để làm cái đà tấn thối rất sâu mầu kín đáo, dầu cao bay xa chạy khi chết tránh đâu??? Thể thân xá hủy rồi quyền lực NHÂN QUẢ không phương chối căi, tội phước có sổ Thần biên chép một tấc chẳng ly!

      Tất cả Giái-Trung muôn luật, chỉ luật NHÂN QUẢ là trọng đại hơn hết!

      NHÂN QUẢ, kết họa tiêu diệt. Tiêu diệt có ba trạng thái:

      1) Họa tiêu diệt: cá nhân diệt, tai nạn diệt, bịnh chướng diệt.

      2) Thế diệt: tức là chiến tranh diệt, tập thể diệt bằng cách người diệt.

      3) Hủy diệt: tức thiên tai đồng chung thọ nạn diệt.

      NHÂN DUYÊN họa diệt có ba yếu tố:

      1) Nhân v́ cơ tấn hóa luật tuần hoàn, làm cho loài người tự tiến, từ khôn, xảo, biết giành giựt, biết sát sanh giết thú vật làm miếng ăn, biết lập phe kết đảng, lấn đất giành non để bảo thủ miếng ăn, mạnh được yếu thua, giết hại lẫn nhau v́ miếng ăn, v́ chỗ ở đă khởi vào nạn tiêu diệt. Cứ hễ giết nhau là oán thù phải trả, kiếp NHÂN QUẢ cứ nối liền, giết thú làm miếng ăn th́ thú giết người ăn lại! Tức là chúng sanh đă biết ăn uống lẫn nhau gây nhân duyên đời đời chẳng dứt! Và họa tiêu diệt cứ phát sanh theo đà tấn hóa không ngừng!

      2) Nhân v́ chúng sanh dựa theo đà tiến gây nhiều tội trạng, nghiệp quả năng gieo. Câu ÁC LAI ÁC BÁO là cái nghiệp NHÂN QUẢ chung phần ở cơi sống chết, và cứ vay trả, trả vay vạn kiếp chẳng thôi! Hiện kiếp dầu không trả đó, bỏ xác rồi sau phải tái kiếp đền bồi! Bất cứ ở vào thời đại nào, hễ càng nhiều kiếp, cơ tấn hóa càng cao độ th́ nhân loại càng vướng vấp nghiệp NHÂN QUẢ nặng nề, càng rời xa Đạo Pháp thiên về vật chất, nghiệp ác dữ càng thêm trầm trọng cứ qua lại, lại qua giết hại lẫn nhau diệt lần ṇi giống, từ trạng thái tiêu diệt lần sang đến ảnh hưởng quá nặng nề hơn tức là chiến tranh phát khởi từ nhỏ tiến tới các cuộc đại chiến, mỗi kỳ vào cuối nguơn là phải có họa thế diệt, do v́ QUẢ nọ NHÂN kia tự người làm nên họa diệt cho cả tập thể loài người, v́ NHÂN QUẢ mà thành vậy!

      3) Nhân v́ vào mỗi cuối Nguơn gặp nhằm thời đại cực tiến của thế hệ, vật chất cực phát thế cuộc cực đại văn minh, mọi quyền lợi con người đều bị g̣ bó trong cuộc đời sống cạnh tranh, nghiệp duyên càng tạo, sự đ̣i kéo càng nhặt thúc để chấm dứt, cuộc ác chiến lại gia tăng đến cực độ, từ trạng thái tiêu diệt lại cứ gia tăng, thế diệt thêm áp đảo liên miên, nếu ở cơi thế gian người không quay về đường Đạo Pháp, cải tà quy chánh, cải ác tùng thiện, sửa dựng cuộc mục nát th́ giai đoạn thứ ba là phải đến cơ HỦY DIỆT, tức đời Thượng Cổ nguơn kỳ hủy diệt vào cuối nguơn!

       (- Kính bạch Phật! Đời Thượng Cổ vào lúc cuối nguơn tại sao Đấng CHÍ-TÔN không mở Đạo cứu đời mà lại để cho đời ấy bị hủy diệt, và hủy diệt như thế nào?)

      - Diệu Hoa, Thiện Nữ Nhân không rơ, hăy nghe đây: từ cuộc sống Đức Thánh Nhân Hiền đă được bền lâu như vậy, tuổi thọ người có tới ba, bốn trăm năm ít hay bịnh hoạn.

      Cơ tấn hóa lần sang, từ khi biết tốt, biết xấu, biết thương, biết ghét, khôn xảo biết cất giữ, giành giựt sanh tánh tham, bày sát sanh ăn thịt, khi biết ăn thịt lại sanh tánh dữ, sắm dụng cụ sát sanh và xem nghiệp sát sanh dưỡng khẩu làm nghề sanh nhai.

      Từ đó bịnh hoạn thường sanh, tuổi thọ sụt giảm, nhân và vật đă phân chia cuộc sống ngăn cách nhau hẳn. Thú vật th́ tầm phương trốn tránh, người th́ xua đuổi t́m ṭi.

      VÀO THẾ HỆ ĂN UỐNG: Khi người và vật đă ăn uống lẫn nhau sanh mối hận thù truyền kiếp, gây nợ máu thịt nhân quả trả vay đời đời không thể dứt nghiệp. Từ lúc đă thâm nhiễm huyết nhục, v́ hậu thiên nên tánh lành lần mất, tánh dữ ác càng lúc lại tăng thêm, tuổi thọ và tánh lành cứ sụt lần theo cơ tấn hóa không ngừng!

      Từ khi bộ lạc đă bắt đầu chiến tranh, cơ tấn hóa tới đâu, cơ diệt hóa theo liền tới đó. Sanh sản càng đông càng dồi dào, th́ cuộc sống càng chen lấn giựt giành, sát hại nhau cướp giựt nhau, làm cho nghiệp Nhân Quả càng thâm, sự trả vay đ̣i kéo càng nhặt thúc. Người vay một phải trả mười chưa thể được; người đ̣i nợ nghiệp khiêng lấy đủ chẳng muốn thôi, thừa thế lại vay thêm tới măn kiếp, bởi thế nên nợ nghiệp phải chịu luân lưu măi trong cơi chúng sanh, càng nhiều kiếp lại càng cực nặng.

      THẾ HỆ ÁC DỮ: V́ thế hệ đại ác dữ, ở trong cơi chúng sanh đă triệt hết Đạo Pháp, hết Đức Thánh Nhân Hiền, phong trào xă hội ác dữ biến sanh nhiều tội trạng, trộm cướp sát nhơn, giết vật giết người, bủa lưới giăng ḍ, ăn uống hết thú vật rừng thiêng biển cá, say máu ghiền thịt lại lập đảng giết người mà ăn uống, đầu tiên c̣n t́m giết kẻ thù địch, sau giết Hiền nhân mà làm miếng ăn gọi là bổ dưỡng!

      Về sau các chúa ác ra đời; các triều đại ác lại cực thịnh. Các vua ác đồng nhứt xuống lịnh triệt Đạo Pháp, đốt phá chùa miểu, bắt hết thầy tu mổ bụng chặt tay chân đem cúng tế yêu quỷ rồi ăn thịt để sống lâu!

      Người lành đă bị chúng dữ uy hiếp sát hại gần hết, đoạn triệt hạ Đạo Pháp. Khi ấy cửa Đạo “BẾ MÔN”, Phật không ưa gần chúng sanh, Thánh Tiên phải xa ĺa kẻ tục. Bát vạn Thiên môn đều bế tắc, khí tiết âm dương bất điều ḥa luôn luôn phẫn nộ nóng bức, trời hạn nắng nóng như lửa chan, khí tiết không phân định bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nữa. Mùa màng canh phế, đồng áng trống trơn. Hạn hán tới năm thứ ba, sông ng̣i sắp cạn. Vua các nước ác dữ hợp sức cùng nhau kéo quân đánh chiếm tràn lan hết số nước khác c̣n lành hơn, c̣n có sự sống. Chúng đánh chiếm tới đâu th́ tàn sát tới đó. Cướp giựt rồi lại sát hại ăn tươi nuốt sống để di dân dữ tới chiếm cứ mà sống lánh họa Trời. Càng cực ác lại cực thịnh, thành công ở thế hệ ác nhưng chẳng bao lâu.

      Lúc bấy giờ vào năm hạn hán thứ 5, chúng ác bắt dân xây lâu đài cực cao, lập hội Hoa Đăng, tự tôn chúa ác lên ngôi Thượng Đế!

      Hạ chỉ truyền thông hịch khắp hết nhân dân, mỗi gia dân đều phải hiến nữ trinh 15 tuổi vào công đ́nh 3 ngày mới được đưa về gă cưới, đó là nạp ḿnh cho bọn gian ác. Có khi may được thả về, thường là giết để ăn uống, hoặc cho voi chà trước sân để chúng ác xem trong buổi tiệc rượu! Trời hạn tới năm thứ 7, khắp cơi đất đều khô khan, thảo mộc chết tuyệt, nước biển cả cạn xuống rất xa, sông ng̣i khô hết, sức nóng mặt trời mỗi lúc lại gia tăng cực cao, bọn vua ác không cách trốn lánh, dân ác chết v́ nạn nóng đă nhiều, phần nào chết khát, chết đói!

      Vua, chúa ác lại truyền lịnh đảo chánh Đức Ngọc-Hoàng, lên án xử tử nếu không làm mưa!

      Vào ngày mùng 10 tháng 4, hạn hán năm thứ 7, giữa lúc nữa ngày, bừng lên ngọn lửa từ trên đỉnh lâu đài ác chúa phát cháy lớn. Gió nóng thổi mạnh, lửa cháy lan tràn khắp nơi, lửa cháy mỗi lúc càng hơn, gió lại thổi nhanh, tiếng gió lửa hải hùng, khói đen cao ngất mịt mù tới mấy chục ngàn do tuần. Lửa càng nóng dữ dội, sức nóng mặt trời tăng thêm, làm cho ngọn lửa vẫn duy tŕ cháy từ đông sang tây, nam chí bắc, thiêu rụi khắp hết các cơi nước trong ṿng 7 ngày đêm liên tiếp. Vào hết ngày thứ 7, sấm chớp bủa giăng khắp trời, cuồng phong nổi dậy, gió cuốn mây bay đá lăn sỏi chạy, lại đổ mưa ầm ầm nước tuôn như thác đổ. Những tiếng nổ vang động bầu trời, đất đai sụp đổ, thủy lụt tràn lên cuốn chảy. Gió bảo càng thổi mạnh, sóng thần nổi dậy ba đào, đất đai nhiều nơi phải sụp ch́m thành biển!

      Mực nước lên cao hơn ngọn núi, thủy lụt hết cả 3 ngày đêm khắp cơi nước. Qua ngày thứ tư nước rút cạn liền, bỏ lại mặt đất trống trơn, nhiều nơi cơi đất trở thành biển, cảnh tượng hoang vắng, không có người, vật, không có thảo mộc, không có kiến, muỗi, dế, trùng, y như thuở hỗn độn mới tựu ngưng!

       (- Kính bạch Phật! họa hủy diệt như vậy, sau lửa và nước c̣n có xứ nào sống sót được hay phải bị tiêu hủy hết?)

      - Cũng vẫn không hết tuyệt, người và loài vật c̣n lại 3 chỗ đất sống. Ba cơi đất c̣n sống lại để sanh sản tái tạo đó tức là 3 cơi đất chưa được tấn hóa, 3 giống dân thiểu số c̣n sống cuộc dă man ở vùng rừng núi rất hẻo lánh, không gần những nơi đă khai hóa mở mang lâu.

      Ba cơi sống cách biệt nhau rất xa không bao giờ được hiểu biết cùng nhau cả. Chúng c̣n lại sẽ có 3 sắc thái khác nhau, 3 thứ tiếng nói khác nhau:

      1) Sắc thái màu vàng.

      2) Sắc thái màu trắng.

      3) Sắc thái màu đen.

      Chúng c̣n sống với thời đại dă man, v́ chúng ấy là những số người lành, từ xưa v́ bị chúng dữ uy hiếp sát hại, nên cùng nhau cố sức t́m cách rời khỏi xứ sở, phiêu lưu đi những phương trời xa xăm, ẩn trú miền núi cao rừng rậm, sống riêng với thú vật, cứ hễ đói th́ t́m trái rừng làm no, khát th́ có suối thiên nhiên làm nước uống.

       Đời sống nguyên thủy, chẳng có áo quần, lông tóc tạm che thân trở lại như hồi mới sanh hóa. Qua mấy trăm năm đă sanh sản rất nhiều, nhưng không được tấn hóa. Sau khi đời văn minh đă bị hủy diệt th́ số dân dă man nầy mới được tái tạo lập đời lại.

      Nam Mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh