Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGUY CƠ MẠT PHÁP

(Ḥa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 07 tháng 11 năm 1985.)

Chúng ta đều sanh nhằm thời Mạt Pháp. Gọi là "mạt Pháp" tức là giáo pháp đă đến thời kỳ cuối, sắp đến lúc diệt vong, và cũng là lúc mà "ma mạnh Pháp yếu," tà thắng chánh suy, cho nên tà thuyết đầy dẫy. Những tà thuyết nầy thoạt nghe th́ cảm thấy rất hữu lư, nhưng nếu làm theo th́ có thể đưa đến cảnh vong quốc diệt chủng, khiến nhân loại bị tận diệt.

Người người đều biết đến những đạo lư sanh sanh không ngớt, hóa hóa không cùng, có âm có dương, có chánh có tà ... của trời đất. Nếu đi ngược lại đạo lư âm dương, chánh tà, th́ nhất định sẽ dẫn tới chỗ diệt vong. Hiện nay toàn thế giới đều sợ sự lây nhiễm của bệnh AIDS, mà tiếng Trung Hoa gọi là bệnh "ái tử" (chết v́ yêu). Cái tên gọi này đáng lẽ phải khiến bệnh nhân hiểu được v́ sao ḿnh bị chết; đó là bởi họ yêu cuồng sống loạn, không giữ đúng kỷ cương, trái với sinh lư. Thế mà họ vẫn đi khắp nơi để đề xướng, tuyên truyền, làm mê muội nhân tánh, khiến người khác không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Họ c̣n đ̣i hỏi được hợp pháp hóa; song, nếu họ được hợp pháp hóa th́ thế giới nầy hẳn không c̣n chân lư ǵ để nói nữa!

Bệnh "ái tử" là do tệ nạn đồng tính luyến ái gây ra. Kinh Dịch có nói: "Một âm một dương gọi là đạo, lệch âm lệch dương gọi là bệnh."

Có ngày tất có đêm, có thiện th́ có ác, có thuận th́ có nghịch, có trời th́ có đất - đó là những hiện tượng hết sức b́nh thường, và cũng là đạo lư về tánh tương đối của vạn sự. Sách vở Thánh hiền ngày xưa có chép: "Trai gái khôn lớn phải thành gia thất, là ṿng xoay chuyển lớn của con người," và định ra lễ nhạc.

Cho nên nói: "Trai ba mươi tuổi lấy vợ, gái hai mươi tuổi gả chồng"; đó là đạo lư luân thường chánh đáng trong trời đất. "Luân thường" là lẽ chính thường giữa vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè ... mà con người phải theo. C̣n tám đức tánh là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ - chúng ta phải dựa theo tám đức tánh này mà học làm người. Không thể trai cùng trai, gái cùng gái chung sống như vợ chồng, bởi như thế là trái với luân thường đạo lư.

Nhưng trong thời Mạt Pháp, bọn yêu ma quỷ quái đă xuất hiện ở thế gian và công khai đề xướng lư lẽ làm vong quốc, tuyệt chủng này. Nếu người người đều chạy theo đồng tính luyến ái, th́ đất nước sẽ không c̣n người dân, và như thế, thế giới cũng không c̣n nhân loại. Con người tự đầu độc chính ḿnh, khiến cho loài người bị diệt chủng, quốc gia cũng bị diệt vong; đó là hậu quả của bệnh "ái tử."

Cho đến hiện tại th́ khoa học vẫn chưa nghiên cứu ra được phương thuốc để chữa trị bệnh AIDS. Chứng bệnh nầy làm cho cơ thể con người bị mất sức đề kháng, một khi gặp ngoại tà nhập thể th́ sẽ chết ngay tức khắc. Bệnh nầy do đồng tính luyến ái, bởi "dĩ độc công độc" mà nảy sinh ra một chứng bệnh giết người c̣n lợi hại hơn cả bom nguyên tử nữa.

Hôm nay tôi nêu vấn đề nầy ra, mặc cho bè lũ yêu ma quỷ quái không thích nghe, tôi vẫn cứ nói. Đây là thời kỳ của đại tai kiếp, đại nguy hiểm, không thể không giảng cho rơ. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát cứu vớt nhân loại thoát khỏi tai kiếp lớn lao này. Có câu:

Giận hờn sanh vui mừng,

Người chết biến thành sống;

Chớ bảo rằng hư ngụy,

Chư Phật không nói dối.

Quán Thế Âm Bồ Tát có đại uy thần lực, có thể khiến người đang cơn nóng giận sanh tâm hoan hỷ, khiến cho kẻ sắp chết có được một cơ hội sanh tồn. Có nhiều người không tin, cho đó là điều hư ngụy, nhưng quư vị phải biết rằng thần thông của Quán Thế Âm Bồ Tát rất diệu dụng; hơn nữa, chư Phật đời quá khứ không nói lời dối gạt hay bịa đặt. Cho nên, quí vị nên qui mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát hăy cứu độ nhân loại sắp bị diệt vong này.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh