Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Đàn Ngọ thời, 11-6 Tân-Hợi (1-8-1971)

Pháp Đàn: Ngọc-Như-Liên * Đồng Tử: Huỳnh-Hoa, Hoa-Thủy

____________

Thi:

HẢI cạn đời đi khéo sụp lầy,

TRIỀU môn điện ngọc thọ ân Thầy,

THÁNH tâm tự tỉnh thân nhàn-nhă,

NHƠN phẩm tùy tu đạt gió mây.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư môn đồ, tu chỉnh đàn tiền tiếp lịnh. Tôn-Sư báo tin. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

bồng tịnh tọa đạt huyền linh,

SƠN thủy vân du rọi điển linh,

THÁNH Phật hội đồng lai hạ thế,

MẪU truyền chuyển bút tả B́nh-Minh.

      LƯ-SƠN THÁNH-MẪU — Tôn-Sư mừng chư môn đồ an tọa. Giờ chiếu điển trần gian thọ lịnh DIÊU-TR̀ tả Bửu Kinh để lưu truyền thất ức.

      Nầy chư môn đồ, sự xuất hiện của chư môn đồ và được trưởng thành nơi cơi trần nầy là duyên cơ chư môn đồ trước kia thọ lịnh trước DIÊU-TR̀ kỳ ba hạ thế tiếp độ toàn linh phục hồi phẩm vị. Sự sa đọa giữa cơi thế phù chôn thân biết bao bậc chí-đức chí-thiện đành gieo ḿnh vào nơi vực thẳm, v́ khi xuất hiện nơi cơi trần gian nhằm vào đài-các, bởi tập tục áng che đành quên hẳn những điều thề nguyện để rồi chư môn đồ phải tái bao kiếp để trả nợ oan-khiên. Thử hỏi cuộc bể dâu tan hiệp nơi cơi trần là giả tạm, mà chính bản thân của chư môn đồ cũng là không thiệt, ngày tàn tạ hầu kề. Mọi sự vận dụng của chư môn đồ không ngoài phạm vi kiếp số, dầu có cượng-cầu cũng không thoát khỏi tử thần khi chiếc thân nầy cằn-cỗi.

      Vậy khi bản thân c̣n lành mạnh, chư môn đồ cần tiến mạnh vào con đường siêu thoát, sự siêu thoát là cơ huyền bí.

      Vậy chư môn đồ nên nhận đây là lằn điển vô h́nh của Tôn-Sư rọi xuống đầy mănh lực để quật đổ những ǵ bền vững, bảo vệ môn đồ được phi thường như vật ấy. Chư môn đồ nên dụng đức tính để thành công v́ đức tính sẽ đưa môn đồ nương theo lằn điển báu của Tôn-Sư phục hồi Diêu-Động.

Bài:

       Giờ chiếu điển thần thông cử bút,

       Dụng huyền linh trong lúc đời tàn,

              Thọ truyền chuyển ngọn bút vàng,

Lư-Sơn hạ thế điển ban môn đồ.

       Kiếp phàm tục khá tô Đạo thể,

       Nên ngăn ngừa tại thế thất-t́nh,

              Dắt vào nơi chốn u-minh,

Lấp đường sanh lộ, ngục h́nh viếng thăm.

       Ngọc bất trác khó tầm vết ố,

       Vàng không trau, lắm chỗ sét ten,

              Kim cương chiếu ánh hơn đèn,

Sao bằng ngự trị đài sen muôn đời.

       Ḱa bốn mặt bể vơi không vực,

       Sóng bủa tràn đánh thức ḷng mê,

              Quẩn quanh kiếp tạm chẳng về,

Điểm linh sa-đọa tái-tê tâm hồn.

       Cụ bảo vệ cho tồn linh điển,

       Cụ ngăn ngừa xuất hiện tâm trung,

              Cụ là sợ Đấng Huyền-Khung,

Cụ nên tránh lúc băo-bùng đua chen.

       Cụ ác sự chốt then hành đạo,

       Cụ tinh thần hoài băo ai bi,

              Cụ cần un-đúc tâm th́,

Cụ là nền tảng những ǵ trả vay.

       Cụ pháp luật hằng ngày an-lạc,

       Cụ phong ba băo táp t́nh đời,

              Cụ cần ǵn-giữ chớ lơi,

Cụ đường vật dục, Đạo Trời chuyển luân.

       Cụ là sợ chớ dừng bước Đạo,

       Cụ tâm tà khảo đảo đời tu,

              Cụ lo trọn kiếp công phu,

Cụ đường vật chất vân du đặng nào.

       Cụ Thiên-mạng ĐÀI-CAO dựng bảng,

       Cụ Thánh Thần chiếu sáng tâm linh,

              Cụ đại nhơn chuyển Đạo Huỳnh,

Cụ đường sa đọa giữ ǵn điển quang.

       Cụ thất-t́nh, lo toan gỡ tháo,

       Cụ lục-dục đào tạo căn nguyên,

              Cụ cần ngăn chận kim tiền,

Cụ cần ư thức bảng Tiên non Bồng.

       Tả B̀NH-MINH khai thông trí tuệ,

       Diệt thất-t́nh tại thế thân tâm,

              Cuộc đời thử hỏi bao năm?

Bản thân quí giá luân trầm uổng thay!

       Hỡi môn đồ mau quày lẹ bước,

       Học B̀NH-MINH, diệu-dược trường sanh,

              Đời tàn khử trược lọc thanh,

Thiên-thu bất hoại luyện thành Đạo Tiên.

       Dây oan-nghiệt trần miền đoạn tuyệt,

       Chớ khinh thường, nó siết bản thân,

              Linh hồn cùng cả chơn thân,

Đều là tiêu diệt nơi trần khó đi.

       Lúc tăm tối đuốc th́ tỏ rạng,

       Đuốc CAO-ĐÀI soi sáng trần gian,

              Môn đồ Nữ-Đạo khá toan,

Lên thuyền vượt bến, trần gian vượt ṿng.

 

            Tôn-Sư tả đề một đoạn, chư môn đồ nên lưu tâm cần diệt hết thất-t́nh. Tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh...
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh