Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

       Cảm Tưởng Lễ Sanh Thái Hoàng Thanh

          Bửu Ṭa Thiên Lư là nơi

Hạnh Đường khóa học tứ thời tịnh tu

          Tranh đua học tập công phu

Mong ngày thụ đắc nhiếp thu Đạo mầu

 

                             *  *  *

          Ngọc Tuyết Tiên Tỷ Hiền khả kính

          Với tấm ḷng thành tín bao la

                    Góp công xây dựng Bửu Ṭa

Để Huynh Đệ Muội có nhà (1) học tu

 

                             *  *  *

          Thương hơn hết những người Anh Lớn (2)

          Tuổi tác cao mà vẩn gắng công

                    Mong sao đàn trẻ một ḷng

Kế thừa Đạo cả, Hoa Long (3) đạt thành

 

                             *  *  *

          Nhọc nhằn lắm, đàn anh Huệ Tánh (4)

          Hợp lực cùng ánh Ngọc Quang Minh (5)

                    Trong ngoài vẹn vẻ ân t́nh

Đêm ngày nào kể công tŕnh dựng xây

 

                             *  *  *

          Thái Hoàng Thanh ḷng đầy cảm nhận

          Dẩu cách xa, ư vẩn chung đường

                    Cùng trong Huynh Đệ một trường

Mượn gịng trang Web tỏ tường t́nh thâm.

 

(1) Nhà của Thầy Mẹ

(2) Giáo Hửu Ngọc Sách Thanh, Giáo Sư Thượng Thành Thanh và Giáo Sư Lâm Lư Hùng

(3) Hội Long Hoa

(4) TT/HTĐ Huệ Tánh

(5) Luật Sự HTĐ/Ngọc Q. Minh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh