Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THƯ GÓP Ư CỦA THÁNH THẤT WUPPERTAL (ĐỨC)

CHO ĐẠI HỘI CĐGHN 2004

 

Kính thưa Ban Chấp Hành  CĐGHN và BTS những TT tham dự !

 

C̣n khoảng hai tuần nữa là CĐGHN tổ chức buổi Đại hội để bầu lại Ban Chấp Hành mới và tu chỉnh nội qui. Rất tiếc là BTS TT Cao Đài Wuppertal tại Đức quốc v́ đường sá xa xuôi nên không thể tham dự được . BTS TT cầu nguyện ơn trên cho Đại hội được thàng công tốt đẹp trong t́nh thương yêu ḥa hiệp.

       Kính thưa quí vị !

 

       BTS TT mong rằng quí vị tham dự đại  hội xem việc Khoá Hạnh Đường năm 2003 như đống tro tàn để có nhiều th́ giờ chuẩn bị chương tŕnh cho thế hệ mai sau. V́ những vị nhân chức trong Khóa Hạnh Đường đă thề nguyện trước Thầy Mẹ. Việc công nhận hay không công nhận tùy thuộc vào nơi hành Đạo của các vị đă nhận chức và chủ yếu là vị ấy sau khi nhận chức tu hành có tấn tới không , việc hành Đạo có phát triển hơn không, có làm tṛn cương vị ḿnh chưa. Như quí HT cũng biết tất cả chức tước chỉ là vay mượn trong việc điều hành guồng máy Đạo sự chứ thật ra mọi chức vị đều là vay mượn dù Thiên phong hay phàm phong. Mà ngày về của mổi chúng ta dâng lên Thầy Mẹ là đă làm được ǵ cho nhân loại trong kiếp sống. Cho nên những ǵ đă qua th́ trong HTĐM chúng ta cũng biết là ai nấy đều muốn cơ Đạo phát triển hơn thôi . BTS TT hy vọng rằng những vị dù bất đồng ư kiến trong ph́ên họp thường niên năm qua cũng có thể ngồi chung lại để bầu Ban Chấp Hành và tu chỉnh nội qui của CĐGHN cho nhiệm kỳ 2004-2008. Từ lâu BTS TT rất tán thành đường lối của CĐGHN là việc Dung Hoà của người tín đồ Cao Đài giửa các Chi Phái. BTS TT mong rằng đường lối Dung Ḥa nầy sẽ là động cơ thành lập HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO , Ban Đại Diện Hội Thánh hay một Ban Đại Diện chung cho các tín đồ Cao Đài tại hải ngoại. Những bậc lảnh đạo cho các cơ quan Đạo hiện giờ nơi hải ngoại là một cơ quan diều hành cho „ Hội Thánh „ tại hải ngoại. BTS TT mong một ngày gần đây quí vị lảnh đạo nầy ngồi lại gần nhau để lập thành sự thống nhất. Ngày nào chúng ta chưa có sự thống nhất là ngày đó BTS các TT tai hải ngoại không biết phải làm sao giử đúng theo luật Đạo mà được thích hợp với cơ Đạo hải ngoại .

 

      Kính thưa quí vị !

      Theo bức Tâm thư Của HH Chế Thuần Nghiệp là „ trong các tổ chức đạo, thế hệ lăo thành lần lượt ra đ́, mà thế hệ trẻ chưa thấy có thể đứng ra tiếp nối vai tṛ hoằng dương đạo pháp“. Như vậy chúng ta phải t́m hiểu v́ sao thế hệ trẻ không tiếp nối . BTS TT đưa ra đây tạm thời một số câu hỏi có thể xem và những cản ngăn của thế hệ tiếp nối v́ họ thấy thế hệ đàn anh thiếu thực tế.

 

  1. Gần ba mươi năm thế hệ đàn anh đă thực h́ện được ǵ trong câu „ Vạn Giáo Nhất Lư „ „. cho thế hệ trẻ học hỏi v́ hiện t́nh hoạt động hải ngoại trong cơ đạo vẫn c̣n phân rẻ?

  2. Việc cúng kính tại TT đem lại cho thế hệ trẻ một hửu ích ǵ về nhận định Đấng Tạo Hóa , giúp ích được ǵ cho bản thân và nhân loại ?

  3. T́m ra một phương cách hướng tâm và ngôn ngữ ǵ cho thế hệ trẻ hiểu về Đạo chưa v́ thế hệ trẻ không hiểu kinh sánh tiếng Việt.

  4. Việt Nam ta có câu „ nhập gia tùy tục „ th́ thế hệ đàn anh có thể chế giảm những luật lệ nào để thế hệ trẻ có một cơ hội học Đạo và những người ngoại quốc có thể cầu Đạo

      Ngày nào các bậc đàn anh không có một sự thống nhất theo biểu quyết đa số để cho một đường lối hành đạo nào th́ ngày ấy nói chung cơ Đạo tại hải ngoại chỉ thụt lùi nếu không có phép lạ của Thượng Đế.

 

BTS TT cầu mong quí vị thân tâm an lạc.

 

                    Kính thư

      Thay mặt Ban trị  sự ( Thông  sự )

                Trịnh văn Dụ

(12-2004)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh