Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI CA TỤNG

KINH B̀NH-MINH ĐỆ-NHỊ

____________

      Về phần B́nh-Minh Đệ-Nhị, phần h́nh thức ca tụng quyển Kinh, Lăo ghi lại đôi ḍng cùng chư hiền Thiên mạng, cho xen vào tựa đề như trước.

      * B́nh-Minh Đệ-Nhị là một phương thức xây dựng tinh thần cho người đời nhắm vào tu học.

      * B́nh-Minh Đệ-Nhị mục đích hướng dẫn người đời soi gương của các Đấng Tiền-Nhân mà hành đạo.

      * B́nh-Minh Đệ-Nhị là một kim chỉ nam của kẻ hoa tiêu, một thanh gươm của chiến sĩ. Thanh gươm đoạn tuyệt ḷng phàm, thanh gươm diệt đi ḷng dục vọng.

      * B́nh-Minh Đệ-Nhị nhắc lại ḍng đời của những bực Tiền-Nhân, dù khoáng Thiên triệt Địa, cuối cùng phải chịu dưới luật Tuần-Huờn điều khiển.

      * B́nh-Minh Đệ-Nhị lưu lại cho đời soi những Đấng ấy, mà làm một sản phẩm tinh thần tu học, nên lưu ư. Cần trau luyện theo sở thích, khả năng, nội dung những ǵ ích lợi hầu làm phương thức trở về Cực-Lạc.

 

Ngày 29-10 Kỷ-Dậu (8-12-1969)

Đức Tả Quân Lê-Văn-Duyệt

giáng cơ tại Huờn-Cung-Đàn

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh