Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Ư NGHĨA NGÀY LỄ TRUNG NGUƠN, VU LAN BỒN BÁO HIẾU

THANH TÙNG

Theo truyền sử Trung quốc để lại th́ Thượng Nguơn Thắng Hội (Rằm tháng Giêng) là ngày Vua Nghiêu thay Trời ban phước lành cho nhân sanh (Thiên Quan Tứ Phước); Trung Nguơn Thắng Hội (Rằm tháng Bảy) là ngày Vua Thuấn thay Trời xá tội cho các vong hồn nơi Địa phủ (Địa Quan xá tội) và sau cùng là Hạ Nguơn Thắng Hội (Rằm tháng Mười) là ngày Vua Hạ Vơ thay Trời giải bớt tai ách cho nhân sanh (Thủy Quan Giải ách).

Trước hết, căn cứ trên niên lịch th́ mỗi năm có Tam Nguơn Tứ Quư là :

THƯỢNG NGUƠN:  Rằm tháng Giêng .

TRUNG NGUƠN: Rằm tháng Bảy .

HẠ NGUƠN: Rằm tháng Mười.

Và 4 mùa là : Xuân, Hạ, Thu, Đông .

Trong đó, Rằm Trung Nguơn ở khoảng giữa năm, vượt qua tiết Hạ chí cực dương nóng bức để đi lần vào khí âm nhu mát mẻ đến Đông chí cực lạnh. Trước khi thời tiết giao ḥa như vậy, là thời kỳ thuận lợi cho mọi sự tiếp xúc triển khai hoạt động, cả về sinh hoạt đồng áng cũng như sinh hoạt tinh thần, như giao cảm với tinh thần vũ trụ hay với các đẳng linh hồn ngoài thế giới v.v... Đó là truyền thống tín ngưỡng từ xưa của đồng bào ta theo quan niệm phong ḥa vơ thuận, rất phù hợp với mọi cuộc sinh hoạt cả hai mặt tâm linh cũng như vật chất. Hơn nữa, dựa trên ư niệm Tam Nguơn Tứ quư nói trên th́ ngày Rằm tháng Bảy hôm nay c̣n được gọi là Trung Nguơn Địa Quan xá tội nữa.

Bỡi v́, theo sử liệu th́ Địa Quan Xá Tội là từ ngữ tôn vinh một Đấng Thánh Quân đại hiếu thời Thượng cổ là Vua Thuấn mà ngày Rằm tháng Bảy là ngày đản sinh của Ngài. Đặc biệt nhất là ḷng chí hiếu với Cha mẹ của Vua Thuấn đă cảm động đến ḷng Trời. Về sau, v́ cảm kích ḷng hiếu hạnh quá lớn lao ấy mà sử sách mới tôn vinh Vua Thuấn là "Điạ Quan Xá Tội".  Ấy là hàm ư vọng cầu nơi Ngài dùng cái đức cao cả sánh cùng Trời Đất đó, hiệp sức với hiếu thảo của chứng nhân cùng phát huy nguyện lực cầu rổi tiên linh quá văng c̣n đương đọa lạc trầm luân chóng được siêu thăng tịnh độ .

Rằm Trung Nguơn lại c̣n là ngày lễ Vu Lan Bồn theo quan niệm của Phật giáo.

VU LAN có nghĩa là tội treo ngược, những tội lỗi nặng nề do nghiệp ác của con người tạo ra lúc sống c̣n, th́ đến lúc chết sẽ bị đọa đày như cảnh treo ngược vậy.

BỒN có nghĩa là đồ dùng để đựng thực phẩm và lễ vật để dâng cúng, cầu xin sự hộ tŕ giải cứu cho những kẻ chịu đọa đày .

Nguyên do, thuở Ngài Mục Kiền Liên vừa đắc Đạo, liền nhớ đến công ơn sanh thành, nên dùng thần nhăn nh́n xa cách cảnh giới U minh để thử t́m mẹ ḿnh là bà Thanh Đề hiện bị đọa lạc nơi đâu? Khi Ngài Mục Kiền Liên trông thấy mẹ ḿnh đang là ngạ quỷ trong hỏa ngục, th́ hết sức đau thương, bèn vận thần thông đem cơm đến cho mẹ. Nhưng than ôi! Khi Bà Thanh Đề nh́n thấy bát cơm vừa đưa tay ra cho nắm cơm vào miệng, cơm liền hoá lửa hồng đốt miệng, nên không ăn được. Mục Kiền Liên quá xót xa, vội trở về đem việc đó bày tỏ với Phật Tổ, cầu xin Phật Tổ dạy phương giải cứu. Phật Tổ bảo rằng :

"Mẹ ngươi đă tạo nhiều nghiệp dữ quá nặng nề, cho nên một người dù có phép  lực to lớn  đến đâu cũng không thể cứu được. Nay gần đền ngày Rằm tháng Bảy là ngày chúng tăng măn Hạ, ngươi dùng lễ Vu Lan Bồn để cầu xin Thánh chúng cùng nhau hiệp sức mà cầu cho, th́ may mới giải thoát được."

Ngài Mục Kiền Liên vâng theo lời chỉ dẫn ấy, kết quả đă giải cứu được mẹ ḿnh thoát ra hỏa ngục. Nhân đó, ngày Rằm tháng Bảy được xem là ngày lễ Báo Hiếu của tất cả những ai muốn siêu độ cho Ông Bà Cha Mẹ đă quá văng và Thất Tổ Cửu Huyền cùng âm linh các giới, đồng thời nơi Thánh Thất Thánh Tịnh nào đủ tiện nghi hăy hết ḷng thành kỉnh, đặt hết niềm tin trong ơn cứu độ của Thượng Đế, nên  tổ chức lễ tế Chiến sĩ vị quốc vong thân v́ chính nghĩa dân tộc, cầu xin chư vong linh quá cố hưởng cơ tận độ sớm thoát kiếp luân hồi sanh tử. Theo chánh pháp Cao Đài ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch hằng năm đă dành riêng cho việc "độ tử", dân gian ghi nhận và truyền miệng từ đời trước qua đời sau bằng những câu hát: "Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân".

Với các lư do trên, hôm nay là ngày lễ rất thiêng liêng cao quư đối với tất cả Tín hữu Cao Đài chúng ta, nếu chúng ta đồng một quan niệm rằng : "HIẾU" là Đạo rất lớn đối với kẻ tu hành.

* Bổn phận người Tín hữu Cao Đài: Hiếu với Đức Thượng Đế Chí Tôn.

* Bổn phận người công dân đất nước: Hiếu với Tổ Quốc.

* Bổn phận làm con cháu: Hiếu với Ông Bà Cha Mẹ.

Con người ở trong đời, v́ cuộc sống vật chất ràng buộc, v́ phải lăn lộn trong danh lợi quyền uy tửu sắc tài khí, làm người mất hết lương tri lương năng, thiếu t́nh thương lẻ sống, đua đ̣i theo miếng đỉnh chung, tâm thức bị dày ṿ, ḷng người quá  điên đảo, nh́n lại 3 bổn phận nêu trên không tṛn lẽ Đạo, thật rất đắc tội với Thầy,  với Chúa,  với Thượng Đế Chí Tôn. Hằng ngày bị cấu kết nghiệp lực quá nặng nề, chính mỗi Tín hữu Cao Đài thường nhật niệm kinh cứu khổ giải oan, cầu siêu bạt độ cho chư vong linh quá cố mà quên hẳn ư nghĩa lời kinh cúng đầu tiên trước Điện Chí Tôn hằng ngày là bài "Niệm hương"  Đạo gốc bởi ḷng thành tín hiệp.... Như thế, suốt chuổi đời tu hành mà không thực hiện đúng lời kinh rất thông dụng. Ơn Trên đă khuyên là "Tín và Hiệp", không tạo được năng lực thương yêu tín hiệp để làm sức mạnh tâm linh. Ơn Trên đă dạy: Có thương nhau mới chắc thương Thầy ! Về nếp sinh hoạt Đạo phải lo công phu, công quả, công tŕnh, tu tánh luyện mạng. Phải chăm lo tham thiền nhập định, để trụ thần định huệ, mới mong hóa giải những quả báo xấu xa, hầu giải thoát nổi khổ đau, v́ tham sân si hận của ḿnh, nếu chúng ta cứ măi mê say đắm bảy t́nh sáu dục, th́ chắc chắn linh hồn chúng ta ngày ĺa xác sẽ bị nghiệp lực đó lôi kéo chúng ta vào cảnh trầm luân khổ hải chẳng biết bao giờ thoát ra ! Thế th́, chúng ta tự kiểm xét bản thân đời tu chưa tṛn chức năng cao quư đối với các đấng Thiêng liêng, th́ chúng ta tự hỏi: Người Thiên ân Chức sắc Chức việc hoặc là người Tín hữu Cao Đài nương vào phép nhiệm mầu, uy lực nào để cầu siêu bạt độ cho những vong hồn quá cố?!

Thiết nghĩ, định luật đó, chúng ta tự sám hối ḷng ḿnh mà lo tu học để gội ơn cứu chuộc của Thầy, chính các bậc tiền nhân chúng ta cũng đành phải chịu vậy, chúng ta hăy tự lập vị để tu, lo tŕ trai giử giới, tập làm theo hạnh Bồ Tát để nâng ḿnh lên bờ giải thoát mê đồ hầu cứu nguy cho sanh chúng.

Hôm nay,  ngày Rằm tháng Bảy chính lễ Trung Nguơn Địa Quan xá tội, là cơ hội duy nhất để cầu siêu bạt độ chư hương linh quá cố, khẩn đảo nhờ uy lực thiêng liêng hiệp với chúng đệ tử cầu xin Ơn Chí Tôn từ bi đại xá siêu rổi vong hồn.

Do đó, ngày lễ hôm nay là ngày dâng Thánh lễ tạ Ơn Thượng Đế, các đấng  Phật Tiên Thánh Thần gia ban phước huệ cho toàn thể đạo tràng nam nữ vậy .

Tóm lại, Rằm Trung Nguơn là ngày Pháp Hội của sự Báo Hiếu trong đó c̣n chứa nhiều ư nghĩa:

* Về thời tiết tốt đối với vũ trụ.

* Về truyền thống đẹp đối với dân tộc.

* Về Hiếu Đạo thâm trọng đối với Tổ Tiên.

* Về diệu lư nhiệm mầu đối với Tôn giáo .

Trên các điểm này chúng ta đồng có một niềm tin chơn chính cao thượng và thực tế.

V́ thế, chúng tôi tha thiết yêu cầu toàn thể chư quư vị giữ ḷng thanh tịnh cao viễn nhứt tâm nguyện cầu Đức Chí Tôn soi dẫn và bố hóa oai linh để siêu rổi nhất thiết chư tiên linh Cửu Huyền Thất Tổ bá tánh và tiếp độ đẳng đẳng chúng sanh đồng đăng bĩ ngạn .

Bổn  Đạo Cao Đài chúng tôi nguyện cầu Thượng Đế gia ban phuớc huệ cho mọi gia đ́nh quư vị, quư đồng hương, và toàn thể đạo đồ nam nữ được hưởng nhiều ân lành, tinh tấn an khang thường lạc./.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas

(Thanh Tùng)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh