Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

B̀NH-MINH ĐẠI-ĐẠO III

 

Văn-Pḥng Đại-Đạo

Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất (18-6-1970)

Pháp Đàn: Huyền-Vân-Thánh * Đồng Tử: Ngân-Hoa * Độc Giả: Huệ-Đăng

____________

(Tái cầu:)

      TRƯỜNG-CANH THÁI-BẠCH — Bần-Đạo mừng Thiên mạng đàn tiền, chư hiền đệ muội an tọa nghe Bần Đạo khải.

      Giờ linh Bần-Đạo thọ lịnh DIÊU-TR̀ KIM-MẪU chuyển ngọn linh-cơ tả quyện B̀NH-MINH ĐỆ-TAM, đây là kỳ công của chư hiền trên bước đường hành đạo mà được ân huệ như giờ đây. Bần-Đạo dụng bút linh-thiêng chuyển thành đề thi bất diệt lưu lại quyển B̀NH-MINH muôn thuở.

Thi:

Nh́n cảnh thiên-nhiên rất toại ḷng,

Then gài cửa đóng khắp ngoài trong,

Gió mây xô đẩy không sờn núng,

Sương tuyết phủ đè, chẳng nản ḷng.

Tác động khí thiên cung thế-giới,

Vận hành mưa móc cấp tây đông,

Phong điều thể có tay xoay chuyển,

Vơ thuận dường quay máy kéo ṿng.

Hựu:

Kéo ṿng nhựt nguyệt chuyển luân xa,

Âm tụ dương thăng dựng giái-ba,

Tinh-tú điều ḥa ôn lănh nhiệt,

Cang nhu thạnh vượng định san hà.

Ngao đầu thủy hỏa sanh tương khắc,

Ngạn vĩ mộc kim kư tế ḥa,

Nam Bắc phân minh xây Bát-Quái,

Tây Đông định vị đạo do tha.

Hựu:

Tha-thiết ḷng nầy hỡi giái-ba,

Nh́n xem thế-giới cơi ta-bà,

Bao lằn không-khí quay như chóng,

Mấy lớp mây dày quậng đảo qua.

Cảnh vật nô đùa, chim nhịp cánh,

Tiếng reo sáo dậy khắp rừng hoa,

Trống nhồi Bát-Nhă đưa ḷng chánh,

Chuông giục u-minh nhốt ư tà.

Hựu:

Tà bóng chim chiều lăng-líu vang,

Trống nhồi nội điện khắp cung đàng,

Mai đơm mấy độ vàng tươi thắm,

Cúc trổ màu nâu ửng thạch bàn.

Vịnh khúc ngâm nga nghe giéo-giắt,

Chày sanh khua khẻ nhịp ḥa vang,

Tiêu thiều trổi giọng miền âm các,

Nhạc tấu kinh thiên giữa bệ hoàng.

Hựu:

Bệ hoàng rực-rỡ luật thiên-nhiên,

Hoa nở bốn mùa tạo cảnh Tiên,

Sớm đứng ra vào thi phú luận,

Chiều ngồi lui tới luyện cờ Tiên.

Trà ngâu đôi chập trêu ḷng tục,

Rượu cúc một bầu cợt dạ Tiên,

Thử hỏi cảnh nầy ai thưởng thức,

Hay là quanh-quẩn măi trần miền.

Hựu:

Trần miền vây chặt nhốt thân sanh,

Lăn-lóc bốn mùa bởi lợi danh,

Thích-thú nhứt thời sao chác lấy?

Thanh-nhàn muôn thuở chẳng toan hành.

Bùa mê tửu sắc, gầy thân quí,

Độc dược khí tài, diệt thể sanh,

Tẩy năo khách trần đang hấp hối,

Vạch đường hồi phục tử huờn sanh.

Hựu:

Huờn sanh ngộ Đạo chuyển B̀NH-MINH,

Dựng lại nguơn tam cứu thế t́nh,

Thức tỉnh huỳnh-lương, toan gỡ tháo,

Giấc nồng kê-mộng, rơ phù sinh.

Vơ môn bao lượt c̣n rơi lại,

Tam cấp vượt qua toại ư ḿnh,

Cử bút huyền linh khai ám lộ,

Vận hành cơ pháp quyện B̀NH-MINH.

Hựu:

B̀NH-MINH bế mạc hội Long-Hoa,

Chấn động càn-khôn thế-giới ḥa,

Răn dữ để cho đời cải thiện,

Thưởng lành chuyển giáo Đạo Kỳ-Ba.

Thiên-điều ghi sẵn cần lưu dạ,

Định luật ấn hành khá vượt qua,

Cơi giác sẵn đường lên Cực-Lạc,

Luân trầm không nẻo xuống nê-hà.

Hựu:

Nê-hà vực thẳm khổ linh-quang,

Cất gánh bôn phi đến giữa đàng,

Dừng bước bên lề xem nản chí,

Sa chơn đường lối phải sầu than.

Tinh-thần thiết-thạch vô ân oán,

Khí tiết thư hùng diệt trái oan,

Cơi tạm dật dờ, chim né ná,

Người chung thưởng thức, cá ao vàng.

Hựu:

Ao vàng sen trổ nực mùi hương,

Nước biếc mây ngăn núi chặn đường,

Non gộp dạo chơi thong-thả bấy,

Bể trần vun-vút quá tư-lương.

Tiết hè nhiệt-độ pha tia nắng,

Đông lộ âm hàn điểm đích sương,

Nhơn vật nên h́nh ai nắn chạm,

Bướm hùm dệt gấm thế tri tường.

Hựu:

Tường giọt Hồng-Hà nước đẩy xua,

Nghe bên thuyền vách tiếng nô-đùa,

Thi ngâm một vận đang lưu-luyến,

Phú tả đôi bài khỏa tiết mùa.

Trăng chóa bóng, chau-mày nhíu gọng,

Rượu bầu lưng-lắc mí càng khua,

Ngửa nghiêng sóng bủa trường giang hận,

Ḱa máy Thiên-cơ chớ bỡn đùa.

Hựu:

Bỡn đùa trăng chiếu tỉa đơm bông,

Soi khắp rừng hoang lẫn núi sông,

Chim chợt la vang ḥa tiếng động,

Gà tan giấc trổi nhịp khua lồng.

Thân h́nh hữu thể ngồi trơ mỏi,

Cảnh vật vô t́nh đứng thỏa mong,

Chờ dứt khắc trường canh trở giọng,

Màn sương banh xé lộ vầng hồng.

Hựu:

Vầng hồng vừa lộ ánh B́nh-Minh,

Vẹt tấm màn sương chiếu bóng huỳnh,

Tia sáng xẹt ra soi địa trạch,

Phóng quang phản ảnh cơi Thiên-Đ́nh.

Ôn-tồn sưởi ấm đêm hàn tịch,

Dương thuận âm sanh vượng thế t́nh,

Tác động khắc th́ luân chuyển măi,

Nhịp ḷng chưa thỏa bóng hồng chinh.

Hựu:

Hồng chinh cuộc thế cũng đồng y,

So sánh tương quan có khác ǵ,

Một kiếp mỏng mai trên bể hoạn,

Đôi điều oan-trái trả rồi đi.

Mảy lông chẳng lọt tuần-huờn luật,

Ngàn thuở nào yên bởi kéo tŕ,

Đă nhận thước ḷng ân nghĩa cũ,

Đền bồi tấc dạ hăy tường tri.

Hựu:

Tường tri giọt nước chảy tuôn tràn,

Lóng trược thanh tồn được hưởng an,

Lục tặc diệt trừ tâm phóng túng,

Tam bành phân chất ư chu toàn.

Sát sanh thọ khổ, tâm sanh sát,

Đoạn tuyệt luân hồi, đoạn tuyệt oan,

Chung nhựt khắc th́ thần bất động,

Dạ hành đồng niệm ngự Tiên-bang.

Hựu:

Tiên-bang trọng tải cả khôn-kiền,

Chẳng vướng màn u ở tục miền,

Rửa sạch ḷng phàm cơn sống tạm,

Trau-giồi trí năo ngự ngôi Tiên.

Ước-ao bóng dáng nơi Bồng-đảo,

Thân chẳng h́nh dung tựa cửa thiền,

Giọt nước cam-lồ đây sẵn tưới,

Hồi-minh khử-ám giải ưu-phiền.

Hựu:

Ưu-phiền trí năo lặn ch́m sâu,

Dung-dưỡng làm chi phải chác sầu,

Dứt bỏ lại đời cơn sống tạm,

Trau-giồi theo Đạo phải lo âu.

Tuyết sa mặc tuyết, ḷng không núng,

Sương đổ tùy sương, mặc điểm đầu,

Cái vết cổ-kim c̣n chạm đá,

Nẻo buồn vạn đợi khắc giờ thâu.

Hựu:

Giờ thâu canh lụn cảnh đời tàn,

Phản bổn nguyên lai lập Niết-Bàn,

Xây đắp căn-cơ hồi lạc cảnh,

Tô-bồi cội phúc ngự Tiên-bang.

Bâng-quơ cơi tạm không giờ nghỉ,

Nào thỏa tâm trung kế lỡ-làng,

Vóc gấm nát tan thân tứ đại,

H́nh tô ruồng-ră thể cơ-hàn.

Hựu:

Cơ-hàn lặn hụp bể trần đây,

Nghiệt quả đeo mang khó gỡ rày,

Giải nghiệp thân phàm qua đến bến,

Đoạn oan tâm cắt đứt cuồng dây.

Ngon ḷng trói buộc hồn linh bận,

Mặc đẹp rịt-ràng bản thể đây,

Cư bất cầu an, thư-thả phận,

Thực vô bảo phúc, tử quân nầy.

Hựu:

Quân nầy tan nát buổi tồn sanh,

V́ muốn khai thông mối Đạo thành,

Nhịp sống không cùng lâm bí túng,

Thác truyền nhân nghĩa đạt dương danh.

Nước nguồn chảy mạnh tuôn bèo giạt,

Non sựng trơ đầu rêu phủ xanh,

Mưa nắng bốn mùa chan đốt cội,

Gió lồng bao trận đẩy đưa cành.

Hựu:

Đưa cành liễu yếu phất-phơ qua,

Lay chuyển nhành mai thấy oặt-̣a,

Một kiếp mảnh-mai nơi thế tục,

Chỉ mành trước gió khá bôn-ba.

Cơi đời tạm bợ đâu là quí,

Sinh trưởng tồn nhiên khó mặn-mà,

Ôm-ấp nẻo phàm thêm bận trí,

Phủi rồi một kiếp có chi đa?

Hựu:

Đa nh́n túp núi tuyệt cao vời,

Phưởng-phất cḥm mây áng mặt trời,

Che lấp khí thiên đang chói sáng,

U buồn tiếng dội chớp giăng ngời.

Báo điềm vơ-lộ cuồng phong đến,

Diễn tả lôi-âm chuyển động trời,

Nước đổ từng không sa-sướt cuộn,

Tràn trề mặt đất khỏa ḍng khơi.

Hựu:

Khơi buồm trong lúc bọc chao thuyền,

Tay lái nương lèo phải vững yên,

Nước bủa bên lề chinh lắc măi,

Sóng đùa sau trước đẩy triền nghiêng.

Cương tâm vượt bến dù giông-tố,

Quyết chí thẳng lèo cậy gió thiên,

Cần tiến trong khi xao-xuyến dạ,

Thanh-b́nh nào cậy trấn ḷng yên.

Hựu:

Yên phần nghiệp quả trả tṛn xong,

Nguyên thủy căn cơ giải tỏa ḷng,

Phật-pháp điểm tô tâm ngự trị,

Tiên phương giồi-luyện trí khai thông.

Cư trần bất nhiễm ư trần cấu,

Tại thế nan tầm sanh thế không,

Dục nguyện CAO-ĐÀI minh chứng quả,

Thừa hành nhơn-đạo chỉnh thuần phong.

Hựu:

Thuần-phong mỹ-tục cảnh thiên-thai,

Vận dụng Đài-Cao trở gót quày,

Nuôi dưỡng tinh thần qua bể rộng,

Giồi mài trí năo vượt non đài.

Bạch-y khỏa thể, ḷng trong trẻo,

Lịnh sắc vươn ḿnh, dạ chẳng sai,

Sống tạm thanh-nhàn an cuộc thế,

Thác hồi Cực-Lạc ngự Bồng-Lai.

Hựu:

Bồng-Lai diệu-vợi vút từng mây,

Ngũ sắc hoa đơm phún nhụy đầy,

Gộp đá kinh thiên xem vía mất,

Đèo truông triệt-địa thấy hồn bay.

Muốn vào cảnh tại, ḷng không vướng,

Bốn vách trần hồng đạp phá ngay,

Thân-thể hoại rồi theo cát bụi,

Hồn linh ngự trị động non nầy.

Hựu:

Non nầy luyện Đạo đắc trường sanh,

Núi dựng từng mây đá chất thành,

Gió bắc tuông qua linh điển nhẹ,

Mưa rào phái hột diệt vô sanh.

Nước nguồn Tiên-động lao ḍng chảy,

Mây đáp Thần-sơn vướng cội nhành,

Dưỡng tánh tứ thời thân bất hoại,

Luyện tinh hóa khí thể tồn sanh.

Hựu:

Tồn sanh luật định máy tuần-huờn,

Dục kiến Như-Lai tâm hải sơn,

Bợn tục tát vào không vấy áo,

Bụi trần pha trộn chẳng lem nhờn.

Uống ăn vật thế ngừa ân-oán,

Nuôi dưỡng linh-hồn dụng đức nhơn,

Tránh những xa-hoa đời nhựa sáp,

Gần bên thanh đạm đạo keo-sơn.

Hựu:

Keo-sơn một tấm chiếu trong ngần,

Đức thiểu tài sơ khó vẹn phần,

Kẻ trí biết Trời toan sấm chớp,

Người mơ dẫn dắt trẩy sang lần.

Con đường ngang tắt mau rời bước,

Cái nẻo quanh ṿng chậm mỏi chân,

Chểnh-chệ xác phàm e phải lụy,

Dập-dồn trí năo khổ cho thân.

Hựu:

Thân phàm tiều-tụy bởi mê trần,

Linh tánh lu-mờ bị vướng chân?

Một phút mua vui trên vũng tục,

Muôn thu sầu thảm dưới sanh phần.

Đưa đường trụy-lạc qua bờ giác,

Chỉ lối luân trầm vượt bến tân,

Hỡi kẻ thức thời toan cất gánh,

Hoàn thành sứ-mạng ngự đài vân.

Hựu:

Đài vân bay luyện ở không gian,

Đỡ gót tới lui rọi điển đàn,

Sớm vượt non Thần qua Bắc-hải,

Chiều du Tiên-động ngự Nam-san.

Bốn mùa chẳng vướng tâm phàm tục,

Tám tiết nào vơi dạ Niết-Bàn,

Kiếp tạm phú bần đâu thỏa đặng,

Đền son lều cỏ phẩm nào an.

Hựu:

Nào an cuộc thế dẫy đao binh,

Sấm chớp phong-ba nỗi bất b́nh,

Chuyển động không gian rung trái đất,

Vận hành nhựt nguyệt núi nghiêng chinh.

Sơn băng địa chấn, đời tiêu diệt,

Thủy kiệt thiên ngưng, đạo xuất h́nh,

Trách-nhiệm thay thân truyền chánh-pháp,

Thừa-hành sứ-mạng độ toàn linh.

Hựu:

Toàn linh lặn hụp bể trần vơi,

Say đắm trầm luân hủy-hoại đời,

Sớm chẳng lanh chơn qua bể cạn,

Chiều toan luống-cuống lúc non dời.

Hai tay nắm chặt đâu là hưởng,

Một kiếp bê-tha uổng cuộc đời,

Lái Phật thả thuyền đang chực bến,

Đ̣ Tiên chuyển máy rước người vơi.

Hựu:

Người vơi cập bến bước lên thuyền,

Sẵn chiếc linh thoàn vượt lối Tiên,

Chớ có dần-dà e trễ chuyến,

Làm cho linh điển phải ưu phiền.

Nghiệt-đài phú quí nào căn bản,

Đạo-đức dinh hư ấy mối giềng,

Phút chốc công danh tan vỡ sạch,

Rồi mang nghiệp quả xích gông xiềng.

Hựu:

Gông xiềng rổn-rảng buộc kềm chơn,

Sự muộn ăn-năn quá tủi hờn,

Tái kiếp luân hồi tùy quả nghiệp,

Đền bồi ác tục trọng dường sơn.

Một mai tỉnh ngộ tâm ṃ tháo,

Ngàn rủi mê say dạ nuốt hờn,

Sống tạm trau-giồi tâm tánh tục,

Làm cho linh điển phục lai huờn.

Hựu:

Lai huờn Tiên-cảnh đó người ôi!

Nghiệp-quả đeo mang vay trả rồi,

Thong-thả linh-hồn về Cực-Lạc,

Quây-quần trí năo lấp đường ngôi.

Vương hầu khanh tướng xem là quư,

Gặp gă vô thường phải phủi rồi,

Quyền bính trong tay nào sửa đặng,

Chỉ c̣n đạo-đức mới bền thôi.

Thi vô-vi:

            Trường-Canh chiếu điển rọi Văn-Pḥng,

                              Lập quả công,

                                    Truyền chánh-pháp,

                                          Để khai thông.

      Cười... Giờ linh Bần-Đạo thọ sắc DIÊU-TR̀ hạ thế sắp bày đường Thiên-đạo hầu trao lại cho chư hiền Thiên mạng một món quà vô giá. Đó là điều quí báu trên cơi đời sống tạm. Chư Thiên-mạng hiền đệ nên yên ḷng; trong khoảng đường tu học từ bực thấp lên cao tuần-tự như lúc bé thơ vào trường học vấn. Như vậy, chư hiền cố-gắng để đạt kỳ công ngày thi hội, v́ về chương tŕnh học vấn, ấu-nhi phải cố gắng thành tài, chẳng nên biếng lười sanh ra thất vọng. Đó là tuổi lúc thiếu thời vào trường học hỏi. C̣n về phần Thiên-Đạo, chư hiền nên nhiệt tâm đắp bồi công hạnh tùy theo tŕnh độ tiến lên. V́ tŕnh độ bất đồng nên Đức CHÍ-TÔN mở rộng cho nhiều phần lập quả.

      - Một là cơ phổ-hóa phát khai nền Chánh-pháp.

      - Hai là lập đức tu thân chánh tâm hành thiện.

      - Ba là công-phu trau-luyện nuôi dưỡng linh hồn.

      Đó là rộng cho những điều tu luyện tùy theo duyên kiếp ḿnh mà đạt lấy.

      Vậy giờ đây tiếp Kinh. Bần-Đạo luận đôi ḍng cho chư hiền để ư. Bần-Đạo giă từ, điển hồi Tiên cảnh.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh