Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Nhân đọc được bài thơ của HH Lễ Sanh Đỗ Biên, tôi xin mạn phép họa vận

 

Cảm nhận KHĐ-2003 (Họa)

 

Rời Quán Âm kiều bỏ vọng tâm, (1)

Liễu bay theo gió đẹp muôn phần;

H́nh soi bóng nước thành vô, hữu.

Ư định nhành dương hết ngă, nhân;

Hành hóa thế Thiên noi đức tánh,

Công phu lập hạnh trợ phàm thân;

Tiếng chuông  tỉnh thức người tu học,

Cứu độ cửu huyền, đáp tứ ân.

 

Huệ Tánh 30/7/03

 

(1) Bước khỏi cầu bắt ngang hồ Quan Âm để Thiền định hoặc cúng đàn. C̣n có nghiă rời Khóa Hạnh Đường, TLBT.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh