Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CẢM TƯỞNG CỦA LỄ SANH TRƯƠNG HƯƠNG CẨM NHUNG

            Ḍng cảm tưởng Thiên Khai Phái Đạo

            Hiệp Cao Đài trao đổi học hành

                        Lư chơn, Chánh Đạo, Thiên Điều

Hạnh Đường khai giảng thương yêu hiệp ḥa

            Nơi Thiên Lư Bửu Ṭa Đại Đạo

            Từ trong ngoài vẹn vẻ điều hành

                        Cảnh chùa thoáng mát diệu huyền

Có hồ sen ngọc có cầu bắt ngang

            Trông cảnh đẹp lạ thường chợt thấy

            Tượng Quan Âm nét mặt dịu hiền

                        Tay cầm Nhành Liễu Cam Lồ

Nh́n đoàn con trẻ nữ nam qua cầu

            Nước Ma Ha Mẹ đà ban rải

            Lănh nhiệm hành học Đạo vuông tṛn

                        Quan Âm cứu khổ nhân loài

Mẹ Thầy Tam Giáo độ ban ân hồng

            Đạo với đời hai đường chung một

            Dạy cách tu thoát khỏi luân trầm

                        Nếu ai chí quyết tu hành

Được ơn cứu độ nhiệm mầu Trời ban

            Khóa tu học Hạnh Đường trao đổi

            Mỗi đệ huynh xuất sắc ra bài

                        Thánh Ngôn Thánh Giáo của Thầy

Cùng hàng huynh trưởng dắt d́u đàn em

            Với khoa học nhiệm mầu Đạo cả

            Mỗi đạo sinh nghiên cứu t́m ṭi

Luyện tu pháp đạo đêm ngày

Đệ Huynh Tỷ Muội dồi mài học tu

            Không bỏ lở ơn dầy Thầy Mẹ

            Cứu chúng sanh trong buổi mạt kỳ

                        Đại Đồng Huynh Đệ khắp nơi

T́nh thương ban răi cứu nhân độ đời

 

                        L.S. Trương Hương Cẩm Nhung

CẢM TƯỞNG CỦA LỄ SANH THƯỢNG NGHĨA THANH

Đường hoan lộ tiên đang rộng mở

Động thiên thai rất dễ bước vào

Mấy ai vào được nơi đây

Măi lo thế sự đua chen với đời

Ai cũng nói tu tiên rất dễ

Dễ hành thiền, dễ luyện pháp thiên

Hể ai cố gắng làm siêng

Ngày đêm trau luyện thuyền tiên đến chầu

            Ma với quỷ Ngọc Hoàng sai xuống

            Khảo người tu quậy cả thế gian

            Gia đ́nh nhà cửa tan hoang

            Làm cho đồ thán dân gian khốn cùng

            Có Ma Quỷ mới ra Tiên Phật

            Có màu hồng thấy rỏ màu xanh

            Không Ma không Quỷ phá ḿnh

            Làm sao biết được đường tu đạt thành

            Nên Thượng Đế bày ra thế trận

            Cho thất t́nh bao phủ chúng ta(1)

            Hể ai ra khỏi trận nầy

            Đương nhiên đạt pháp áo bào Mẹ trao

            Muốn đánh lại thất t́nh lục dục

            Dùng siêu nhiên mật pháp Thầy ban

            Đó là thiên pháp nhiệm mầu

            Thiên Khai Huỳnh Đạo Lư Thông Cao Đài.

L.S. Thượng Nghĩa Thanh

            (1) hỷ, nộ, ái, ố, dục, cụ, ai

 

CẢM TƯỞNG CỦA LỄ SANH THƯỢNG LÂM THANH

Đạo Đệ rất cảm động khi vừa bước ra khỏi cửa của Phi Trường San José th́ nh́n thấy ngay các Huynh Đệ Thanh Niên Đại Đạo đă đứng sẳn nơi cổng đón chờ.  Khi đến TLBT tay bắt mặt mừng trong t́nh thương đồng đạo và đă gác bỏ tất cả việc đời để chỉ chú tâm vào việc tu học.

                        Đường vào đạo lắm gian nan thử thách

                        Xin vững ḷng cứ thẳng bước mà đi

                        Dầu cuộc đời lắm đau thương biến đổi

                        Tâm vững tu cũng chẳng để nảo phiền

                        Học không hành như cái gùi(1) rổng đáy

                        Học mà hành như cái túi càn khôn

                        Đường hành đạo nhiều gian truân biến chuyển

                        Cùng nối ṿng tay, lèo lái con thuyền

                        Giữ vửng tay chèo vượt cơn sóng dử

                        Đễ đưa con thuyền đến Hội Long Hoa

                                                L. S. Thượng Lâm Thanh

(1)   L.S. Thượng Lâm Thanh sau năm 1975 đă sống một thời gian ở Cao Nguyên cùng với “Người Dân Tộc” và gùi là cái giỏ đựng vật dụng mang sau lưng.

 

CẢM TƯỞNG CỦA LỄ SANH NGUYỄN HƯƠNG HOA

Khi đến Thiên Lư Bửu Ṭa – Ḷng ưu ái và sự tiếp đón nồng hậu của Ban Tổ Chức làm Thanh Đào rất cảm động và ghi nhớ măi măi.  Xin cảm tạ Ban Tổ Chức đă bỏ công sức để tổ chức Khóa Hạnh Đường được thành công mỹ măn.

L.S. Nguyển Hương Hoa

 

CẢM TƯỞNG CỦA LỄ SANH HỒNG HƯƠNG KIM CÚC

Khóa Hạnh Đường 2003 thật thành công tốt đẹp.  Đó cũng là nhờ sự hy sinh rất lớn của Ban Tổ Chức đễ đào tạo những HĐTM vốn đă có tâm đạo, hạnh đức, tài năng và chịu khép ḿnh vào khuôn khổ Hạnh Đường.

Tuy chỉ có một thời gian tham dự ngắn ngủi tại Thiên Lư Bửu Ṭa, Bạch Cúc được dịp dự thính và lảnh hội ư nghĩa những bài tham luận của HĐTM từ những nơi như Đức, Úc, Canada và Mỹ Quốc; tất cả đều nh́n thấy chung sự ưu tư và hoài vọng khắp nơi đều muốn đào tạo những lớp trẻ và con em của ḿnh đễ nối tiếp đạo cả của Thầy Mẹ và trong tương lai sẽ nhận lấy thiên chức phụng sự nhân sanh.

L. S. Hồng Hương Kim Cúc

Ghi chú:

TLBT = Thiên Lư Bửu Ṭa

HĐTM = Huynh Đệ Tỷ Muội

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh