Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

      Vâng lệnh tả đề:

Lời giới thiệu

KINH B̀NH-MINH ĐỆ-TAM

 

      Kính tỏ đến quí Đạo-Đức Danh-Nhân:

      Hân hạnh, kỳ ba được Đức Diêu-Tŕ Kim-Mẫu, sắc tứ Tam-Giáo-Ṭa và các bậc Đại-Tiên hạ trần tả quyển B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO ĐỆ-TAM.

      Thọ lịnh tiếp Kinh ngày 15 tháng 5 Canh-Tuất (18-6-1970) tại Văn-Pḥng Đại-Đạo số: 475/17 Hai-Bà-Trưng, Sài-G̣n, và hoàn Kinh ngày 29 tháng 8 Tân-Hợi (17-10-1971) cùng nơi ấy.

      Do bộ phận Hiệp-Thiên-Đài hỗn hợp Giáo-Hội Cao Đài Thống-Nhứt Trung-Ương, Ban Chưởng-Quản và Ngũ-Sắc Tường-Vân Diệu-Ngọc đồng nguyện cầu nghinh tiếp.

      Nhận xét:

      Quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM là tăng thêm một thức ăn tinh-thần do những vị Giáo-Chủ Tam-Giáo từ bao thế kỷ chuyển cơ ghi lại. Quyển Kinh được xuất hiện như khêu thêm một ngọn đuốc vô h́nh rực tỏ, để giúp cho người đời, thay vào một ánh sáng xẹt tia trong lúc đang đi giữa trận mưa âm-u gào thét.

      Được vượt qua khỏi ṿng vây phong vũ, đang hoành hành giữa cảnh đêm u, nhờ tia sáng ấy xẹt vào, lượn bước theo đây mà thoát ra khỏi cảnh rùng rợn, để trấn an được nhịp ḷng đang sợ hăi.

      Trong cảnh ngộ đă xảy ra, những khách đồng hành không thể không chấp nhận tia sáng ấy đă rọi đường dừng bước quày chơn, mà măi tiến thẳng sâu vào chỗ tối tăm âm u, rượt theo tiếng gọi tít mù của thần sầu quỉ khóc.

      Điều đáng chú ư: những bậc Đại-Tiên như: Đức Nguơn Thỉ báo đàn B̀NH-MINH ĐỆ-NHỨT, Đức Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn báo đàn B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ, và Đức Hải Triều Thánh-Nhơn báo đàn B̀NH-MINH ĐỆ-TAM. Ba vị Đại-Tiên c̣n phải thọ sắc Diêu-Tŕ hạ trần lập quả. Đó là những gương chói sáng lưu lại cho đời noi theo mà lập công tu Đạo.

      Đây là một phương-pháp tỉnh thế cho người đang theo dơi tu thân, cần động viên tinh thần, để thừa hành trách nhiệm, hậu thế dương danh.

 

BAN CHƯỞNG QUẢN TRUNG ƯƠNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh