Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

Hy Tự Mở Kho Bu Của Mnh

Daiju tm đến Thiền sư Baso ở Trung quốc để học đạo. Baso hỏi: "ng tm kiếm ci g?"

"ạo gc ngộ," Daiju trả lời.

"ng đ c sẵn kho bu, tại sao cn phải tm kiếm bn ngoi?" Baso hỏi.

Daiju thắc mắc: "Kho bu của ti ở đu?"

Baso trả lời: "Ci m ng vừa hỏi l kho bu của ng đấy."

Daiju hốt nhin đạt ngộ! Từ đấy về sau ngi thường khuyn bạn b: "Hy mở kho bu của mnh ra m dng."

(Người gởi: Cao Lương Thiện)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh