Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGÔI ĐỀN IM LẶNG

Shoichi là một Thiền sư chột mắt, nhưng chói ngời ánh sáng giác ngộ. Shoichi dạy các đệ tử của ông ở đền Tofuku . 

Ngày đêm toàn thể ngôi đền ch́m trong sự im lặng . Không có tiếng động nhỏ nào. Cả đến việc đọc kinh cũng bị ông thầy băi bỏ. Các đệ tử của Shoichi chỉ c̣n có việc thiền định . 

Khi ông thầy qua đời, một bà lăo hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bà biết là Shoichi đă qua đời.

TRẢ LỜI: 

Trong cái chết lặng có sự sống động, trong cái sống động có cái qua đi.

Đừng chấp vào hiện tượng bên ngoài, hăy đi vào tâm, chiếm ngự thực tại. 

Đừng nương tựa vào khái niệm, kinh sách, đừng nương tựa vào không, vào có, vào sống hay vào chết.

Coi chừng bạn bị đánh lừa trong cái thông minh của thiên hạ và của chính bạn.

Tôi không nói ǵ.

(Người gởi: Cao Thương Chi)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh