Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Lời phụ chú

KINH B̀NH-MINH ĐỆ NHỊ

____________

(Do Nữ-Đoàn Đại-Đạo, Ngũ-Sắc Tường-Vân và Lục-Diệu đề tả)

_____

      Kiếp phù sinh hiện tại, con người v́ sự sanh tồn trong cơi đời mạt-hạ mà tranh đấu giựt giành quyền lợi với nhau, từ nơi ăn chốn ở. Kiếp sống càng chật vật th́ càng hăng say cuồng vọng đảo lộn lăn quây theo đường danh nẻo lợi của vật chất xa-hoa, th́ lại càng lao ḿnh vào hố sâu tội lỗi...

      Đời càng loạn động, diễn biến bao nhiêu th́ trái lại Đạo càng khuếch trương, càng triển khai ánh sáng Chơn-Lư bấy nhiêu, hầu soi rọi vào nẻo mê đồ của thế tục.

      V́ thế mà Đấng Chí-Tôn khai mở Đại-Đạo Tam-Kỳ hoằng dương chánh pháp cứu rỗi sanh linh, tận độ nguyên căn thoát ly ra ṿng trần ai khổ lụy.

      Đời cùng thế tận, nhơn sanh v́ ảnh hưởng của lằn sóng văn-vật mà làm phai mờ đi chơn tánh thiện từ, xa nguồn nhơn đạo, ĺa cội Nho phong, luân lư cương thường bại hoại. Mất hết mỹ-tục thuần-phong, cho nên xă hội loài người tựa hồ như xáo trộn vô trật tự, bất an ninh từ tinh thần lẫn thể xác. Thường xảy ra không biết bao nhiêu thảm trạng gia đ́nh: nào là con đánh lại cha; chồng vợ cạnh tranh ly tán; anh em thù hận, cốt nhục tương tàn, đời sống bấp bênh vô định hướng...

      Có phải chăng có t́nh trạng đó, lư do v́ thiếu t́nh thương tập thể và thiếu hẳn căn bản đạo-đức mà ra, nên mới bị lạc vào trận mê hồn, vất bỏ đi túi Bát-Bửu-Nang của Đức Mẹ Diêu-Tŕ Kim-Mẫu ban cho khi hạ trần nơi Kim-Bàn Ngọc-Lộ. Tám món báu ấy là: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Mà Đức Mẹ thường ngự cơ nhắc nhở đàn con, nếu không t́m lại đầy đủ những báu vật đó th́ khó trở về nguyên vị.

      Nhưng v́ ḷng từ-bi bác-ái vô biên mà Đức Mẹ không nỡ để cho đàn con măi say đắm trược trần sa đọa, nên Đức Chí-Tôn cùng Đức Mẹ Diêu-Tŕ lâm phàm tả Kinh giáo huấn và hiệu triệu tất cả Tam-Giáo, Tam-Trấn cộng đồng, chư Tiên, chư Thánh cũng thừa vâng Thiên lịnh chuyển cơ tả đề Kinh báu là “B́nh-Minh Đệ-Nhị” không ngoài mục tiêu duy nhứt “Giác-Mê Giải-Khổ” thức tỉnh quần sanh và đă phá bức màn vô minh phủ kín bao tâm hồn vị kỷ, cá nhân, bản ngă.

      B́nh-Minh Đệ-Nhị là một món ăn tinh thần bất diệt. Những pho giáo lư chơn truyền làm đà thúc đẩy, có thể cải tạo nhơn tâm, hầu dắt dẫn người đời trở thành một tín đồ “ngoan đạo” chân chánh của Tam-Giáo Thánh-nhân để con người tự giác-ngộ, tự cách mạng hóa bản thân đem ḿnh tránh xa ṿng cương tỏa lợi danh, nhờ đó mà họ diệt lần những dục vọng cuồng say, chế ngự đặng tam-bành lục tặc.

      B́nh-Minh Đệ-Nhị là tiếng chuông cứu khổ ngân lên vang dậy đánh thức con người đang mê man trong giấc mộng Nam-kha. Nhờ tiếng chuông Thần giục thúc mà nhơn sanh thức tỉnh hồi tâm hướng thiện t́m về ánh sáng chơn-lư Đạo mầu, để sưởi ấm lại tâm hồn đầy băng giá mà từ lâu họ đă đắm ch́m theo lượn sóng ba đào mênh mông trong bể khổ.

      B́nh-Minh Đệ Nhị là Thánh-sản, cứu tinh của những linh hồn đầy đau khổ bi quan v́ khát vọng. B́nh-Minh có nghĩa là hừng sáng, chấm dứt một đêm qua, đánh dấu một giai đoạn là thời gian của vũ-trụ mông-lung, mà ṿng thời gian là một tràng “chuỗi vô h́nh liên xâu kết động lại những men nhựa sống trong Qui-Luật T́nh-Thương”. Hoa t́nh thương kia sẽ năy chồi đâm tược kết quả đơm bông tươi đẹp mỹ miều cũng do nơi bao tâm hồn của thế nhơn đă tự giác-ngộ trong thế hệ Hạ-Nguơn. Mà định luật thiên nhiên đă và đang móc nối lại dĩ-văng của thời quá khứ, hiện tại và tương lai, trong khuôn trường đời đầy bi, hoan, ly, hiệp...

      Ánh sáng B́nh-Minh sẽ rọi khắp các nẻo mê đồ mà bừng dậy giữa bầu trời quang đăng, ánh sáng phúc âm kia chan ḥa tẩm tưới hồng ân vơ lộ như giọt nước Cam-Lồ rót vào những quả tim cằn cỗi khô khan t́nh cảm, nhờ một cơn mưa pháp rạc rào mà làm mát dịu lại bao cơi ḷng đang ngập tràn cơn “Hỏa-Diệm” đốt thiêu nóng cháy. B́nh Minh Đệ Nhị ra đời là ân huệ cuối cùng Ơn-Trên ban rải cho nhơn sanh trên đường mạt lộ. Để rồi đoàn khách lữ hành kia đang lê gót phong trần trong gió bụi phủ mờ... họ sẽ quây lại và cố ngoi lên t́m tia ánh sáng, t́m lại định hướng của B́nh-Minh đang chiếu soi vào ngơ rẽ của cuộc đời đầy đen tối...

      Quyển Kinh Đệ Nhị triển khai giác thế bằng giáo lư uyên thâm hầu làm phương châm dẫn dắt nhơn sanh về đường Đạo-Đức thuần túy, nhờ ánh sáng chơn-lư mà nhơn sanh ngộ đặng chơn truyền chánh pháp, bừng tỉnh cơn ác mộng hăi hùng, rồi tự cổi mở nghiệp lực của ḿnh bằng lối trau tâm sửa tánh mót ḅn công quả và âm chất, tự giác nhi giác tha.

Kết luận

      Quyển Kinh B́nh-Minh Đệ Nhị, sắc lịnh Diêu Cung ban xuống làm thậm chí đến bực Đại-Tiên c̣n phải hạ trần bồi công lập quả để báo đàn triệu thỉnh chư Tiên, đó là một tấm gương đáng nêu lên cho hậu thế vậy.

      Đôi lời lưu bút giới thiệu cùng chư Đạo-tâm, chư thiện tín-hữu, nên xem qua quyển Kinh báu, mỗi lời dạy của Ơn Trên là một giọt nước Ma-Ha, một tia điễn lành chan rưới cho nhơn sanh hấp thụ hầu chuyển mê khải ngộ, giải thoát trái oan...

      Chúng tôi Nữ-Đoàn Đại-Đạo, Ngũ-Sắc Tường-Vân và Lục-Diệu, không biết nói lên lời ǵ hơn đặng mô tả xác đáng để ca tụng và tán thán đức ân vô lượng vô biên của nền Đạo-pháp, xuyên qua lời vàng tiếng ngọc của Thiêng Liêng giáo huấn, trong quyển Kinh B́nh-Minh Đệ Nhị mà chị em chúng tôi được hân hạnh xem qua.

                         Viết xong ngày 14 tháng 10 năm Kỷ-Dậu,

                                          T.M. Nữ-Đoàn Đại-Đạo,

                                                Ngũ-Sắc Tường-Vân,

                                                      và Lục Diệu.

                                      Phụng thừa phụ chú tả đề: H.H.T.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh