Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

BNH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

 

Đn T thời 15-6 Kỷ-Dậu (28-7-1969) tại Ha-Đồng Tn-Gio

____________

(Tiếp lịnh ti cầu: Đồng Tử Bạch-Hoa)

Thi:

Thọ kh m dương vốn Mẹ, Cha,

Từ trong thạch động ấy qu nh,

Thin-Cung no loạn Thần Tin nể,

Sổ bộ Dim-Đền x nt ra.

      ĐẤU-CHIẾN-THẮNG PHẬT Lo Tn mừng chư hiền đồ, chư hiền đồ an tọa nghe Lo Tn vịnh ph tả Bnh-Minh Đệ Nhị, thọ sắc Diu-Tr hạ trần diễn giải cho kiếp con người sanh trưởng trong bầu trời hưởng nhờ n Tạo-Ha.

Ph:

     Kh m dương ha sanh thn thể,

     Khng Mẹ Cha, xuất thế lắm dị hnh,

     ẩn lm sơn trưởng dưỡng bởi kh tinh,

     Dng hoa quả nui mnh, cng ở nơi Lim-Thủy động.

     Hồi tưởng lại muốn biết mnh được bao nhiu tuổi sống,

     Phải trường sanh khỏi phải chịu động luật của ai đu!

     Nghĩ thn nầy bầu Tạo-Ha muốn tm thu,

     Như vậy mới phỉ ch của Hầu-Vương Lim-Động-Thủy.

     Tm pht động tầm Tin-ng để thọ truyền Đạo l,

     Đ bao năm sơn thủy vượt tầm sư,

     Gặp Bồ-Đề xin thọ gio Đức Tn-Sư,

     Khng chấp nhận, qu ư tủi hổ!

     Ta nghĩ mnh khng giống người, qu khổ,

     Nn Thầy ch khng dạy dỗ kẻ như Ta,

     Ci đầu xin năn nỉ thiết tha,

     Thầy lấy quạt g đầu Ta ba ci,

     Tay chấp đt động Tin Thầy quy trở lại.

     Tr thng minh Ta cho rằng phải phải,

     Nn thật hnh chớ tri kh đạt lấy thnh cng,

     Chờ canh ba Ta độn nhập vo trong,

     Tầm đến chỗ Thầy nằm nơi pha hậu.

     Qu dưới đất trng Thầy động mnh m bạch tấu,

     Nghe Thầy phn: đ giờ T, giữa canh ba,

     Hầu-Vương đu, sao chẳng đến hầu Ta,

     Ban php-bu cho Hầu-Vương thọ truyền Đạo-php.

     Qu dưới đất Ta liền ứng đp:

     Con đến lu rồi nhưng cn chờ đợi lịnh Tn-Sư.

     Đức Bồ-Đề r thấu hạo kh thin tư,

     Liền chấp nhận trao bửu thư thu vo thọ gio,

     Thất-Thập-Nhị Huyền-Cng Thầy đ thu vo ti bu,

     Thầy bảo Ta đem đổ giữa khng gian,

     Chẳng ni non m cũng chẳng đặng đổ ngoi đng,

     Ta hội bn nuốt vo trong cả thảy.

     Lm bổn phận trở vo qu tu bạch lại:

     Con đ lm xong lời Tn-Sư đ chỉ dạy con.

     Bồ-Đề ng ban php bu vẹn trn,

     Ta trở lại động non học Tu cng chng đệ.

     Ngy khch động, Ta bn cng chư đệ chng,

     Thử php mầu, xem tc dụng của Thầy ban,

     Lm lố lăng chư đệ chng la vang,

     Thầy giận đuổi hạ san, khng cho ở đy lm đệ tử.

     Ta vo lạy tam thin xin Thầy tha thứ,

     Quyết một lng chẳng chứa nhận ở Ta,

     Cn cấm rằng: từ đy chẳng đặng ln la,

     Cng khng lậu cho ai l Ta truyền Đạo-php,

     Nếu vi lịnh, Ta sai chư Thần trc n, bắt đục cốt rt gn.

     Hoảng hồn kinh chẳng dm ở lại gần,

     Bn từ tạ, đấu vn về cng chư hầu tử.

     Từ đy Ta xuống Dim-Vương soạn vo bộ tử,

     Đ bi xong sổ-bộ của giống dng Ta,

     Nhổ cột đồng nơi rn biển lm binh kh xng pha,

     Qu no loạn, Dim-Cha thượng tấu đến Thin-Ta.

     Thin-Sứ triệu Ta về Thin-Đnh thọ chức,

     Nghe chiếu triệu, Ta liền đấu-vn lập tức,

     Chầu Ngọc-Hong, lnh chức Bật-M-n,

     Hội Thần Tin Ta chẳng đặng nhập vo mn,

     Cng Hội-Yến Bn-Đo nơi Ty-Vương-Mẫu.

     Ta giận thay! Ti php như Ta no ai r thấu,

     Liền bỏ chức, cn-đấu trở lại trần gian,

     Loạn Thin-Cung, Phật, Thnh hy kinh hong,

     Ta trở lại trần gian, về nơi Lim-Thủy-Động.

     Ngy chiu tập chng hầu cng thm đng ph hội,

     Dựng Đại-Kỳ tn xưng Đại-Thnh Tề-Thin,

     Php thần thng Ta đ đủ diệu huyền,

     Chiếm một ci lm vua trn thế gii.

     Ngy pht động phong tro cng trọng đại,

     Hội Quần-Tin nơi Thin-Đnh vo hạ gii để bắt Ta,

     Thần Nhị-Lang thọ lịnh xuống gii ba,

     Biết bao trận xng pha cng bao diệu kế.

     Nơi Thin-Đnh kia Ta cn chẳng nể, hồ huống ở chốn gii ba,

     Vận thần thng lui tới một mnh Ta,

     Dng huyền-diệu xng pha cng bao Thin-Tướng,

     Gip vng trời Chư Phật Tin đều vy Ta tứ hướng,

     Quyết bắt Ta về trị tội loạn Thin-Cung,

     Php thần thng, Ta biến ha v cng,

     Lm chi Lo, khng hi hng ai cả.

     Dng php mầu nhiệm, Ta độn vo trong tảng đ,

     Chư Phật Tin đều quy qu trở lại tấu với Thin-Cung,

     Hội Thần Tin thọ lịnh Thượng-Đế Cửu-Trng,

     Đồng thọ lịnh truyền xuống ry hạ gii.

     Phật Nam-Hải biết Hầu-Vương Ta lợi hại,

     Học Bồ-Đề thất thập nhị huyền cng,

     Dng ti ba kh thắng đặng php thần thng,

     Dng diệu kế mới mong bắt Ta đặng.

     Phật Nam-Hải thọ lịnh Trời dặm thẳng,

     Xuống khng gian sai thằng ấu-tử đến dời Ta,

     Rằng: Vng lịnh của Phật-B,

     Đi Ta đến khng gian truyền thm Đạo-php.

     Nhướng cặp mắt thần thng xem rồi, Ta liền hồi đp,

     Dễ g đu bắt nạp đến Thin-Triều,

     Liền Cn-Đấu-Vn thẳng đến mục tiu,

     Gặp Nam-Hải xem Ta như nhiều quen biết.

     Phật Nam-Hải: nếu Ta thần thng quả thiệt,

     Nhảy khỏi bn tay, về tu Thượng-Đế nhượng hẳn ngi Trời,

     Vừa phn qua chưa kịp dứt lời,

     Lo khoi ch, hỏi rằng: chơi hay thiệt?

     Phật Nam-Hải: đy l lời quả quyết,

     Nhảy khỏi rồi mới biết thiệt khng?

     Ta cho nh ngươi suy nghĩ cạn đy lng,

     Đừng bướng bỉnh rồi ăn năn uổng cng sự muộn.

     Lời khiu khch, lng Ta như gi cuốn,

     Từ Đng Ty một pht Đấu-Vn qua,

     Huống hồ chi bn tay của Lo Phật-B,

     Hăm dọa Lo hầu toan gạt gẫm.

     Rằng: một bước Ta xa hơn ngn dặm,

     Dễ g ai nắm đặng v của Ta đu?

     N thử xem Ta nhảy khỏi đ hầu,

     Vừa qua nửa, bị Ngũ-Li đ qu nặng.

     Dng tốc lực, Ta vẫy vng chẳng đặng,

     Liền ci đầu xin Phật-Tổ thứ tha,

     Rằng: lời đy của Lo Mẫu Phật-B,

     Rn chịu một t sẽ c người ta đến giải.

     Ba linh kia Phật-B Ngũ-Hnh-Sơn dn lại,

     Cho chư Thần gn giữ mấy trăm năm,

     Ta nằm đy thật khổ sở kh khăn,

     Giải thot chẳng đặng thật l qu bực!

     Nghĩ m giận Ta đy qu tức,

     Đừng nhảy qua để thử sức mới biết hơn thua.

     Ta nằm đy ma lại qua ma,

     M chẳng thấy ai đến cứu Ta ra khỏi ni!

     Bắt Ấn T triệu chư Thần giữ ni,

     Hỏi tại sao đ nặng ở thn Ta?

     Rằng: đy vng lịnh của Lo-Mẫu Phật-B,

     Giữ ba linh chẳng đặng tung ra,

     Để trị tội người đ lộng Cn-Khn chẳng kể,

     Luật tuần-huờn khng mau cũng chẳng trễ,

     Chờ đến năm trăm năm sẽ c kẻ cứu ngươi.

     Ta nằm đy thật chết điến trong người,

     Đi ăn sắt, kht uống dầu cho đỡ dạ.

     Nhắc tch trước Ta nằm trong kẹt đ,

     Ngũ-Hnh-Sơn đ nặng mấy trăm năm,

     Chờ đến ngy tha thứ chuộc tội ăn năn,

     Trần-Huyền-Trang thọ sắc điệp Li-m,

     Đến giải thot nếu Ta hồi tm chịu lm đệ tử.

     Bn chịu đại để ra khỏi rồi sẽ xử,

     Liền ứng thinh xin cứu tử sẽ hồi tm,

     Trần-Huyền-Trang thọ php Li-m,

     Rằng: biết Hầu-Vương Ta chẳng c định tm,

     Tuy chịu đ rồi Ta khng chịu đ,

     Liền phải ghp Ta vo trong đi ng,

     Ban Cẩm-Y lại với mo Kim-C,

     Xem như vầy mới r mặt Tin-đồ,

     Bằng chẳng thế xem Ta như loi Hầu-Vương v vị.

     Xem vật bu Ta liền suy nghĩ,

     Rằng: dng Ta để bắt quỉ trừ ma,

     Nhưng bằng lng để gỡ nặng ni đ Ta,

     Liền chịu đại cho qua đ vậy.

     Ngũ-Hnh-Sơn ba linh Phật-B tay gỡ lấy,

     Ta vng nhẹ chẳng thấy c chi đu,

     Bn vng tay bước lại ci đầu,

     Xin Sư-phụ cho theo hầu hộ gi.

     Niền Kim-C để vo đầu xem ngộ qu,

     Để vo rồi cậy mi cũng khng ra,

     Tức giận thay! lấy thiết-bản xeo muốn gảy m,

     Niền ấy xiết chặt, đnh cam phải chịu!

     Trần-Huyền-Trang lắm khi Ta khng nghe lời dạy biểu,

     Niệm Cẩn-C, niền ấy siết lại muốn nứt đầu Ta,

     Tức mnh thay nho lộn lăn qua,

     Xin Sư-phụ thứ tha đừng niệm nữa.

     Từ đy Ta hết phương cứu chữa,

     Đnh nghe theo bữa bữa lịnh Thầy Ta,

     Bạch Tn-Sư xin đặt danh tnh cho l,

     Thầy phn định Tn-Ngộ-Khng, Ta liền thọ lấy.

     Lng phấn khởi trong tinh thần Ta thc đẩy,

     Quyết một lng theo Thầy đến gặp Phật Li-m,

     Đặng trnh qua sự khổ nạn mấy trăm năm,

     V Ta ha sanh thọ kh dương m,

     Dng hoa quả ở sơn lm, khng hưởng g khi lửa,

     V phạm luật Thin-điều no ai dm chữa,

     Chờ hồi tm c Phật đến cứu Ta thi,

     Tả đề qua lưu lại cho mn-đệ nghe thời,

     Nn ghi nhớ những lời của Lo Tn đy lưu lại.

     Ở ci trần no ai đu khng vấp phải,

     Gặp Đạo mầu thời đại được x n,

     Như Lo đy cn phải chịu khổ biết bao phần,

     Chư hiền đệ rửa sạch tm thn hầu cầu Tin học Đạo.

          1) L phải tun theo lời Thin-cơ dạy bảo,

          2) L cần cải tạo tư tưởng điu ngoa,

          3) L chung tay nhau xy dựng nền Đại-Đạo Kỳ-Ba,

          4) L un-đc đức tin để vượt m khổ hải.

          5) đen tối chư hiền toan gc lại,

          6) Tm thiện từ theo lng quảng đại của Đức Từ-Tn,

          7) Cần chi lau cho tươi sng điểm linh hồn,

          8) Dng thanh đạm để bảo tồn linh-điễn.

          9) Tu phải ra mặt con người đầy hạnh kiểm,

          10) Lng i tha cần thực hiện với trần ai,

          11) Nghiệt-oan trần tua trả sạch kiếp nầy,

          12) Tm chnh niệm trở quy về ngi vị cũ.

     Lời tm huyết Lo đy nhắn nhủ,

     Cho khch trần được tự chủ nơi lng,

     V trong người đều c một Chủ-Nhơn-ng,

     Phải quyết đon thng minh mới hng về ngi vị.

     Muốn đạt Đạo, chư hiền toan suy nghĩ,

     Kỳ x n nn lnh chỉ phục về ngi,

     Thất ức nin mới được n x một hồi,

     Đừng b trễ phải chịu nhận nhồi thn nơi ct bụi.

     Hỏi kiếp tạm con người sống bao nhiu tuổi?

     Đến thc rồi cũng phủi lấy tay khng,

     Sự nghiệp đy sao chẳng biết vun trồng?

     Tm ci sống cn trong vng ci chết.

     Chư hiền đừng tưởng rằng: chết rồi l mất hết,

     Tấm thn phm trả lại lng đất nui dưỡng cho loi trn,

     Chỉ hồn linh tự-tại nơi ci thung-dung,

     Nếu chẳng vậy th cả hai đều nằm chung nơi lng đất.

     Chư hiền muốn biết chết rồi linh hồn cn hay mất,

     Th xem đy lời thnh thật của ngọn linh-cơ,

     Tả BNH-MINH vạch lại lc ban sơ,

     Như lật quyển Thin-thơ, chư hiền toan nghiệm cả,

     Đời cuối tận, Lo đy cn phải hạ trần lập quả,

     Cng Phật Tin bỏ tịnh tọa nơi bồ-đon,

     V Đức Ch-Tn rời Bạch-Ngọc xuống trần gian,

     Cng Kim-Mẫu bỏ bồ-đon, hạ trần trược.

     V đoan thệ nơi Tam-Gio-Ta lc trước,

     Nếu độ khng tận con, Ngi quyết chẳng trở lại Ngọc Kinh,

     Đnh ở đy chịu tai nạn với tội tnh,

     Như thế Chư Phật Tin đều hạ mnh trần thế.

     Chư hiền nn mau chơn kẻo trễ,

     Sẵn xc phm tại thế mới dễ lập đức bồi cng,

     Cần trau tria bước thẳng một lng,

     Hồn khỏi xc được thong dong nơi Bồng-Đảo.

Thi:

Bồng-Đảo cn chờ đợi sĩ tu,

Hưởng đời lạc th mấy mun thu,

Niết-Bn chở hết người thanh đạm,

Chẳng chứa một hồn chẳng biết tu.

Ngang dọc Thin-Cung cn chẳng kể,

Huống hồ phm tục mi cần c,

Muốn nn đạo-đức giồi trau luyện,

Phạm luật Thin-điều chịu ngục t.

      Lo ban n trung đn, thượng ỷ. Thăng...

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh