Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

        Kính thưa quí Huynh, Tỷ, Đệ, Muội!

        Từ lâu mỗi tín đồ Đại Đạo  đều lo lắng cho sự khác biệt của các Tôn giáo sẽ đưa đến cảnh chiến tranh nên nhiều vị đă hy sinh hành Đạo suốt bao nhiêu năm, đă bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để đưa ra câu "Tam giáo đồng nguyên, vạn giáo nhất lư" là mong nhân loại nh́n nhau con một Cha mà thương yêu lẫn nhau . Nhưng nay chỉ một vài sự khác biệt hành Đạo nho nhỏ nên vô t́nh một số vị chỉ biết hô to khẩu hiệu mà không thực hiện, đă tự ăn bánh vẽ và trao bánh vẽ cho kẽ khác cùng ăn cho nên những hy sinh có phải là dă tràng xe cát hay không? Tên của Ṭa Thánh, Hội Thánh cũng giống như tên của các Thánh thất .V́ chúng ta thích thứ ǵ Thầy Mẹ trao thứ ấy. Cũng như Hội Thánh sẽ được gần nhơn sanh hơn Ṭa Thánh. Chẳng hạn Hội Thánh Tam Quan và Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt đă được thành lập từ các vị Tiền Bối Đại Đạo của Toà Thánh và nhiều Hội Thánh khác nhau khi truyền Đạo ra miền Trung. V́ thời Pháp thuộc và sự liên lạc với các cơ quan Đạo tại miền Nam khó khăn, lúc ấy trông chờ quyết định từ một nơi xa th́ làm sao có một cơ Đạo tại miền Trung như ngày hôm nay. 

        Các con cháu sinh ra hoặc trưởng thành nơi hải ngoại th́ chỉ biết hai chử Cao Đài nếu c̣n giữ Đạo chứ họ đâu cần biết cha mẹ xuất thân Cao Đài nào tại Việt Nam. Bánh xe lịch sử cũng như Thượng-Đế cho con cái của Ngài ra hải ngoại là để hợp nhất lại thành lập một Hội thánh cho sự truyền Đạo dễ dàng hơn và mọi tín đồ Cao Đài từ khắp  nơi đă:

Gặp gỡ nhau trên gịng Giáo Lư

Nh́n với nhau tôn chỉ Cao Đài

        Cho nên những vị Thiên Phong, Hiền Tài nơi quốc nội đă ra hải ngoại và những vị từng đảm đang những cơ quan Đạo nơi hải ngoại hăy sát cánh nhau lại, hăy mạnh dạn đứng lên  lập Hội Thánh nơi hải ngoại, tạo nền móng thống nhất cho con cháu, làm gương cho đàn hậu tấn và hăy làm chuyện "Bất ngôn chi giáo" trước khi bỏ tiền bạc, công tŕnh đi ra tôn giáo bạn và tham dự đại hội Tôn giáo thế giới để đưa ra Giáo Lư, Tôn Chỉ Cao Đài, v́ nhân loại sẽ thất vọng khi họ nhận ra hiện thực đau ḷng là chúng ta c̣n phân biệt Chi nầy, Phái nọ. Chúng ta đừng nên để những cái danh như Hiền tài, Lễ sanh , Truyền trạng, Luật sự, v.v... làm những viên gạch lớn ngăn cách việc thống nhất của cơ Đạo. Lúc ngày về của chúng ta  Thượng Đế chấm công không phải là cái danh mà là những ǵ ta đă giúp ích được cho nhân loại.

        Kính thưa quí Huynh, Tỷ, Đệ, Muội!

        Mặc dù hiện giờ ở hải ngoại chúng ta có hai đường lối hành Đạo khác nhau nhưng trong suốt thời gian qua chúng ta cũng hănh diện rằng chúng ta đă tham gia đại hội Tôn giáo thế giới tại La mă để nói lên Tôn chỉ Đại-Đạo, đă lồng vào đại học Bangladesh, Úc, Đức đưa ra Giáo lư Cao Đài, đă tổ chức thành công khóa Hiền tài , khóa Lễ sanh và một vài chức vụ Hiệp Thiên Đài để lập móng nền từ Thánh Thất và chuẩn bị xây dựng Hội Thánh nơi hải ngoại trong tương lai, đó là chưa kể chúng ta đă có những đoàn Thanh niên Đại Đạo và những khóa giáo lư xây dựng mầm non. Nếu đại hội Nữ phái trong năm nầy tổ chức thành công th́ việc  thành lập một Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại đâu c̣n xa. Chưa kể là chúng ta cũng có Phối sư, Giáo sư, Giáo hữu, Đạo trưởng, Hiền tài và quí vị học-giả Đại-Đạo nơi đất khách. Tại v́ chúng ta c̣n ngại là sẽ đi ra ngoài lề Tân-luật Pháp-Chánh-Truyền và chưa muốn đạp lên những bất đồng ư kiến nho nhỏ nên không dựng gầy được Thánh Thể Đức Chí Tôn nơi hải ngoại mà thôi. Nhưng thử nh́n lại tất cả các cơ sở Đại Đạo trên quả địa cầu có đi đúng hoàn toàn như trong Tân-luật Pháp-chánh-truyền không? Trong khi thế hệ tiếp nối của Đại-Đạo, những tín-đồ trung kiên của Đại-Đạo bị lạc loài nơi hải ngoại đang trông chờ thế hệ đàn anh nới rộng ṿng tay ḥa-hiệp, chung tay lập thành Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại để dẫn đàn chiên lạc bầy về chuồng.

        Hỡi ai là người tâm huyết hăy phá chấp những đường lối hành Đạo khác biệt.

        Hỡi ai là người tâm huyết hăy mạnh dạn đạp đổ đi những bức tường nhân ngă phái, chi.

        Hỡi ai là người tâm huyết hăy kề vai sát cánh gầy dựng một Hội Thánh để cho nhân loại dễ dàng nh́n thấy Thánh Thể của Đức Chí Tôn hơn.

        Mong rằng mọi tín đồ Đại-Đạo cùng chung để ḷng cầu nguyện cho cơn thử thách qua mau và bến bờ vinh quang cơ Đạo sớm đến .

        Hăy cùng nhau thực hiện phần nào trong nguyện  vọng to tát nầy

        Trịnh văn Dụ (01-2004)

  

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh