Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thế Giới Bên Kia (A WORLD BEYOND)

(Phần 2)

Chúng ta dang tay chào đón người mới đến với tất cả t́nh thương. Lúc đầu họ thường ngạc nhiên, nếu trước kia họ không học hỏi và tham thiền. Họ đói họ khát th́ chúng tôi cho ăn cho uống tuy đó chỉ là tưởng tượng nhưng họ coi là thật v́ vẫn tưởng là c̣n xác thân. Dần dần quen rồi, họ mới thấy rằng không cần ăn uống nữa. Chúng tôi để mặc họ muốn làm ǵ tùy ư, nhưng sẵn sàng giúp họ.  

Người tự sát tưởng rằng hủy thân đi là hết, không biết rằng hồn vẫn c̣n, và như thế vấn-đề vẫn c̣n, lại thêm khó khăn hơn nữa. Trong cơi vô h́nh không giải quyết được vấn đề trần gian, phải đợi sang đời sau, biết đến bao giờ? Linh hồn rất đau khổ, tức giận cho ḿnh đă phí mất một đời, khiến cho đời sau càng thêm nặng nợ và c̣n mang cái tội là đă hủy diệt sự sống mà Thượng Đế đă ban cho, không ai được quyền lấy đi.  

Kẻ sát nhân cũng rất đau khổ, không những đau khổ v́ không thể trả lại đời sống cho nạn nhân của y nay cùng ở với y, mà c̣n đau khổ v́ đă cản trở nạn nhân trả nghiệp quả riêng của họ. Hai hạng người nầy tự ḿnh bị dày ṿ cực khổ vô cùng trong thời gian rất lâu chờ đợi để được sang đời khác đền bù tội lỗi.  

Những người tuy không có tội nặng nhưng rất khó thích nghi là những người không tin rằng có đời sống vô h́nh. Người vô tín-ngưỡng từ trước vẫn nghĩ rằng chết rồi là hết, nên không sẵn sàng để đón nhận hoàn cảnh bất ngờ, nay rất ngạc nhiên, tưởng rằng những người và cảnh vật trông thấy quanh y chỉ là ảo ảnh, do y tưởng tượng. Trong lúc sống không tử tế với ai, tự nghĩ không có bổn phận giúp đỡ ai. Nay y phải ở chung với đám người cũng ích kỷ như y, nhưng thô-lỗ cục-cằn mà y coi là hạ cấp, muốn thoát ra khỏi mà không được, rất là khổ sở.  

Người c̣n tha thiết đến đời vật chất, đến những người thân, đến tiền của công việc c̣n bỏ lại, th́ tâm trí loạn động nhiều, cần một thời gian dài và nhờ những linh hồn khác giúp đỡ, mới dần dần bỏ được sợi dây ràng buộc y với đời sống trên trần. Rồi y phải kiểm điểm những lầm lỗi trước và t́m cơ hội tái sinh để chuộc lại.  

Trước khi lựa chọn nơi tái sinh, tâm linh phải tự kiểm điểm xem những món nợ nào cần trả trước và cần có những đức tính nào để tiến. Rồi phải t́m xem hoàn cảnh nào thích hợp với điều kiện của ḿnh. Nếu y muốn học yêu thương, th́ phải chọn nơi nào đức tính ấy không có nhiều. Thường y chọn cha mẹ ở những người xưa kia y đă biết hoặc có sự liên lạc về nhân quả. Rồi y chọn phái nam hay nữ để có thể tiến được nhiều hơn. Nếu nhiều linh hồn tŕnh độ ngang nhau muốn đầu thai vào cùng một nơi, th́ hồn nào thích hợp hơn cả sẽ được lựa chọn, sự lựa chọn nầy có thể ví như máy tính thiên tạo tự động ghi nhận và ấn định tư cách của mỗi linh hồn.  

Linh hồn được trúng tuyển bay lơ-lững gần cha mẹ, và khi ngày giờ đă đến, nhập vào bào thai hoặc đúng lúc hoặc ngay trước hay ngay sau khi lâm sản. Những linh hồn bị loại đi t́m nơi khác thích hợp với ḿnh.  

Trường hợp đứa trẻ mới sinh ra đă bị tật nguyền, là v́ linh hồn đă chọn thân h́nh bất toàn ấy, thay v́ một thân h́nh đầy đủ, để trả nợ mau chóng hơn. Những chướng ngại trong đời vật chất càng nhiều, th́ linh hồn tiến hóa càng nhanh, nhanh hơn là những người có đủ tiện nghi trên đời. Càng tiến nhanh trên phương diện tâm linh, th́ càng ít phải trở lại thân xác thịt.  

Thường thường linh hồn trước kia thuộc phái nào, nam hay nữ th́ lại thác sinh vào phái ấy. Nhưng cũng có khi lựa chọn phái khác để học hỏi, như một người tính vũ phu muốn sinh ra phái nữ để học tính dịu-dàng, một phụ nữ nhút-nhát sinh ra phái nam để học can đảm. Trường hợp một bà bị tê liệt nửa người và run rẩy, chúng tôi nhận thấy rằng trong một tiền thân, người ấy ở thành La-Mă là một tên lính dữ tợn ưa làm cho kẻ khác run sợ. Y đă thả thú dữ ra để cho nạn nhân sợ hăi trước khi bị cắn xé. Nay để đền tội, y phải sinh ra làm một người đàn bà yếu ớt và run rẩy.  

Những linh hồn đă tiến hóa đến một tŕnh độ tương đối cao, đều họp nhau để học hỏi. Không có lễ nghi như ở trần gian họp ngày chúa nhật tán dương Thượng Đế. Những linh hồn nầy trong đời vật chất đă tiến hóa, đă tham thiền để ḥa đồng với Vũ-trụ. Họ đă không uổng phí thời giờ trên mặt đất, nay họ có thể tiến hóa nhanh chóng hơn. Nhờ bước tiến nhanh, những lần phải luân hồi sau nầy sẽ giảm bớt đi. Có ở tŕnh độ nầy mới biết cái cảm giác thích thú và thỏa măn được tiếp tục học hỏi về tâm linh khi bước sang cơi nầy. Những người không tin và nhạo báng rất đáng thương, họ không bao giờ biết cảm giác khoái lạc ấy.  

Những linh hồn đă tiến hóa luôn luôn hoạt động. Một số trong chúng tôi học hỏi để tiếp tục tiến hóa, một số dạy những linh hồn mới đến, một số nữa tham thiền và cầu nguyện mong chuộc tội lỗi đă qua. Đừng có điên rồ tưởng rằng chúng tôi ĺa bỏ xác phàm bước sang thế giới tâm linh là chúng tôi gần thiên đường hơn và tự nhiên được hợp nhất với Thượng Đế. Muốn đạt tới sự hợp nhất ấy, phải trải qua nhiều triệu triệu năm cố gắng đặc biệt theo luật Thượng Đế và giúp đỡ người khác trên đường thăng tiến. Mỗi việc lành ta làm cho người khác mà không cầu báo là một lần làm thêm sáng tỏ và rút ngắn bớt con đường ấy.  

Tâm bố thí không giới hạn, không mong báo đáp, là bậc thang lên thành quả tâm linh. Đừng cho tay trái biết việc làm của tay phải. Hăy bố thí trong thầm lặng, đừng nói cho ai biết, nên t́m cái vui thú trong việc làm hơn là trong lời nói. Nếu người đời đă khen, đă ca tụng rồi, th́ c̣n mong ǵ Thượng Đế khen thưởng nữa. Ta không mong ai ca ngợi khi ta tự giúp ta, tại sao ta lại mong ca ngợi khi ta giúp người khác, khi người ấy cũng là một phần chúng ta, một phần của Thượng Đế!  

Bên trong mỗi chúng ta đều có trí sáng suốt hiểu rơ chân lư. Chúng ta đều có khả năng tiến tới cái gọi là Thượng Chủng, nghĩa là giống thượng đẳng (super race). Xưa kia chúng ta là một phần của Thượng Chủng, nhưng về sau ḷng tham lam, ích kỷ, thù hận và nhiều ư nghĩ tồi tệ khác dần dần thâm nhập vào những người mang thân xác thịt.  

Tiềm thức chúng ta chứa chất tất cả mọi điều hiểu biết mà chúng ta thu thập từ khi bắt đầu được cấu tạo. Nó là cái kho tài liệu vĩ đại nhất chưa bao giờ thấy, nhưng trong khi c̣n mang thân xác thịt th́ không thể mở kho ấy bằng cách thường. Qua những giấc mơ và lúc tham thiền, hoặc nhờ thôi miên đúng phép, ta cũng chỉ có thể mở được một phần mà thôi. Nhưng ở đây, trong cơi vô h́nh, tất cả kho ấy trong đời quá khứ luôn luôn bày ra trước mắt, và nếu tâm linh ta có khả năng hơn, ta có thể thấy được các đời trước nữa.  

Có rất nhiều trường dạy tiến hóa tùy theo tŕnh độ của linh hồn. Chúng ta được tạo nên do một phần của Thượng Đế, có đủ tính chất của Thượng Đế, vậy muốn hoàn tất cuộc hành tŕnh của chúng ta và trở về với Thượng Đế, th́ phải được thấm nhuần triết lư của Vũ-trụ và hiểu biết luật lệ của Vũ-trụ để được ḥa đồng với Tạo-Hóa là cha chúng ta.  

Ông Ford nói đến hai phần tự tin là ḿnh hoàn toàn, đă đạt tới đức hạnh bực Thánh.  

Một người cho rằng ḿnh đă sẵn-sàng để được vào hàng Thánh, và mong được Thánh Gabried dẫn đến ngay vàng của Thượng Đế ngay khi bước sang cơi vô h́nh. Y khoe với mọi người rằng y không hề làm ǵ lầm lỗi, không bao giờ trộm cắp, lừa dối, tà dâm. Y làm việc trong nhà thờ và dự vào nhiều việc từ thiện, y chắc rằng đời sống nầy là đời cuối cùng trước khi về với Thượng Đế ở trên trời. Tâm y nhẹ nhàng khi bước qua bên nầy, và tỉnh giậy thấy quanh ḿnh phong cảnh ngoạn mục. Y thấy một đám người áo trắng đi đến tưởng rằng họ đến đón y, nhưng họ đi thẳng. Lại thấy lũ trẻ chơi đùa, y gọi chúng hỏi thánh Gabried ở đâu, chúng nói chúng chẳng gặp thánh thần nào cả. Y t́m đến một ông già râu bạc ngồi trong lều, y hỏi đường đi t́m thánh Gabried, ông già nói: "Con đường nằm ở bên trong"  

Y nghĩ là một đường hầm, nhưng t́m không thấy, y lại hỏi: "Tại sao không ai chỉ đường cho tôi đến Thượng Đế? Tôi có việc cần gặp Thượng Đế, Thượng Đế ở đâu?".  

Ông già lại nói: "Hăy nh́n vào bên trong"  

Y nh́n quanh trong lều chẳng thấy ǵ, bực ḿnh nói: "Đừng có đùa bỡn, tôi cần đến Thiên đ́nh."  

Ông già nói rơ: "Tôi biết , nên tôi đă bảo anh hăy nh́n vào bên trong anh. Ai nấy đều phải tự xét đoán ḿnh trước khi gặp Đức Sáng Tạo."

- Nhưng tôi không làm ǵ lầm lỗi cả, đời tôi trong sạch nay tôi sẵn sàng gặp Thượng Đế.  

- C̣n tánh tự phụ của anh th́ sao? Anh lấy làm chắc rằng anh không lầm lỗi?  

- Tôi chắc, v́ cả đời tôi không làm ǵ trái cả. Tôi đă cố gắng làm phận sự, và nay tôi chờ được khen thưởng trên trời.  

Bấy giờ ông già nắm tay y nói: "Con chưa thấy sao con? Con đă nghĩ đến linh hồn con nhiều quá, mà không nghĩ đến làm bớt đau khổ cho những người không bằng con. Con đă bao giờ hy sinh miếng bánh của con cho kẻ ăn mày đói ngồi ở đầu đường chưa? Con có lúc nào bớt th́ giờ để nghe những nỗi khó khăn của người dưới quyền con không? Con có bao giờ nghĩ đến làm cho tâm hồn vợ con được thoải mái không? Nay vợ con được sung sướng hơn khi con c̣n sống, v́ không phải bị con bắt phải kính trọng con như một ông thánh. Hăy nh́n xem vợ con đang làm ǵ."  

Lúc ấy y nh́n thấy nhà y ở California. Một người đàn ông ngồi ruỗi dài trên ghế của y. Vợ y trông khỏe mạnh vui vẻ. Người kia nói: "Chúng ta sẽ được hoàn toàn hạnh phúc."

- Phải sau khi măn tang.  

- Sau lâu thế.  

- Sợ người ta chê cười. C̣n John th́ chắc y chẳng để ư ǵ đến dưới nầy nữa, chắc y đương ở trên trời và t́m đến Thượng Đế. Thật là khó kinh khủng mà sống với một người tự cho ḿnh là ông thánh."  

Bấy giờ y mới nh́n vào nội tâm y và nhận thấy rằng y đă lo tạo cho y trở thành ông thánh nhiều hơn là phụng sự Thượng Đế và những người chung quanh. Tệ hại hơn nữa là y đă được nhiều lời khen ngợi ở thế gian về việc làm của y, nên không c̣n ǵ để đem theo tâm linh nữa. Nay y hiểu rằng chỉ có bố thí và giúp đỡ trong sự yên lặng vô danh mới được thưởng công trên trời, y đau khổ giận cho y rằng đời gương mẫu của y đă không giúp ích cho linh hồn y như đă giúp cho đời vật chất của y. Chi mà không có t́nh thương, t́nh thương không vị kỷ, th́ những việc làm của y trong xă hội được khen ngợi nhiều, chỉ là những ngày trống rỗng. Nay y đă hiểu bí mật của sự cứu rỗi là bố thí không vị kỷ, đặt quyền lợi người khác trước quyền lợi của ḿnh, yêu thương và giúp đở lẫn nhau.  

Một người đàn bà cũng tin rằng ḿnh có đủ đức tính của một vị thánh và mong đợi được đưa thẳng đến gặp Thượng Đế. Thị thức giậy ở bên nầy và nh́n quanh t́m cửa bằng ngọc để đi vào t́m thánh Peter. Thị đến một cửa, không đẹp như thị tưởng, đi vào thấy vườn hoa đẹp nhưng không để ư, chỉ chăm chăm đi gặp Thượng Đế. Trên đường thấy có nhiều người cùng đi, thị vượt lên trước họ đến một nơi cao, chắc rằng trên đó Thượng Đế đương ngồi chờ thị. Thấy một người cũng leo lên gần thị, nhận ra bà lăo ăn mày trước kia vẫn gặp ở đầu đường, thị tỏ ư khinh bỉ, chỗ nầy đâu phải là nơi lăo được đến! Thấy một người trẻ tuổi mặt sáng, chắc là một vị thiên thần, thị xin được đưa đến trước Thượng-Đế. Vị nầy nói: "Nhưng thưa bà, tất cả chúng ta là Thượng-Đế" Thị bực ḿnh, v́ nói như thế là gồm cả lăo ăn mày bên cạnh thị. Thị nói: "Đừng có đùa cợt, ông hăy dẫn tôi đến gặp Thượng Đế".  

Bấy giờ đám đông mà thị đă vượt lên trước đă đến nơi vây quanh thị, thị bực rằng sẽ không được đứng hàng đầu nữa. Người trẻ tuổi nói với tất cả đám đông:  

"Quư vị hăy nghe đây, Thượng Đế ở khắp nơi. Thượng-Đế là t́nh thương, quư vị thương yêu nhau và giúp đỡ nhau là có Thượng-Đế trong đó".  

Thị bực lắm, hỏi rằng: "Thiên Đ́nh ở đâu?  

- Thiên Đ́nh ở ngay nơi bà đứng."  

Nhưng thị nh́n quanh, chẳng thấy Thiên Đ́nh đâu cả. Dần dần thị mới hiểu ư, Thiên Đ́nh ở ngay nơi thị, quan ṭa là thị. Bấy giờ thị nh́n vào nội tâm, mới thấy rơ sự thật kinh khủng. Trong khi cố gắng một đời sống trong sạch không tội lỗi, thị chỉ nghĩ đến riêng ḿnh, không bao giờ có một lời an ủi cho người kém ḿnh, mà lại c̣n muốn tránh xa sợ họ làm nhơ bẩn cái áo trắng trong của thị. Đâu là t́nh thương người khác? Thượng-Đế không cần nói, thị cảm thấy câu trả lời trong tâm thị, thị biết cái tâm của thị hơn ai hết, chính thị là quan ṭa của thị.  

Những người đă chết không phải là bay lơ lửng trên không trung. Họ ở ngay trên mặt đất, không ở đâu khác, v́ chỉ có một Vũ-trụ duy nhất. Họ không ngủ trên giường ta, không ngồi trên ghế ta, nhưng họ hoạt động ngay giữa chúng ta. Họ cũng đi cùng đường nhưng không bị cản trở về vật chất, không phải đi ṿng quanh những chướng ngại như nhà cửa hay tảng đá. Tuy họ cùng ở với ta, nhưng ta không thấy họ mà họ vẫn thấy ta và biết được cả ư nghĩ của ta.

>>> Xem tiếp phần 3

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh