Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

BNH-MINH ĐẠI-ĐẠO II

Ha-Đồng Tn-Gio

T thời 15-6 Kỷ-Dậu (28-07-1969)

____________

Thi:

DIU-động điển linh chuyển Đạo mầu,

TR ban tm-php luyện đơn chu,

KIM-quang xuất hiện vầng my bạc,

MẪU ngự trần gian giải mạch sầu.

      DIU-TR KIM-MẪU, Mẹ linh hồn cc con! Mẹ ban n lnh chung cho thế gian. Cc con đn tiền an tọa, tịnh tm nghe Mẹ tả Kinh.

Ph:

*   Giọng gia-nghiệp canh g đổ nt,

     G ku vang tản lạc cc con đu,

     Giục lng phm, hỡi cc trẻ sồng nu,

     Trổi giọng r di-dầu thn Mẹ chng.

     Tiếng cục-tc đm ngy cng thm nao nng,

     Tan(g) điền rồi sơn hải cũng đổi thay vng,

     Canh g reo giục thc ngy cng,

*   Chung trổi vọng no-nng trong đm vắng.

     Đổ nhịp khắc lin hồi như trận thắng,

     Ku rền trời m chẳng c mấy ai tường,

     Vang bốn bn rồi lấp lại như thường,

     Khắp mặt đất đều biết bao đường về Cực-Lạc.

     Thị qu chuyển luật tuần huờn tri qua thấm-thoắt,

     Thnh danh người, con phải đạt Đạo Trung-Dung,

*   Thức giấc nồng con cố gắng vẫy vng,

     Tỉnh mộng ảo, con cng chung về Điện-Ngọc.

     Trẻ khn ngoan, ci trần nn tu học,

     Trần bụi nhơ cần phải lừa lọc, phế trược tồn thanh,

     Mau vượt chơn thot khỏi bến sầu thnh,

     Cất nghin bt, thi hnh lời Mẹ dạy.

     Gnh Đạo-Đức con Ta quy lần về Nam-Hải,

*   Trở Diu-Cung, mi mi Mẹ chờ con!

     Về Bn-Đo Hội-Yến, ngự Đền son,

     Vị ngi sẵn, mi cn chờ con trần lập đức.

     Củ-qui, Mẹ dạy con Tam-Tng, Tứ-Đức,

     Hưởng trần hồng, con nn tch cực nghĩa cử i tha,

     Nhn thanh thay, l khỏi đắm ci gii-ba,

     Thanh thỏa bấy con Ta về nơi Điện-Ngọc.

*   Bng thế sự, sớm cười, chiều con Ta lăn khc,

     Quơ tạm đời rồi thn vc phải gầy mn,

     Ci trần nầy l bẫy-rập để gi con,

     Tạm bợ mi, con m chi dập vi linh tnh.

     Mờ mịt mi buộc rng theo nghịch cảnh,

     Linh căn xưa thọ lnh trước Đền son,

     Khiếu thng minh, Hiếu, Đễ, Trung, Tn, Lễ, Nghĩa, Lim-Sỉ, con kh giữ trn,

*   Vật phu-phỉ thc đẩy con vo đường sa đọa.

     Chất ngất cuộc nặng đ thn con như tảng đ,

     Bủa bốn bn, vy khắp cả đm linh-căn,

     Trn trề thay cho thế sự son phấn biết bao hằng,

     Hại thn trẻ oại-oằn trn ao sầu ni thảm.

     Tnh linh Mẹ giao cho con trần, bung tri cả đm,

     Danh đu cn, con c hản, hỡi con Ta!

*   Thương l thương con trần phải chịu cảnh đọa sa,

     Cả thế hệ con Ta mi vi thn nơi bể cạn.

     Đon Nữ-Đạo! Cc con nn hản,

     Con i nhi dy dạn với phong trần,

     Chi()u hồn nhau gom lại dưới trụ phướn Thần,

     Cht bng trẻ, Mẹ phn đi lời cng tột.

     Mẹ huyền-cơ ban cho cc con lm rường cột,

*   Bnh Đạo khai trụ cốt của Trời ban,

     Minh con đường toan sớm bước trở về,

     Đệ chuyển luật Siu-Cơ, cc con trần tường tận.

     Nhị độ chuyển cc con Ta trở về ngi cửu-chấn,

     Hạ trần đy bổn phận của Mẹ gi,

     Phn cng con nơi cảnh gii-ba,

     Rnh phận trẻ con Ta trở Diu-Ta Bn-Đo Hội-Yến.

            (Chiết khon-thủ ra thnh bi thi bt c)

      Giờ nay, Mẹ ban cho cc con đoạn ph, để lưu tm trong đoạn nầy, hầu lm đề ti tu học, trnh những đời cng cạm bẫy rập vướng chn.

      Vậy Mẹ ban n lnh chung cho thế gian. Cc con tiếp lịnh, Mẹ phản hồi Diu-Điện. Thăng...

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh