Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 6-8 Canh-Tuất (6-9-1970)

Pháp Đàn: Huệ-Chiếu-Quang * Đồng Tử: Huệ-Linh-Thông

____________

Thi:

Mỗi nhựt tương phùng thủy đích châu,

Thập toàn viết thập nguyệt chung bầu,

Nhĩ đồng khẩu hội đầu vương thượng,

Đại-Đạo phi thăng nhứt thượng thâu.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chư hiền đồ. Giờ tiếp Kinh, Tôn-Sư báo đàn, chư hiền đồ thành tâm tiếp lịnh Tam-Giáo hạ trần tả Kinh.

      Tiếp lịnh, Tôn-Sư điển hồi Bắc-Hải. Thăng...

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC chiếu hào quang buổi thế tàn,

HOÀNG khai Đạo-pháp cơi Nam-bang,

THƯỢNG nguơn tái tạo xây nền móng,

ĐẾ chuyển kỳ tam thả bách thoàn.

bút tả B́nh-Minh thống hội,

Danh lưu thất ức tại trần gian,

CAO minh phổ hóa dân vi thiện,

ĐÀI chuyển căn-cơ lập Niết-Bàn.

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ — Thầy mừng chung các con trần thế. Các con an tọa nghe Thầy diễn dụ.

      Nầy các con, các con xuất hiện nơi cơi trần từ chỗ không mà đến; như vậy, rồi đây các con cũng sẽ huờn lại không. C̣n chỗ có là phát sanh từ luật tuần-huờn phát sinh nguồn sanh hóa. Chỗ có là do khí huyết nhục thân cấu tạo thành h́nh. Đó là điều giả tạm mà các con dựa vào đó làm cơ hội lập công bồi đức, đắp xây nền Đạo-lư cho ḿnh, và bên ḿnh đồng hưởng ứng, tổ hợp thành căn cơ mà Tạo công đă dành để. Như vậy, các con cần phải biết cái có kia là phát xuất từ chỗ không, và măi tiến hóa theo thời gian, đến một ngày nào đó sẽ bị hoại đi, v́ bản thân con không c̣n cảm xúc với vật-dục nữa, th́ nó sẽ huờn về không và tan mất. Khi huờn về không, các con c̣n ghi lại đôi ḍng bút tích khi nơi trần các con làm được những việc ǵ đáng lưu cho đoàn hậu tấn, hay tạo nên một sự nghiệp tinh thần cấu tạo cho thế-hệ đương kim sùng bái. Như vậy, các con đă đạt được kỳ công mà các con nơi trần đều công nhận.

      Các con hăy nghĩ lại: sống nơi trần, các con đă gây biết bao cảm-xúc cho các con lân cận, hay để lại những hận thù cho đời phỉ báng. Đó cũng là luật định hoài băo làm cho các con phải vấp phải, để trở lại nguyên h́nh.

      Nay Thầy hạ trần ban cho các con quyển B̀NH-MINH ĐỆ-TAM, Thầy dùng những lời phàm thế để diễn dụ cho các con tường, hầu un-đúc tinh thần trên con đường hành thiện; để đến ngày huờn không th́ các con không bị ràng buộc mà được nhẹ nhàng như khói bay bổng từng không. Đó là điều mà Thầy đă khai sáng nền Đạo, để các con lập công đức hầu đạt được mục tiêu. Vậy các con nên ghi nhớ vào ḷng khi các con gặp những điều chướng ngại, v́ sự sống chung đụng nơi trường đời, gặp biết bao là điều bất trắc. Thậm chí đến các con c̣n chưa chơn-thật được ḷng ḿnh, c̣n bàn đến các con lân-cận th́ làm sao thỏa nguyện được chu toàn? Vậy các con cần cẩn thận từ ly để ḷng khỏi phải ngơ-ngác khi gặp những bất-trắc kia, v́ thiếu kinh nghiệm trên bước đường hành sự, nên các con phải bỏ Đạo xa Thầy!

      Nầy các con, tuy các con chưa hoàn tất trưởng thành nhưng tuổi đạo đă bán phần thế kỷ. Thầy đă trao quyền năng cho các con tự vạch một con đường sáng hầu cùng nhau d́u dắt đến cơi hư-linh. Thầy không c̣n kề bên các con để chỉ đường vạch lối như trước kia nữa, nhưng Thầy bao lần trao cho các con th́ các con lại rùng ḿnh nhíu trán, h́nh như không đủ khả năng nghiên-cứu chương tŕnh tiếp tục, hay: quyết đoán một sự việc cấp thời, hầu bổ cứu cho nhau trên con đường thừa hành đạo sự. Như vậy, sự yếu hèn của các con càng ngày vượt qua tăng trưởng.

      Nay nh́n lại các con đă đứng đi vững vàng không c̣n như các con lúc mới tập đi chập-chững từng bước một như hồi sơ-sanh... Vậy các con cứ bước đi, vượt đi, tuông đi, để không c̣n thấy ḿnh là c̣n ấu-nhi nữa. Như vậy mới thay Thầy hành đạo, đúng theo lời Thầy đă bảo:

Thầy là các con, mà các con là Thầy đó

Bài:

       Kỳ Nguơn-Hạ B̀NH-MINH chuyển bút,

       Nên thừa hành trong lúc khai Kinh,

              Thử xem thế thái đời t́nh,

Biết bao tủi-hổ v́ ḿnh với thân.

       Lời không thật lại phân giao cảm,

       Lời dối-gian bảo đảm được ai?

              Lời truyền khắp cả trần này,

Lời chơn-lư thật miệt mài một thôi.

       Lẽ công bằng trẻ ngồi con đứng,

       Lẽ tự nhiên lập luận siêu nhân,

              Lẽ ra kiếp sống nơi trần,

Lẽ-loi chích phận, con cần liên dây.

       Nh́n thấy con ḷng Thầy thêm chạnh,

       Nh́n nhơn-loại tạo cảnh đau thương,

              Nh́n qua ḷng bắt đoạn trường,

Nh́n rồi giọt chảy con tường chăng con?

       Thấy các trẻ mỏi-ṃn tâm chí,

       Thấy như vầy ngôi vị sao lên?

              Thấy chăng con trẻ chí bền,

Thấy đường khai sáng bước lên thanh nhàn.

       Đường hành thiện chu toàn một lối,

       Đường tu thân phước tội lọc ra,

              Đường về đến cơi Ta-Bà,

Đường sang Nam-Hải con Ta nên tầm.

       Đạo CAO-ĐÀI huyền thâm chuyển vận,

       Đạo khai thông giải hận thù xưa,

              Đạo cần phải giữ tam-thừa,

Đạo là đường sáng lọc-lừa tục Tiên.

       Tu vận chuyển tâm thiền ư định,

       Tu trau-giồi tùng thính lời truyền,

              Tu là đạt vị ngôi Tiên,

Tu nhân tích đức trần miền vượt qua.

       Học Đạo mầu kỳ ba đại xá,

       Học nghiệm suy vàng đá phân minh,

              Học cần phải biết nơi ḿnh,

Học là ghi nhớ B̀NH-MINH móng nền.

       Đạt mục đích gắng bền tâm chí,

       Đạt kỳ công yếu-lư phân minh,

              Đạt thành tâm tánh điển h́nh,

Đạt ngôi vị cũ B̀NH-MINH điểm đề.

       Thành chánh quả biển mê xa lánh,

       Thành Phật thân như cảnh minh đài,

              Thành Tiên thoát xác hậu lai,

Thành danh ĐẠI-ĐẠO sáng khai tại trần.

       Chánh giác niệm năo cân định vị,

       Chánh quang minh chung thỉ đồng thinh,

              Chánh tâm vững bước Đạo Huỳnh,

Chánh đường đạo-lư tồn sinh không nhàm.

       Quả đẹp đạt Già-Lam ban thưởng,

       Quả vị xưa trưởng dưỡng từ lâu,

              Quả lành đă bắt nhịp cầu,

Quả kia đă phục dăi-dầu tư lương.

       Phục tinh-tú vô thường nào động,

       Phục huờn hư thiên vơng khôi khôi,

              Phục thỉ châu nhi phản hồi,

Phục đường chánh đại vị ngôi sẵn dành.

       Lại luân-chuyển đề danh đắc tại,

       Lại lưu đề thời đại Thượng-Nguơn,

              Lại thăng giáng điển phục huờn,

Lại truyền đạo giáo lâm sơn khắp cùng.

       Bổn thể vốn đồng chung một thớ,

       Bổn căn đồng tán trợ tương-quan,

              Bổn tánh hướng đạo con thoàn,

Bổn linh khai sáng đạo vàng đức-tin.

       Nguyên vị cũ tiền tŕnh hạ thế,

       Nguyên nhân do tại thế lập công,

              Nguyên-căn đạo pháp chánh tông,

Nguyên do phục thỉ khai-thông lưu truyền.

            Nay Thầy đôi đoạn diễn dụ cùng con. Thầy ban ân lành chung các con. Tiếp lịnh, Thầy giă từ, điển hồi Bạch Ngọc. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh