Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CẢM TƯỞNG Khóa Hạnh Đường 2003

 

Tổ chức khóa Hạnh Đường 2003 nhằm đào tạo một số tu sĩ như chúng ta dự định nhằm phụng sự Thầy, phụng sự Đạo, phụng sự nhơn sanh quả thật là một nhu cầu bức thiết cho cơ Đạo tại hải ngoại.

Ngoài yếu tố nổ lực và t́nh thương Huynh, Đệ, Tỷ, Muội, THẦY MẸ đă soi thấu tấm ḷng thành của chúng ta, nên đă phù hộ cho khóa học thành công, tệ hữu rất vui mừng.

Giáo Sư Thượng Thành Thanh

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh