Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Ḷng con tin Đấng Cao Đài

Đạo đời Trời sẽ an bài cho con

Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư,

9.00 giờ sáng 01-3 Giáp Thân (thứ Hai 19-4-2004)

LÊ ANH DŨNG

Nhan đề này nguyên là lời Đức Bảo pháp Chơn quân Huỳnh Chơn dạy các nhục tử của Ngài trong lần đầu tiên giáng đàn tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư sau khi thoát xác:

Ḷng con tin Đấng Cao Đài,

Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.

(Tuất thời, 15-6 Quư Sửu, 14-7-1973)

Hai câu lục bát tổng cộng mười bốn chữ nhưng gom lại chỉ c̣n một chữ tin. Người tu quư chữ tin này lắm nên không gọi là ḷng tin hay niềm tin mà gọi là đức tin.

Buổi sáng hôm nay quư đạo tâm, đạo hữu xa gần chịu khó đến đây ngồi chật chội, nóng nực thế này, tức là quư vị đă có đức tin rồi. Giờ đây chúng tôi đem chuyện đức tin nói với quư vị th́ có khác ǵ hai bà nhà giàu đem hột xoàn ra khoe nhau. Quả thực, quư vị đă sẵn có hột xoàn rồi, chính là đức tin của mỗi người vậy.

Khi thông báo chính thức đề tài này với Văn hóa vụ, chúng tôi đắn đo không biết nên chia sẻ sự tu học thiển bạc của ḿnh với quư đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ và quư đạo tâm như thế nào. Hai tuần trước, lúc đề tài “Ḷng con tin Đấng Cao Đài…” vừa niêm yết tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư, một người anh đáng kính của chúng tôi là đạo huynh Th. Ch., v́ con đau nhiều nên phải đi xa săn sóc. Tận nơi xa, đạo huynh gởi thư điện tử (e-mail) về cho chúng tôi, vắn tắt hai, ba ḍng nhưng chúng tôi rất xúc động. Thư đạo huynh viết: “Thân gởi hiền đệ Lê Anh Dũng , buổi chiều trước khi đi, tôi ghé Cơ quan, thấy đề tài ‘Ḷng con tin Đấng Cao Đài, Đạo đời Trời sẽ an bài cho con’, tôi thấy rất an ủi cho tôi trong hoàn cảnh gia sự hiện nay.”

Chúng tôi rất xúc động bởi v́ đạo huynh Th. Ch. của chúng tôi làm đến chức vụ cao trọng như hiện nay trong Cơ quan Phổ thông Giáo lư th́ đức tin của đạo huynh đă lớn lắm rồi, thế mà với một đề tài như vầy đạo huynh c̣n nói rằng đạo huynh cảm thấy rất an ủi trong hiện cảnh khó khăn của gia đ́nh th́ chúng tôi cũng yên tâm tự nhủ: Thôi, cứ chia sẻ với quư vị một câu chuyện rất quen thuộc xem thử thế nào.

Lúc giới thiệu đề tài xướng ngôn viên có nhắc đến câu mở đầu bài Niệm hương mà ngày nào vào bốn thời cúng chúng ta cũng đọc: “Đạo gốc bởi ḷng thành, tín, hiệp”. Câu kinh đă minh xác rằng đức tin là gốc cội, là khởi đầu của con đường Đạo. Thế nên bất kỳ một người nào đă chọn cho ḿnh một tôn giáo để theo th́ người đó được gọi là tín đồ. Đồ tức là học tṛ; tín đồ là học tṛ đến với đấng giáo chủ bằng đức tin. Hai chữ tín đồ tự thân nó đă rơ ràng như vậy. Ngày hôm nay, mọi người ở đây cùng tự chọn cho ḿnh một con đường, là làm học tṛ của Đức Chí tôn, của Đức Cao Đài Tiên ông, th́ không do cái ǵ hết mà chỉ do trọn ḷng tin nơi Ngài thôi. Thế nên tất cả chúng ta đều là tín đồ.

Nói đến đức tin th́ khó lắm. Ai đă tin rồi dẫu ḿnh có bác bỏ hay phủ nhận người ta vẫn cứ tin. Đối với người chưa tin, nói in ít người ta c̣n lịch sự, nói thêm chút nữa người ta kiếm cớ kiếu từ. Chúng tôi có một người bạn học rất giỏi, đậu tiến sĩ và hiện nay làm công tác quản trị ở một nước lớn nằm bên kia đại dương. Anh bạn là một nhà khoa học và viết văn rất hay. Có lần anh viết một tùy bút và gởi chúng tôi đọc. Cuối bài viết anh nhắc lại câu trong Kinh thánh: “Phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin.” Ư anh dường như không tán thành câu văn quen thuộc này.

Anh là người có tấm ḷng nhân hậu rất tốt, một nhà văn thực học và thực tài, nhưng đồng thời cũng là một nhà khoa học, tức là một người quen căn cứ trên những dữ kiện khách quan, những cái ǵ có thể nắm bắt được, có thể cân đong đo đếm được, có thể đưa vào pḥng thí nghiệm để kiểm chứng được… Do đó dường như anh không tán thành việc “không thấy mà tin”, bởi lẽ không thấy mà tin th́ có khác ǵ tin mù quáng, tin thiếu cơ sở.

Chúng tôi suy nghĩ rằng có thể câu Kinh thánh ấy đă được nói tắt, hoặc qua nhiều tầng phiên dịch và qua nhiều lớp thời gian nên câu văn bị biến mất nghĩa gốc. Chúng tôi hiểu câu nói ấy như sau: Phúc thay cho kẻ nào thấy được cái điều người khác không thấy nên tin mà theo đạo.

Trong câu Kinh thánh vừa rồi, đức tin liên quan tới mắt nh́n. Trong Phật giáo, đức tin lại liên quan tới tai nghe. Thực vậy, lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ, khi chép về thời kỳ tu chứng của tu sĩ khổ hạnh Cồ-đàm, cho biết rằng lúc đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác, ngồi ở gốc cây Ajapala bên bờ sông Ni-liên-thiền, Đức Phật đă trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo pháp giải thoát mà Phật đă tự chứng đắc truyền bá cho người đời hay không, th́ mấy lượt ngài đă do dự.

Đức Phật nghĩ rằng: “Đạo pháp mà Như lai đă chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lănh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lư, mà tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu (...) Như lai đă khó khăn lắm mới chứng ngộ được đạo pháp. Không cần phải phổ biến đạo pháp ngay lúc này. Người thế gian c̣n mang nặng tham ái và sân hận không dễ ǵ thấu triệt.”

Liền sau đó, một vị Phạm thiên (Brahma) ở cơi trời đọc được tư tưởng của Phật, liền cầu thỉnh Phật từ bi truyền đạo. Phật trả lời: “Người đời tham ái ch́m đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được đạo pháp bởi v́ đạo pháp đi ngược ḍng tham ái. Đạo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức, và tế nhị. V́ suy gẫm như thế, Như lai chưa quyết định truyền bá đạo pháp.”

Vị Phạm thiên khẩn nài lần thứ nh́, Phật cũng đáp như thế. Măi đến khi thỉnh pháp lần thứ ba, Phật mới đồng ư và tuyên bố: “Cửa vô sanh bất diệt đă mở cho chúng sanh. Hăy để cho ai có tai nghe đặt trọn ḷng tin tưởng!” (Narada, Đức Phật và Phật pháp – The Buddha and His teachings. Sài G̣n: 1964, tr. 60-63.)

Sao lạ vậy? Tại sao khi mở ra cánh cửa vô sanh bất diệt cho chúng sanh Đức Phật lại bảo rằng ai có tai th́ nghe để mà tin tưởng?

Trong Cao Đài, Ơn Trên dạy rằng thời Tam kỳ Phổ độ, Ơn Trên đưa đến cho chúng sanh một tiếng đàn, một tiếng sáo, mà tiếng sáo đó không có âm thanh, tiếng đàn đó cũng không có âm thanh. Bởi lẽ cây đàn đó không có dây, cây sáo đó không có lỗ, cho nên đánh đàn lên không nghe tiếng, thổi sáo lên cũng không nghe tiếng.

Ơn Trên c̣n nhắc tới “tiếng nói vô thinh”. Tiếng sáo của cây sáo không lỗ, tiếng đàn của cây đàn không dây, hay tiếng nói vô thinh th́ không phải ai cũng biết nghe, ai cũng có thể nghe được. Do đó khi Đức Phật nói rằng ai có tai nghe đặt trọn ḷng tin tưởng, th́ cũng đ̣i hỏi con người biết nghe những âm thanh người khác không nghe thấy.

Có thấy được điều người khác không thấy, có nghe được điều người khác không nghe, bấy giờ chúng ta mới khởi tín được, mới bước chân vào đường đạo, mới làm được cái chuyện bá tánh ngoài tôn giáo thấy sao kỳ quá, có ǵ đâu mà tin. C̣n những người ở trong tôn giáo rồi lại nói sao lạ quá, nó như vầy cớ sao người ta không tin. Đó là chuyện éo le ngang trái cuộc đời.

Quả thật chuyện đức tin khó nói lắm. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đă trở thành tín đồ của bất kỳ một tôn giáo nào, không riêng ǵ Cao Đài, là bản thân ḿnh đă tự chứng nghiệm một hay nhiều trường hợp khiến cho ḿnh tin. Tin mănh liệt.

Bởi tin cho nên mặc dù có thừa điều kiện thưởng thức rượu ngon thịt béo th́ lại không ăn, để rồi vui vẻ ăn rau đậu đạm bạc.

Bởi tin cho nên mặc dù có thừa điều kiện ghé vô những chỗ vui chơi hoan lạc th́ lại không vô, để rồi tự nguyện đến những chỗ khô khan tu học, hành đạo.

Chỉ có đức tin mănh liệt mới có thể khiến người ta làm được những chuyện ngược đời như vậy.

Nhớ lại năm 1925, chúng ta có ba vị tiền bối. Lớn tuổi nhất là ông Cao Quỳnh Cư sinh năm 1888 (37 tuổi). Nhỏ nhất là ông Cao Hoài Sang sinh năm 1901 (24 tuổi). Ở giữa là ông Phạm Công Tắc sinh năm 1896 (29 tuổi), và từng được Đức Chí tôn thương yêu gọi là “thằng áp út”.

Lúc bấy giờ ba vị là những người có ăn có học, có chức phận trong xă hội. Ở Sài G̣n thuở đó ba vị là những người thuộc giới “thầy chú”, nếu muốn thụ hưởng an nhàn sung sướng cũng chẳng khó khăn ǵ. Vậy mà ba ông thầy chú đó một đêm cùng nhau mặc áo dài khăn đóng và ra ngoài đường (đường Cống Quỳnh ngày nay) để vọng Thiên cầu đạo. Ba vị quỳ giữa bao con mắt bàng dân thiên hạ qua lại trên đường. Thiên hạ xúm lại coi một chuyện “nực cười” (chữ của Phạm Hộ pháp).

Một điều lớn lao hơn nữa là năm 29 tuổi, đang làm một ông công chức thuộc địa sống giữa chốn Sài G̣n phồn hoa đô hội như vậy, mà đùng một cái Đức Chí Tôn bảo “Tắc, con nghỉ việc để lo hành đạo” th́ ông Phạm Công Tắc nghỉ cái rụp, đi tuốt lên làng Long Thành (Tây Ninh) khỉ ho c̣ gáy, rừng thiêng nước độc. Lên đó rồi kham khổ, chịu đựng những hiểm nguy đến tánh mạng. Người ta hỏi: Cái ǵ đă khiến cho mấy ông thầy chú này hy sinh một cách triệt để như vậy?

Chỉ có ba âm thôi: AĂÂ. Bất kỳ người nào học chữ quốc ngữ vỡ ḷng cũng đều học ba âm đó, nhưng có ai thấy điều ǵ đâu. Vậy tại sao ba ông này đùng một cái là dốc ḷng theo Đạo, hy sinh tất cả?

Năm 1970, Đức Cao Triều Trực nhắc lại: “Nhớ lại buổi ban sơ, thoạt tiên chỉ là con số không. Nếu có th́ cũng chỉ có ba nguyên âm A, Ă, Â. Từ con số không và A, Ă, Â, Chí tôn muốn thành trụ tướng Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, phải nhờ cậy đến những lớp người có tấm ḷng yêu nước thương ṇi, có đức tin với Phật Trời, có những bản lĩnh can trường và đức hy sinh, có thế lực uy quyền để lập thành trụ tướng Cao Đài trong buổi ban sơ.” (Thiên Lư Đàn, Tuất thời, 09-9 Canh tuất, 08-10-1970)

Đúng là chỉ có ba nguyên âm AĂÂ như vậy thôi, thế nhưng biết bao vị tiền bối của chúng ta đă hy sinh tất cả vinh hoa phú quư, tất cả sự an nhàn mà các vị đang có sẵn để đi làm người bần đạo, làm người con hiếu thảo của Đức Chí tôn, hứng chịu bao gian khổ, lao lư.

Ba ông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang vọng Thiên cầu đạo ngày 16-12-1925. Minh họa của Lễ sanh Thái Rẩy Thanh căn cứ theo hồi ức của Đầu sư Hương Hiếu.

Nói như vậy cũng chưa hết sự ly kỳ. Chúng ta hăy suy nghĩ, nếu muốn theo đạo Phật, chúng ta có cả h́nh ông Phật phương phi tốt đẹp, có ba mươi hai tướng tốt, có cả lịch sử của Đức Phật từ lúc là Thái tử Sĩ-đạt-ta đi qua bốn cửa hoàng thành thấy sanh lăo bệnh tử đến khi nửa đêm bỏ hoàng cung đi tu, v.v… Như vậy chúng ta có thể thấy được chân dung của Đức Phật, thấy được tiểu sử của Đức Phật, hạnh hy sinh của Đức Phật để ḿnh học theo.

Nếu chúng ta muốn theo Khổng giáo, chúng ta có thể biết rơ Đức Khổng tử đă ṃn gót đi khắp thiên hạ để dạy người ta nhân nghĩa, thấy được cái hạnh cả một đời hy sinh của Ngài, thấy được tấm gương vạn thế của Ngài và thấy được chân dung của Ngài.

Nếu chúng ta đọc Kinh thánh, nghiên cứu đạo Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy được gương hy sinh đổ máu để chuộc tội cho nhơn loài của Chúa Ki-tô. Chúng ta thấy rơ h́nh ảnh Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá mà chúng ta rơi lệ và chúng ta có cả tiểu sử của Ngài để học tập theo Ngài suốt cuộc đời.

Vậy chứ chúng ta theo đạo Cao Đài có ai thấy mặt Đức Cao Đài ra sao không? Có ai biết được tiểu sử của Đức Cao Đài không? Không! Chúng ta không hề thấy gương mặt ông Trời, không hề biết cuộc đời của Trời… Vậy mà bao nhiêu triệu người đùng một cái ồ ạt đi theo Đức Cao Đài. Cái ǵ vậy? Cái ǵ đă khiến xảy ra một chuyện ngộ như vậy?

Câu hỏi này không phải bây giờ chúng ta mới nghe. Câu hỏi này vào năm 1973, chính Đức Vạn Hạnh Thiền sư đă hỏi chúng ta. Ngài hỏi như sau: “Thời kỳ này Đức Huyền khung Thượng đế tá danh Cao Đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát đến với nhân loại bằng chiếc đàn không dây, bằng chiếc địch không lỗ để tái tạo dinh hoàn lập thượng nguơn thánh đức. Chỉ có một Thiên nhăn trong sự sùng bái của dân tộc này dưới bảng hiệu Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Như vậy th́ tất cả những người Thiên ân chức sắc, tín đồ, đạo hữu nhắm vào h́nh thức nào, ảnh hưởng nào, để biết được Đấng mà chư Thiên ân chức sắc, tín đồ, đạo hữu đặt niềm tin trọn vẹn với bao sự hy sinh cao cả từ buổi sơ khai?” (Trúc Lâm Thiền điện, Tuất thời, 07-5 Quư Sửu, 07-6-1973)

Quả thực, so với các tôn giáo khác, dường như chúng ta thiếu một cơ sở cụ thể để nh́n vào mà tin tưởng, ngoại trừ một biểu tượng đơn sơ. Về biểu tượng ấy, Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy: “Trước con mắt được họa lên bằng giấy bút, không đem đến cho nhân loại chúng sinh một gương mẫu giá trị nào cụ thể như Thích-ca Phật tổ, như Khổng thánh Tiên sư, như Gia-tô Giáo chủ, chư Thiên ân chức sắc, tín đồ, đạo hữu vin vào lư do nào để đặt trọn niềm tin hiện tại mà quên ḿnh hành đạo?” (07-5 Quư Sửu, 07-6-1973)

Chúng ta thấy câu hỏi của Đức Vạn Hạnh Thiền sư vô cùng quan trọng về mặt ư nghĩa, đúng như Kinh thánh nói “Phúc thay cho kẻ nào không thấy mà tin”. Chúng ta không thấy ǵ hết.

Để trả lời câu hỏi của Đức Vạn Hạnh Thiền sư, chúng tôi nghĩ rằng quư vị cao niên ở đây có rất nhiều câu trả lời. Trong sở năng hữu hạn, chúng tôi tạm nêu lên một câu trả lời nhỏ mà thôi: Đó là do cái duyên chúng ta đă kết, đă se với Trời từ cơi thượng trong tiền kiếp nên ngày nay mới xuống thế gian làm dân một nước nghèo nàn, lạc hậu, nhược tiểu, chiến tranh, tham nhũng, điên đảo đủ tṛ, để làm chi? Để được làm người tín đồ đầu tiên của Đại đạo. (Đạo Cao Đài chưa đầy 100 tuổi th́ tất cả tín đồ Cao Đài hiện nay đều sẽ là tiền khai Đại đạo hết nếu đem so với thất ức niên tương lai của Đạo.) Do nhân duyên đó mà chúng ta nghe được tiếng nói vô thinh của Thượng đế, xây dựng cho ḿnh đức tin để hy sinh theo chân các vị tiền bối, chọn cho ḿnh con đường Cao Đài.

Nhưng nói như vậy là chỉ mới một chiều mà thôi. Đức tin có hai chiều. Chiều thứ nhứt là chiều từ Thiên thượng xuống đến chúng ta, do cái duyên mà chúng ta đă kết với Đức Cao Đài từ tiền kiếp nên kiếp này chỉ cần một cơ duyên là chúng ta liền được Trời khải ngộ, gieo mầm đức tin, nuôi dưỡng cho đức tin lớn mạnh để theo Đấng Cao Đài.

Trong khi có nhiều tôn giáo khác quy mô hơn, sừng sững hơn, hoành tráng hơn, mà chúng ta lại chịu đi theo một tôn giáo c̣n non trẻ, trước mắt c̣n nhiều điều chưa thể so b́ với các tôn giáo khác được. Giống như có những người không chịu kết bạn với nhà giàu, chỉ kết bạn với nhà nghèo; không muốn kết bạn với nơi quyền quư, chỉ kết bạn với bần dân. Người tín đồ Cao Đài ngày hôm nay thực sự là như vậy. Đó là đức tin từ Trời xuống với người, và làm sao Trời dẫn cho chúng ta vào con đường này được?

Thông thường chúng ta có một hoàn cảnh bất trắc mà không ai cứu ḿnh được, ḿnh cũng không cầu cứu ai được. Lúc đó chỉ có Trời cứu, và quả nhiên chúng ta đă được cứu. Hoặc, ở hoàn cảnh thứ hai, chúng ta sống trong một t́nh thế vô cùng éo le: Ḿnh là con, không ai thương ḿnh bằng cha mẹ ḿnh, ḿnh là chồng, không ai thương ḿnh bằng vợ ḿnh, vậy mà tất cả những người thương nhứt, thân nhứt cũng không cứu ḿnh được nữa, chỉ có Trời cứu và ḿnh được cứu.

Tóm lại, gặp những hoàn cảnh mà chúng ta thúc thủ, trong gia đ́nh, ngoài xă hội… tất cả mọi phương tiện, khả năng đều vô dụng, và chính lúc đó chúng ta được cứu, thế là chúng ta khởi tín, tin Trời, tin Đức Cao Đài.

Khi nh́n vấn đề như vậy, chúng ta mới thấy cách Ơn Trên dạy cho con người khởi đức tin. Thường thường Ơn Trên khuyên con người sơ cơ, khuyên con người chưa có tâm đạo rằng hăy dựa vào đức tin nơi Thiêng liêng để sống an b́nh trong cuộc đời bất trắc này. Thánh giáo Cao Đài dạy rất nhiều về điều này. Đây là bước sơ cơ của người t́m đạo.

Chúng ta ai không sợ đói lạnh? Ai không sợ thiếu thốn vật chất? Chúng ta sợ th́ được Thầy dạy:

Dù cho gặp cảnh cơ hàn,

Con tin Thầy trọn mọi đàng thành công.

(Thánh thất Nam Thành, Tư thời, 22-8 Canh Tư, 12-10-1960)

Chúng ta từng sống trong một cuộc chiến tranh ác liệt. Ngày nay chúng ta thấy thế giới sống trong một hoàn cảnh nguy hiểm hơn nữa, với khủng bố toàn cầu. Mới đầu thế kỷ 21 đă có dịch SARS, đầu năm con khỉ này lại thêm dịch cúm gà. Chỉ cần vài trận dịch bệnh như thế là thấy nhân loại hao rồi. Sống trong một hoàn cảnh kinh sợ như thế th́ chúng ta được Đức Mẹ dạy: “Các con ôi! Đời đă đến lúc mà các con hằng mong đợi từ lâu.” (25-7-1972)

V́ sao Đức Mẹ dạy như vậy? Là v́ mọi người được dạy rằng cuộc dinh hoàn thay đổi, xóa đi những ǵ không xứng đáng để tái lập đời Thượng nguơn Thánh đức, mở hội Long Hoa. Bao nhiêu năm dài rất nhiều người vẫn trông chờ tới hội Long Hoa. Nhưng nó đến với sự báo trước là những cơn khảo thí sảy sàng dữ dằn khốc liệt. Thế nên Đức Mẹ dạy tiếp rằng: “Các con hăy cố gắng ǵn giữ đức tin tâm đạo để bảo đảm đời con, bảo vệ sinh mạng, sự nghiệp, gia quyến các con.” (Chơn Lư Đàn tại Vạn Quốc Tự, Dậu thời, 15-6 Nhâm Tư, 25-7-1972).

Như vậy Đức Mẹ lấy điều ǵ để dạy ta về đức tin? Bây giờ không phải là đói lạnh nữa mà là sự an toàn cho bản thân và gia đ́nh ḿnh. Tương tự, Đức Giáo tông dạy:

Dầu cho gặp buổi chác hờn,

Vững tâm tin tưởng gội ơn cao dày.

(Huờn Cung Đàn, Tư thời, 01-02 Tân Sửu, 17-3-1961)

 

Luôn luôn tin tưởng Cha Già,

Điển lành pḥ hộ thoát qua cơn nàn.

(Huờn Cung Đàn, Tư thời, 30-7 rạng 01-8 Tân Sửu, 09-9-1961)

Hay như Đức Như Ư Đạo thoàn Chơn nhơn dạy: “Chư hiền sứ mạng sẽ c̣n gặp nhiều sự khảo ḷng. Hăy cố gắng cho trọn vẹn đức tin th́ luôn luôn sẽ được hưởng phúc lành của Đấng Từ bi ban bố.” (Hườn Cung Đàn, Tư thời, 29-4 rạng 01-5 Quư Măo, 20-6-1963)

 “Chư hiền sứ mạng sẽ c̣n gặp nhiều chuyện khảo ḷng” tức là bây giờ người tu không bị ngoại cảnh thử thách nữa. Không phải ngoại cảnh đảo điên mà chính ḷng ḿnh đang tự điên đảo. Cái này càng nguy hiểm hơn. V́ vậy Đức Như Ư mới khuyên rằng “hăy cố gắng cho trọn vẹn đức tin th́ luôn luôn sẽ được hưởng phúc lành của Đấng Từ bi ban bố”. Nghĩa là dù cho nội tâm ḿnh điên đảo, ḿnh đang chịu một cơn khảo ḷng tưởng rằng khó vượt qua, nhưng nếu vững đức tin ở Trời Phật, ḿnh sẽ bằng an vượt qua.

Những thánh giáo dạy như vậy nhiều lắm, giúp cho chúng ta những bước sơ cơ, giúp giải quyết nỗi lo của chúng ta. Ḿnh thân cô thế cô, ḿnh lạc lơng bơ vơ giữa cuộc đời điên đảo, ḿnh hỏi: Ai cứu tôi? Nhiều khi không thấy ai cứu ḿnh hết. Điều này đă một lần được Đức Giáo tông dạy rơ:

Nh́n thấy cuộc phong vân bất trắc,

Nghĩ thương người thất đắc bại thành,

Trong trường hỗn loạn vây quanh,

Biết ai là đỡ nâng ḿnh gần xa?

(Chơn Lư Đàn tại Vạn Quốc Tự, Tuất thời, 20-11 Ất Tỵ, 12-12-1965)

Và nếu chúng ta không thấy ai đỡ nâng ḿnh được hết th́ Đức Giáo tông trả lời giúp:

Dưới tay Thượng đế đỡ nâng,

Dầu bao nạn khổ vượt lần cũng qua.

(…)

Dầu cho gặp lúc phong trần,

Nguyện trên Thượng đế đỡ đần tai nguy.

(20-11 Ất Tỵ, 12-12-1965)

Hay là:

Đạo là một chí sắt son,

Vững vàng tin tưởng vuông tṛn tấm thân.

(20-11 Ất Tỵ, 12-12-1965)

Tóm lại, Đức Giáo tông dạy rằng: Nếu không ai cứu được ḿnh th́ cứ một ḷng tin ở Trời đi, vạn sự rồi sẽ trôi qua, cái ǵ rồi cũng sẽ qua hết. Cũng thế, Đức Cao Triều Phát dặn ḍ: “Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết có Thượng đế đang ngự trị ở ḷng ḿnh.” (Cơ quan Phổ thông Giáo lư, Tuất thời, 15-7 Giáp Dần, 01-9-1974)

Đó là lời dạy vào năm 1974, trong một hoàn cảnh đất nước mà chúng ta nhớ rằng vô cùng khốc liệt, có người muốn sống cũng không được sống yên, muốn chết cũng không được chết yên!

Kinh sách bảo đời là biển khổ. Có một câu rất hay: Khổ hải vạn trùng ba. Biển khổ với muôn vàn lượn sóng. Thơ văn cũng ví kiếp nhân sinh mỏng manh của chúng ta với chiếc thuyền nan bé tẻo teo đang dập dềnh giữa muôn ngàn băo tố đại dương. Trước t́nh thế này, chúng ta được Đức Chí tôn an ủi:

Cam ḷng với cảnh thuyền xê,

Có Thầy con trẻ ủ ê chi mà.

Đó là hai câu kết trong bài kinh Hộ mạng mà Đức Chí tôn ban cho để người Cao Đài yên tâm trên đường tu học và hành đạo. Chúng ta tưởng tượng, sóng đời cứ xô đẩy chúng ta dạt chỗ này sang chỗ kia, trôi nổi dập dồn. Nhưng không sao:

Ḷng con tin Đấng Cao Đài,

Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.

Th́ thôi, chúng ta vững tin ḿnh sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh. Tất cả thánh giáo đều dạy chúng ta duy nhứt một hướng như vậy, tức là lấy đức tin từ Bề Trên ban xuống để ḿnh vững vàng sống đời, tu học và hành đạo. Nhưng, như chúng tôi đă tŕnh bày, nếu chúng ta chỉ nh́n vấn đề một chiều như vậy th́ chưa đủ. Chúng ta chỉ ở mức một tín đồ b́nh thường như bao nhiêu tín đồ của các tôn giáo. Chúng ta cần nh́n thêm một chiều thứ hai của đức tin để xứng đáng là người con của Đức Cao Đài trong thời hạ nguơn mạt kiếp.

Chiều thứ hai là chiều đức tin từ chính chúng ta. Bây giờ không phải chỉ riêng một ḿnh chúng ta tin mà thôi. Thay v́ độc quyền ơn phước do Trời ban cho ḿnh, chúng ta cố gắng làm sao biến đức tin từ Trời xuống ḿnh trở thành đức tin từ ḿnh đến người. Ta thử tưởng tượng: Một ông môn đệ Cao Đài biến đức tin đó thành ra ba ông, rồi ba ông này mỗi ông biến ra thêm ba ông nữa, sẽ nhiều lắm.

Thuở mới khai Đạo, Thầy dạy mỗi con phải độ thêm mười hai con nữa. Bây giờ cứ nhơn đức tin lên theo cách như vậy chúng ta sẽ thấy kết quả bài toán này to tát lắm. Đó là chiều thứ hai đúng nghĩa của đức tin.

Thực vậy, tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư, Đức Giáo tông c̣n dạy chúng ta một câu như sau: “Nhân đây, Bần Đạo nhắc sơ qua để cho người tu hành chân chính hiểu rằng đức tin sẽ giúp vượt qua mọi trở ngại và người thực hành là người làm gương.” (Tuất thời, 15-7 Giáp Dần, 01-9-1974)

Đức Giáo tông nói rằng Ngài nhắc sơ qua cho người chân tu hiểu, nhưng cái câu nhắc sơ qua này chẳng hề sơ sài chút nào. Lời Đức Giáo tông dạy có hai vế:

Vế thứ nhứt, Đức Giáo tông bảo rằng đức tin sẽ giúp vượt qua mọi trở ngại, đó là chiều thứ nhứt.

C̣n chiều thứ hai đôi khi chúng ta quên để ư. Đức Giáo tông nhắc chúng ta vế thứ hai: “Người thực hành là người làm gương.”

Làm gương cái ǵ? Thực hành cái ǵ? Đọc lại thánh giáo, chúng tôi suy nghĩ và thử trả lời như sau: Chúng ta không chỉ thụ động nhận đức tin từ Thượng đế mà thôi. Chúng ta c̣n cần phải biến đức tin đó thành cụ thể. Đức Giáo tông bảo người có đức tin phải là người gương mẫu trong đời sống tu học, trong cộng đồng. Như vậy chiều thứ hai là chiều tích cực, chiều của những người con Đức Cao Đài ư thức rằng hễ ḿnh đă theo Đức Cao Đài th́ phải làm gương thực hành đức tin, tức là sống đức tin để không chỉ có riêng ḿnh mà càng ngày càng có thêm nhiều người khác cũng tin vào con đường giải thoát của Đức Cao Đài.

Chúng ta trở lại với lời dạy ngày 07-6-1973 của Đức Vạn Hạnh Thiền sư đă nhắc trên đây. Đức Thiền sư lưu ư rằng chúng ta không có chân dung của Đức Cao Đài, không có tiểu sử của Đức Cao Đài, chúng ta chỉ có một con mắt, một Thiên nhăn vẽ bằng giấy mực, màu sắc mà thôi. Thế nên Đức Giáo tông mới dạy rằng các bậc chân tu Cao Đài phải nêu gương thực hành đức tin cho người khác. Bởi lẽ có thể những người khác chưa thấy Đức Cao Đài nhưng nếu họ nh́n thấy cụ thể những tấm gương thực hành đức tin của bậc chân tu th́ họ có thể cảm thụ được đức tin nơi Đức Cao Đài và sẽ nối bước theo con đường Cao Đài.

Ngày 01-9-1974 Đức Giáo tông dạy người chân tu phải là người thực hành nêu gương đức tin. Lời dạy này c̣n liên quan tới lời dạy bốn năm trước đó của Đức Giáo tông. Thực vậy, khi xây dựng đội ngũ kế thừa hay thế hệ tiếp nối cho Cao Đài, tức là các thanh thiếu niên Phổ thông Giáo lư, Đức Giáo tông dạy rằng: “Hiện tại muốn có một đoàn thanh thiếu niên Phổ thông Giáo lư thuần túy, trước hoàn cảnh đau khổ của xă hội, các tṛ hăy nhắm vào tấm gương hy sinh của những người đi trước để tạo đức tin cho chính ḿnh.” (Ngọc Minh Đài, Tuất thời, 15-7 Canh Tuất, 16-8-1970)

Giả dụ một lúc nào đó mấy tṛ thanh thiếu niên hỏi: Nếu như những người đi trước không nêu được tấm gương hy sinh th́ chúng con nhắm vô đâu để tạo đức tin?

Giả dụ như thế để chúng ta lănh hội lư do tại sao Ơn Trên quan trọng việc chép sử. Chép sử là chép lại gương hy sinh hành đạo của tiền nhân. Chúng ta hôm nay không sống cùng thời đại các tiền bối của ḿnh nhưng qua những ḍng giấy trắng mực đen của sử Đạo lưu lại, chúng ta chứa chan cảm xúc và từ đó chúng ta càng quyết chí nối bước tiền nhân đi theo con đường Cao Đài.

Chuyện chép sử quan trọng như vậy, nhưng có lần Ơn Trên dạy Cơ quan Phổ thông Giáo lư không phải chỉ biết chép cái sử tĩnh tại, tức là cái sử nằm trên giấy trắng mực đen và có thể in ra được, photocopy ra được. Ơn Trên c̣n dạy người hướng đạo ngày nay hăy biết viết cái sử sống động tức là mỗi vị hướng đạo hăy là một nhân vật lịch sử và chính mỗi người hướng đạo sẽ làm nên lịch sử. Như thế, những người thời nay không cần phải nh́n xa tít về quá khứ để thấy gương tiền nhân mà có thể nh́n ngay trong cuộc sống hiện tiền và liền gặp được những tấm gương trước mắt để từ đó người ta hy sinh nối bước theo đàn anh, đàn chị.

Ơn Trên dạy chúng ta hai công việc: chép sử và làm nên lịch sử. Tất cả những điều đó chính là để thể hiện cuộc sống thực hành đức tin mà chúng ta đă thọ nhận ơn phước từ Đức Chí Tôn và thay v́ giữ riêng cho ḿnh th́ c̣n biết t́m cách nhân bản ra để mỗi ngày đều có thêm nhiều chúng sanh cùng thọ nhận ơn cứu độ Kỳ Ba.

Chúng ta thấy trong đời có nhiều trường hợp đời cha đi tu, đời con không tu. Đời cha hiến thân hành đạo, hy sinh nhà đất hiến dâng cho đạo; cha qua đời, tử tôn đ̣i lại. Trách tử tôn cũng tội người ta. Tại v́ người ta không có đức tin, mà tấm gương đức tin ở ngay sát người ta là ông cha đó nhưng người ta không thấy.

Gẫm suy những chuyện như vậy chúng ta càng thấm thía lời dạy của Ơn Trên. Không phải bản thân ḿnh tin là đủ rồi, mà ḿnh c̣n phải làm sao để đức tin đó từ ḿnh thấm ra người ngoài và trước nhứt là chính những người trong gia đ́nh ḿnh, tử tôn của ḿnh, để tránh những khảo đảo trong nội bộ gia đ́nh ḿnh.

Hơn nữa, nếu một người đă tin theo ḿnh, chịu vô thánh sở làm bạn đạo với ḿnh rồi th́ cũng đừng thoả măn như vậy là đủ. Đức Giáo tông từng dè chừng, sợ rằng nếu chúng ta không ư thức th́ chính chúng ta sẽ làm mất đức tin của đồng đạo. Đức Giáo tông dạy:

Nếu không ḥa mục phân minh,

Đạo đồ sẽ mất đức tin nơi chùa.

(Cơ quan Phổ thông Giáo lư, Hợi thời, 19-02 Bính Dần)

Mặt khác, nếu chúng ta nghĩ rằng ḿnh chỉ cần độ được mười hai người vô đạo, chỉ cần phát triển về số lượng th́ điều đó chưa đúng. Đức Vạn Hạnh Thiền sư dạy: “Ḷng mong độ thêm một người chưa biết đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn đạo. Nếu vô t́nh hoặc cố ư để mất đức tin một người bạn đạo lâu năm c̣n quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa.” (Minh Lư Thánh hội, Tuất thời, 06-10 Kỷ Dậu, 15-11-1969)

Lời dạy rất rơ ràng. Chúng ta có được ông bạn đạo lâu năm nhưng chúng ta lơ đễnh để ông đó mất đức tin rồi bỏ đạo. Chúng ta chăm chăm lo độ thêm năm, mười ông mới, c̣n cái ông thâm niên cố cựu có mất đức tin th́ ḿnh chẳng bận tâm. Nếu việc này xảy ra, phải chăng người tiến dẫn vào đạo, người lănh đạo thánh sở cũng có phần nào trách nhiệm?

Lời dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền sư cho thấy rằng gieo mầm đức tin cho người khác phải song hành cùng ư thức và nỗ lực giúp cho người khác giữ trọn đức tin. Điều này không chỉ là trách nhiệm mà c̣n là ư thức sứ mạng của người hướng đạo. Đức Như Ư Đạo thoàn Chơn nhơn dạy:

Đă là sứ mạng một anh linh,

V́ đạo giúp đời trọn đức tin,

Quên cái riêng tư, quên bản ngă,

Hầu nêu đức hạnh, đức hy sinh.

(Minh Lư Thánh hội, Tuất thời, 03-12 Nhâm Tư, 06-01-1973)

Đức Như Ư nhắc nhở: “Đă là sứ mạng một anh linh, V́ đạo giúp đời trọn đức tin.” Giúp bằng cách nào?

Chúng ta thấy kinh sách Cao Đài dạy giản dị mà xuyên suốt. Khi cúng tứ thời, khởi đầu niệm hương chúng ta đọc: “Đạo gốc bởi ḷng thành, tín, hiệp…”. Trước tiên Ơn Trên nhắc ḿnh tin. Rồi đến cuối thời cúng đọc Ngũ nguyện: “Nam mô nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai. Nh́ nguyện phổ độ chúng sanh. Tam nguyện xá tội đệ tử. Tứ nguyện thiên hạ thái b́nh. Ngũ nguyện thánh thất an ninh.” Chúng ta không ngờ rằng năm câu nguyện rất quen thuộc đó nếu biết thực hiện đúng cách có nghĩa là ta đang sống đức tin, đang nêu gương đức tin, và đang thực hiện chiều thứ hai là chiều từ người tín đồ có đức tin đi ra những người chưa có đức tin.

Đức Như Ư Đạo thoàn Chơn nhơn dạy chúng ta ư nghĩa huyền diệu của bài Ngũ nguyện như sau:

Nam mô:

Nhứt nguyện Đại đạo hoằng khai,

V́ đời nào ngại chông gai dữ lành.

Nh́ nguyện phổ độ chúng sanh,

Quyết tâm hoằng giáo đạo lành giúp dân.

Tam nguyện xá tội bản thân,

Khoan dung phá chấp cơi trần vô minh.

Tứ nguyện thiên hạ thái b́nh,

Tịnh tâm chế động muôn ngh́n trái oan.

Ngũ nguyện thánh thất bằng an,

Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh.

Trấn an tâm đạo nhân sinh,

Vai tṛ un đúc đức tin đạo đồng.

(Vĩnh Nguyên T, Ng thi, 15-3 Bính Th́n)

Như vậy, việc thuyết minh giáo lư vào ngày mùng một và ngày rằm không hề đơn giản chút nào. Thuyết minh giáo lư là làm một nhiệm vụ trọng yếu, cái nhiệm vụ mà Đức Như Ư đă dạy rơ:

Ngũ nguyện thánh thất bằng an,

Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh.

Trấn an tâm đạo nhân sinh,

Vai tṛ un đúc đức tin đạo đồng.

Gần bốn mươi năm qua quư đạo tâm, đạo hữu đă kiên tŕ ủng hộ hội trường Thuyết minh Giáo lư của Cơ quan Phổ thông Giáo lư. Bằng cách này quư vị đă trợ giúp Cơ quan duy tŕ một môi trường lành mạnh, hiệu quả để mọi người chúng ta cùng nương nhau, học hỏi lẫn nhau trong lúc thực hiện lời Đức Như Ư Đạo thoàn Chơn nhơn dạy là trấn an tâm đạo nhân sinh để củng cố đức tin, vun bồi đức tin đồng đạo.

Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người không có điều kiện đứng trên diễn đàn thuyết minh giáo lư, nhưng đến ngày mùng một, ngày rằm lại sốt sắng chuẩn bị áo dài khăn đóng đến ngồi chật chội nóng nực nơi đây để nghe thuyết minh giáo lư. Tưởng rằng làm như vậy là việc tầm thường chứ nào biết rằng làm như vậy là ḿnh đă góp phần vào việc thực hiện ngũ nguyện của Cao Đài, góp phần thực thi lời dạy của Đức Như Ư là vun bồi đức tin, trấn an tâm đạo nhân sinh.

Câu chuyện đức tin tạm thời dừng lại ở đây. Giờ phút này có lẽ tất cả chúng ta đều ư thức rằng ḿnh đă thọ hưởng rất nhiều ơn phước khi được Ơn Trên soi sáng, dẫn dắt ḿnh vào Đạo bằng đức tin. Xin cùng cầu nguyện rằng, không phải chỉ có chúng ta hôm nay mà càng ngày càng có thêm rất nhiều người cũng được đức tin như chúng ta vậy, nghĩa là sẽ thấy được những ǵ người khác không thấy, nghe được những ǵ người khác không nghe, để giữa lúc đang diễn ra cơn sàng sảy quyết liệt của đời hạ nguơn mạt kiếp này th́ dù cho mức độ có dữ dội đến đâu chăng nữa, mọi người chúng ta và nhân sinh đều an nhiên tự tại, cùng ngâm rằng:

Ḷng con tin Đấng Cao Đài,

Đạo đời Trời sẽ an bài cho con.

LÊ ANH DŨNG

Phú Nhuận, 19-4-2004

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh