Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

(Trích lục SẤM GIẢNG HUỲNH ĐẠO, tr. 18-21,

của Hội thánh Nhị Giang, Ṭa thánh Bửu Sơn, núi Cấm, Tri Tôn, Châu Đốc, không ghi năm xuất bản.)

Điều thứ nhứt Thầy khuyên nên nhớ,

Ḷng trung kiên muôn thuở c̣n nêu,

Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,

Quyết không bỏ lư cao siêu của Thầy.

Nhiều thử thách đang vây con đó,

Nếu ngă ḷng công khó tiêu tan,

Việc chi c̣n ở trần gian,

Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi ḷng.  

Điều thứ hai Thầy trông đệ tử,

T́nh bạn bè phải giữ thủy chung,

Luôn luôn tha thứ khoan dung,

Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.

D́u dẫn nhau điểm tô công quả,

Phải thật t́nh với cả chung quanh,

Thiệt tḥi cam chịu đă đành,

Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.  

Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức,

Tuy bán buôn cơ cực tảo tần,

Đổi công nuôi lấy tấm thân,

Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường.

Dầu bạc vàng đầy rương tràn tủ,

Cuộc trần này chưa đủ con ơi,

Ác gian cũng chỉ một đời,

Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.  

Điều thứ tư pháp môn quy luật,

Lục, thập trai cố sức trau giồi,

Thịt thà xương máu tanh hôi,

Cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn.

Đức từ bi thường hằng thể hiện,

Không sát sanh ḷng thiện ta c̣n,

Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,

C̣n hơn thú vị cơm chan máu hồng.  

Điều thứ năm quyết không hờn giận,

Ghét ganh chi cho bận ḷng ḿnh,

Con xem vạn quyển thiên kinh,

Hiền nhân quân tử rộng t́nh vô câu.

Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ,

Là nguyên nhân thống khổ ly tan,

Chơn truyền chánh pháp đạo vàng,

Tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa.  

Điều thứ sáu thiết tha Thầy dặn,

Ngày hai thời lẳng lặng công phu,

Việc chi dầu quá cần cù,

Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu.

Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,

Đem sấm, kinh, tự của Thầy ban,

Học cho thông thuộc đôi hàng,

Ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn.  

Điều thứ bảy quyết tăng công quả,

An ủi người già cả ốm đau,

Tùy duyên có thể giúp vào,

Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con.

Phước đức đó vẫn c̣n muôn thuở,

Tuy vô h́nh đừng ngỡ rằng không,

Con ơi trong chốn trần hồng,

Mấy ai nghĩ đến cơi ḷng thanh cao.  

Điều thứ tám lời nào Thầy dạy,

Dầu khổ lao chớ nại công tŕnh,

Biết rằng con phải hy sinh,

Phật Tiên đâu nỡ quên t́nh hay sao.

Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm,

Hay là đường muôn dặm xa trông,

Hễ con thề giữ trọn ḷng,

Đương nhiên đắc đạo thoát ṿng tử sanh.  

Điều thứ chín đạo lành căn bản,

Giữ làm sao có bạn không thù,

Từ đây con nhớ rằng tu,

Hạ ḿnh nhận lỗi mặc dù là không.

Lời nói sao ḥa trong hiệp ngoại,

Đừng hơn người nên phải ép ḷng,

Không ham những chuyện mênh mông,

Vừa no đủ ấm đèo ḅng mà chi.  

Điều chót hết mười ghi trăm nhớ,

Phật Pháp Tăng con chớ quên ơn,

Gia đ́nh nghĩa trọng nhiều hơn,

T́nh thương xă hội giúp cơn thiết cần.

Ơn tổ tiên dành phần con cháu,

Đó những lời dạy bảo Thầy mong,

Con ơi hăy khá ghi ḷng,

Bấy nhiêu tâm huyết mấy ḍng thi văn.  

Trích lục: TRẦN THẾ DÂN

   

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh