Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tỉnh giấc Huỳnh Lương
 
 Sáng tác: Thiên Trung
 
 May mắn hơn ai hết, người tín đồ Đạo Cao Đài được lãnh hội trực tiếp lời dạy của Thượng Đế, qua Thánh Giáo sau đây để ‘Tỉnh giấc Huỳnh Lương’ tu thân hành đạo :
 
 Huỳnh Lương một giấc, cuộc đời in,
 Có trí, có mưu, phải xét mình,
 Danh lợi lớn là giành với giựt,
 Phú quí cao bởi mượn và xin.
 Trăm năm lẩn quẩn đường nhân nghĩa,
 Một kiếp đeo đai mối nợ tình,
 Biết số, biết căn, tua biết phận,
 Đường xưa trở gót lại Thiên Đình.
 (TNHT)


 Tùy theo trình độ tiến hóa Tâm linh, người tín đồ học hiểu và lãnh hội lời dạy của Thượng Đế một cách khác nhau. Tuy nhiên người đi vào Thiên Đạo thì Tâm linh bừng tỉnh mà gấp rút tu tiến về ci nguồn Đại Đạo thể nhập vào Chân Lý Vô Sanh bất diệt, như các Đấng Thiêng-liêng đã giáng cơ khích lệ :
 
 Tu hành là học làm Trời
 Có đâu kiếp kiếp làm người thế gian.


Như vậy, lập trường dứt khoát của người tu Đại Đạo là ‘làm Trời’ (hiệp Thiên hay là hiệp Nhứt cùng Trời và kết quả sau cùng là thoát kiếp luân hồi, hoàn nguyên phản bổn).
 
 Vậy thiết nghĩ, người chân tu muốn tỉnh giấc Huỳnh Lương, đi vào chánh giác thì phải làm sao đây ?. Ắt là phải có một số kiến thức tối thiểu sau đây :
 
 I. Lâm trần thì phải siêu trần :
 
-Trần : là Thể Phân ly (tán vạn thù), là sức rung động nặng của khối điển trược,sinh ra; Thể khí, thể chất, thể trí và thể tính: ’Phàm, động , tà, ác, trược’, nặng chìm lắng xuống trong từng Giới Địa lực và Nhơn lực.
 
 - Siêu :là Thể Qui Nhứt (Vạn thù qui nhất bổn;hoàn nguyên), là sức rung động nhẹ nhanh của khối điển thanh biến hóa ra Thanh khí, Thanh quang, Thanh điển, từ Trung tâm điển quang Tâm thức chúng sanh tương ứng cùng Siêu Quang Vũ Trụ: (bay vút đi lên theo chiều rung động thăng tiến của Thiên lực)
 
 Đã biết Huỳnh Lương có sá gì ?
 Ly trần, siêu xuất, kíp tu đi,
 Phù sinh bá tuế, đa như mộng;
 Thượng Đế lâm trần dạy học thi.
 
 Trần thật trần là bản chất hèn mọn nhứt, nhu nhược nhứt, tối tăm nhứt của mỗi chúng sanh ở trình độ còn ‘Thú Tánh’ ,cực trược, cực ác, cực động, cực tà, cực nặng, cực tối, cực ngu, cực xấu...của phàm tánh bị ảnh hưởng qua trược khí, âm khí, đc khí, ám khí, sát khí, v.v,,,
 Trần thật trần là phần hạ đẳng,
 Mảnh tâm linh còn nặng chìm sâu,
 Huỳnh Lương muôn giấc còn im;
 Biết đâu cửa Đạo mà tìm bổn nguyên ?
 Trần thật trần ngủ yên giấc đọa,
 Có biết đâu Ân xá kỳ ba,
 Chí Tôn vô lượng hải hà;
 Quyết tu may đặng thoát ra cõi tù.
 
 Đã sanh ra kiếp con người, mang thân tứ đại, chịu trăm cay nghìn đắng trong vòng biển khổ, không ai dám cho mình là bậc siêu nhân, nhưng mà thừa cơ hội Thượng Đế mở Đạo ban đại hồng ân, dạy khuyên, cứu vớt và Đại ân xá, thì cũng phải vận dụng trí năng để xét mình, chuyển ngu thành trí, chuyển họa thành phúc, chuyển phàm thành Thánh, chuyển tục hóa Tiên theo phép các bậc tiền giác xưa đã dạy :
 Phàm tâm tử, Đạo tâm sanh,
 Nhơn dục tịnh tận, thiên lý lưu hành.
 
...................
 Phàm tâm đâu ? Đạo tâm đâu ?
 Cũng trong bản ngã trong bầu tiểu thiên,
 Nơi ta có mối chân truyền;
 Tâm linh, tánh sáng, thiêng liêng của mình.
 

 Bây giờ đã thai sinh vào trần, nếu không ng Đạo thì phải cam chịu kiếp ‘trần thiệt trần’ ở trong trạng thái phân ly (nhứt bổn tán vạn thù). Nhưng may gặp Tam Kỳ Phổ Độ, lại được Thượng Đế khuyến dạy cứu rỗi thì người chân tu phải chuyển lại ‘trần thật trần, mà siêu thật siêu’.
 
 II. Trần thật Trần, mà Siêu thật Siêu.
 
- Thế nào là trần thật trần, mà siêu thật siêu ?
 - Đấy là bản chất cao cả nhứt trong mỗi chúng sanh khi hoàn toàn phục hồi Thiên Tánh (trình độ của bậc giác ngộ, biết dùng Đạo Tâm, biết dùng Thiên Lý).
 - Vừa trược vừa thanh cùng một lúc,
 - Vừa nặng vừa nhẹ cùng một lúc;
 - Vừa tối vừa sáng cùng một lúc,
 - Vừa động vừa tịnh cùng một lúc,
 - Vừa ác vừa thiện cùng một lúc,
 - Vừa độc tôn, vừa đối lập mà lại vừa thống nhứt
 
công đồng cùng một lúc. Đấy là minh triết, là nguyên lý vĩnh cửu, là hằng sống đúng luật sinh tồn, luật tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ.
 
 một vị chân sư Ấn-Độ đã nói :
 - Kẻ nào sống giữa rung động cường liệt nhứt mà tìm thấy sự yên tĩnh cực độ .Kẻ nào ở giữa sự yên tĩnh cao cả nhứt mà tìm thấy sự rung động cường liệt nhứt, kẻ ấy thể nhập chân lý hoàn toàn :
 
 Đốt cháy phàm tâm, l Thánh tâm,
 Thiêu tan giả ngã dứt mê lầm,
 Trần gian bổng chốc thành Thiên quốc,
 Thượng Đế nơi lòng đắc diệu thâm !
 
 III - Ý-thức về sức hút của ‘Tam lực đồ’
 
Trong đời sống, con người phải chịu ảnh hưởng chung của 3 sức hút :
 
 A. Địa lực : là sức hút của trái Đất.
 
Khi tâm hướng hạ, con người có những trạng thái nặng nề phiền não quanh quẩn trong việc thân thế,gia tài sự sản,đất đai, nhà cửa... Hận thù tranh chấp về điền thổ, lãnh thổ, ranh giới biên cương, khá hơn là có năng khiếu khai khẩn đồn điền, khai thác hầm mỏ địa chất, cao hơn nữa là có tinh thần say mê nghiên cứu về địa lý phong thủy,v.v... (đó là ảnh hưởng qua từ lực của trái Đất)
 
 B- Nhơn lực : Là sức hút của hồng trần (tình tiền, danh lợi, sắc tài tửu khí).
 

 Khi tâm hướng ngoại nhơn, ngoại cảnh, con người thường lo âu, vướng bận về nỗi ăn, mặc, ở, vay vay trả trả với đời sống vật chất, đa đoan thế sự trong chứng bệnh chung của thế giới thất tình lục dục ! khá hơn là thích nghiên cứu về nhân văn tử vi, tướng số (tiên đoán vận mạng con người) . Cao hơn là thích tham gia vào chánh trị, vào công tác từ thiện. Say mê phụng sự xã hội qua hình thức tôn giáo, hiệp hi, gồm vật chất lẫn tinh thần. Đó là ảnh hưởng qua hấp lực của Ngũ Hành..
 
 C- Thiên lực :Là sức hút của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ.
 

 a/ Những con người có tâm hướng thượng, họ thích chiêm ngưỡng bầu Trời bao la bát ngát, thích nghiên cứu về Thiên văn, tìm hiểu về Thiên cơ, Thiên lý.
 
 b/ Khá hơn là do khai sáng tâm linh của chính mình và soi đường dẫn tiến Tâm linh cho nhơn loại. Đó là phụng sự Đạo Pháp (cứu khổ ban vui) .
 
 c/ Cao hơn là những thành phần giác ngộ chơn chánh có trình độ siêu phàm thoát tục. Họ khai thác chân lý bằng cách dành nhiều thời gian đi vào Thiền Định, nhập vào Đại Định để khám phá quyền năng tối thượng tiềm tàng trong Vũ trụ, hầu cống hiến ánh sáng minh triết cho nhơn sanh toàn cầu (phụng sự Chân Lý).
 
 d/ Vượt khỏi tầng giới hạn : Những tâm linh siêu đẳng nầy luôn hiệp với Trời, học theo Trời, kiên cố thực hiện Thiên ý. Say mê tiếp điển Trời (siêu quang Thiên lực) để tâm linh tiến hóa tối đa, cuối cùng hòa làm một với Trời (hiệp nhứt cùng Thượng Đế) hầu ban rải từ điển Tình Thương bất tận cho toàn thể vạn linh sanh chúng.
 
 Mục tiêu chung của toàn thể vạn linh là :sự trở về cội nguồn ! sự tiến hóa không ngừng của Linh Hồn bất diệt.
 
 Còn phương tiện là tất cả những gì ta nương nhờ, ta sử dụng trong kiếp sống qua muôn hình vạn trạng trên mặt đất nầy, kể cả xác thân ta.
 
 Thực chất của hồng trần (Nhơn lực) là Đng, Tà, Ác, Trược đầy ô nhiễm trong cường độ mỗi lúc một gia tăng của Ngũ Hành. Còn mặt Đất (Địa lực) là Âm khí, trược khí, đc khí nặng nề phức tạp, ít nơi nào tránh khỏi.
 
 Tất cả chúng ta đều gần đất xa Trời,chung quanh ta thì có hấp lực của hồng trần, của Ngũ Hành với biết bao quyến rũ, lôi cuốn, bủa vây, nếu không đủ sáng suốt để tự tỉnh, tự giác, thì khó mà tự chủ.
 Bởi vậy cho nên Thượng Đế mới dạy : -Có trí, có mưu, phải xét mình.
 
 Tuy nhiên, trên đầu ta có Thiên lực như một khối nam-châm, sức hút càng ngày càng mãnh liệt, nhứt là trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đại ân xá này. Đó là Đại hồng ân, Đại ân xá của Trời Phật gia tốc để tận độ sinh linh trong cơ cấp cứu khẩn trương nầy, hầu dọn đường bước sang thời kỳ Thánh Đức. Nếu biết thời cơ tận dụng trí sáng mưu cao thì đây là cơ hội tiến hóa tâm linh vượt bực ngàn năm một thuở vậy !
 Thiết nghĩ với bao nhiêu kiến thức hạn hẹp cũng chưa đủ làm hành trang chơn Đạo, nhưng mà có còn hơn không. Nhờ quí vị cao minh phê bình và bổ túc.
 Để thay lời kết, chúng tôi thiết nghĩ không gì hay hơn bằng phụng thừa Thiên ý tu thân sửa mình triệt để :
 
 Huỳnh Lương chán biết cõi đời in,
 Vâng lệnh Trời Cha quyết sửa mình,
 Hiệp Đạo công phu không ỷ lại,
 Giúp đời, Công quả khỏi cầu xin.
 Thức tri cơ cuộc xây thời thế,
 Giác ngộ chơn linh luyện tánh tình,
 Khai mở quyền năng Bi Trí Dũng;
 Thế gian đổi lại cõi Thiên Đình.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh