Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngỌc-hoàng ThưỢng-Ð

đẠi lỄ cẦu an xin bình đỊa chẤn 1982

      (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21-3-1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.)

* * * * * * *

Ðàn Dậu thời ngày 26-3-1982

(nhằm ngày 2 tháng 3 âm lịch Nhâm-Tuất)

      Bạch-Hạc Ðồng-Tử, Tiểu-Thánh cấp báo đàn trung, xin chư vị hãy cung nghinh tiếp giá, Tiểu-Thánh xuất cơ.

(Tiếp điển:)

THI:

Bát ngát niềm thương chốn biển trần,

Ðoái nhìn cảnh tượng dĩ đồng thân,

Tam Giáo chung nhà kỳ dựng thế,

Phép mầu chuyển đạt bởi Thiên-Ân.

Thái-Cực Hà-Ðồ qui vạn pháp,

Bát-Môn trận địa triệt yêu thần,

Thiên tướng vạn quân đồng trí thủ,

Trùng trùng điệp điệp sắc tường vân.

      ThẦy hoan hỉ ban ơn, các con hãy bình thân.

      Hôm nay là giờ lành, Thầy xin giáng điển nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa hầu ban bố ơn lành cho toàn cõi thế nhân, sau là điểm công cho toàn thể Tam Giáo và tất cả chúng sanh đã mang hết tấm nhiệt thành hòa hiệp lẫn nhau đồng lòng khẩn nguyện.

      Ngày Lễ Cầu-An vốn là một ngày vạn hạnh cho toàn cõi vũ trụ hoàn cầu. Cũng vì định luật thiên nhiên của máy Tạo, quả địa cầu duy vật đã đến thời nhiệm mãn cuộc tuần hoàn, thế nên mới gây nhiều điều thảm họa. Thầy vì thương xót chẳng nỡ đang tâm. Kể từ Ðạo khai Bính-Dần truyền giáo, tuy rằng các con vẫn thấy ngày tận thế hãy còn thăm thẳm xa xôi, nào có biết đâu ngày giờ dĩ định. "Bát-Bộ Chơn-Kinh" đã có dạy rành và chỉ dẫn không còn sai sót điều chi, thì ngày giờ hôm nay chính Thầy đã ra tay cứu thế. Các con ôi, các con cũng đọc đặng nơi lòng rằng cuộc Lễ Cầu-An chắc là Bát-Môn Ðồ-Trận. Nếu như các con mà hiểu đặng ngày giờ của trái đất hoại hư thì các con kinh sợ đến bực nào, cũng nhờ không hiểu nên mới đặng tạm an.

      Các con ôi! nếu Thầy không cứu thì tiếng nổ xảy ra long trời lở đất, quả địa cầu tan vỡ thì các con lẩn tránh nơi đâu? Tiếng nổ thứ hai là do hấp lực tàn phá của sự sụp đổ thì toàn cõi năm châu lâm vào hiểm họa thủy lụt tràn lan, sóng thần lôi cuốn, thì nửa trái cầu bên kia lại gây thành tiếng nổ thứ ba, trận thủy lụt nước sôi đục đen nóng bỏng còn chi!

      Hỡi các nhà Bác-Học Hoa-Kỳ, Thầy rất ngợi khen nhơn tài cao tuyệt, khoa học nghiên cứu sánh được Thần Tiên. Từ mấy năm qua cũng có những biến cố thiên tai xảy đến có thể tàn phá mảnh đất trên quả địa cầu này, nhưng mọi sự an lành, khoa học tiên đoán gần như đã sai lệch. Nhưng khoa học nào biết sự quyền năng giải cứu của Thầy kịp thời mở Ðạo. Thầy cũng rất tiếc thay thế nhân hãy còn chưa được biết rõ ơn Thầy.

      Ngày hôm nay cuộc Lễ Cầu-An Ðịa-Chấn tuy rằng xem qua thấy rất bé nhỏ tầm thường, nhưng đó là một phản ảnh nơi không trung, Tam Giáo Thượng Tòa đã lập thành một "Thiên-Môn Trận Bát-Quái Ðồ-Thiên", đặng toàn thể chư Phật, chư Thánh, chư Tiên đồng nhứt thiết lập trận đồ, và Thầy thì ngự giữa Linh-Tiêu-Ðài mà vận chuyển phép mầu để trấn an thảm họa. Nhờ nơi cõi thiêng liêng vô hình tận tâm gắng sức giúp Thầy bảo hộ Càn Khôn đã từ hơn 10 ngày trước cuộc Lễ Cầu-An của Thiên-Lý Bửu-Tòa. Quy đồng Tam Giáo thiết lập nghi thức như vậy đó là chứng tỏ để cho thế gian hiểu đặng luật Trời phép mầu huyền diệu, và cũng là chứng tỏ tinh thần hiện hữu nơi cõi thế gian đã thành tâm hiệp đồng nhứt lực để nguyện cầu cho đặng bình an hầu giải cứu đại họa cho cõi thế giới hữu hình này được còn tồn tại.

      Các con ôi, các con đã hành xong đặng cuộc Lễ Cầu-An nơi nước Hoa-Kỳ này, thiệt rõ ràng nước Hoa-Kỳ vẫn là một nước đại hữu hạnh.

      Kể từ ngày nay là ngày để cho thế giới biện minh sự thật rằng có Thầy là Ðức NgỌc-Hoàng ThưỢng-Ð, đã khai mở ra mối Cao-Ðài Ðại-Ðạo, thiệt là một chánh Ðạo trung dung, chủ thuyết Tam Giáo quy nguyên, tận độ chúng sanh toàn cõi năm châu với một tôn chỉ Bác-Ái, Từ-BiCông-Bằng của Tạo-Hóa. Chủ trương là làm sao hướng dẫn nhân loại đến con đường đạo-đức, mỹ tục thuần phong, biết cải tà quy chánh, hầu gây dựng lại một thế giới thanh bình có nhơn nghĩa, hòa thuận lẫn nhau, thì mới dứt đặng sự cạnh tranh tương tàn tương sát.

      Và Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế áp dụng quyền năng gìn giữ quả địa cầu, tức là dụng phép nhiệm mầu cải tử hườn sanh mà cứu vớt toàn linh, đó là cứu phần thể xác. Ngoài ra cũng mở đường tu luyện để cho các bậc Nguyên Căn dùng phép luyện tu mà thoát họa luân hồi trở lại cõi sống đời đời nơi cảnh Thần Tiên tự tại.

      Tuy dầu ngày nay thế gian đã nhìn vào hình ảnh cuộc Lễ Cầu-An cảm thấy bé nhỏ đơn sơ, nên vẫn phải lầm tưởng hoặc nghi ngờ rằng là một hình trạng lôi thôi của kẻ thế gian trưng bày giả tạo, hay là do nơi tà mỵ trá danh quến dụ kẻ thế.

      Thầy xin giải thích rõ rệt rằng cuộc thiết lập Bát-Quái Ðồ-Thiên vốn là sáng tạo một hình ảnh khai Thiên dựng Ðịa, nếu không phải của Thầy chủ quyền thiết lập mà do kẻ khác trá danh, thì cuộc bày trí chưa thành, sấm chớp đã bủa giăng, sét đánh tan tành, cuộc bão táp sẽ diễn tiến, đá chạy cát bay, tối trời tối đất, manh giáp chẳng còn, phải dễ đâu luật Trời mà tự nhiên ai dám xúc phạm. Nếu toàn thể mà có được cặp mắt thần thông thì khi ấy sẽ nhìn thấy nơi cõi siêu hình, Phật Tiên Thần Thánh, Tam Giáo cộng đồng, Thầy và cửu vị Thiên ngự trên Linh-Tiêu-Ðài. Vòng Thái-Cực, Lưỡng-Nghi, Tứ-Tượng và Bát-Quái đều có đủ chư Phật Tiên Thánh Thần trí thủ, hào quang sáng chói muôn màu trùng trùng điệp điệp, các vị Giáo-Chủ Tam Giáo đều có mặt.

      Thầy cũng rất tiếc thay trong nước Hoa-Kỳ này, Cao-Ðài Ðại-Ðạo Thầy chưa đặng mở mang rộng rãi mà cuộc hiểm họa thiên tai đã đến với sanh linh quá sớm. Nói quá sớm như vậy thiệt là không đúng, nhưng Thầy phải nói, sở dĩ là tại cơ Ðạo mở mang quá chậm. Ðạo mở đã gần chí lục niên mà công cuộc hướng đạo của các con hãy quá dở, đáng lẽ hôm nay Ðạo Thầy đã được ra mắt với thế giới rồi mới phải, không chi mà đến giờ phút này hãy còn ấp úng như vậy. Xét lại những dĩ vãng thì cứ mãi lo tranh chấp khảo đảo lẫn nhau, thiệt là chưa hiểu đặng nhiệm vụ hướng đạo cao cả của chính mình. Các con phải hiểu rằng một người đạo hữu Cao-Ðài chỉ cần biết mặc chiếc áo trắng và biết có Thầy thì cũng là đủ làm hướng đạo cho kẻ khác, cần chi mà phải quyền tước thấp cao. Ðạo thì quý ở chữ Tâm và chữ Ðức.

      Nhắc lại, Thầy thiết lập Bát-Quái Ðồ-Thiên để khai thông vạn pháp, quy Tam Giáo, hiệp ngũ hành vận chuyển phép mầu để sáng tạo lại một quả địa cầu mới, gọi là lập đời thì mới là giải cứu qua cơn Càn Khôn mạt hậu.

      Vì quả địa cầu duy vật 68 này đến đây đã hết thời nhiệm. Kể từ ngày thời gian vật nhơn sanh hóa sáng tạo đặng sự sống cho đến bây giờ, cộng sổ thời gian thì đã 12 muôn 9 ngàn 6 trăm mấy chục niên lẻ rồi, nên nhiệm thời tuần hoàn đã mãn cuộc. Thầy cũng đã ấn định từ thuở tiền khai rằng quả địa cầu 68 đến kỳ mạt thế sẽ không còn nơi cư ngụ. Ngày nay các con đã hiểu Ðạo biết Thầy, thì Thầy nỡ nào tai ngơ mắt lấp. Nếu xét tội nhơn loài thì khó nỗi vị tha, nhưng vì lòng bác-ái nên Thầy phải chịu nhọc nhằn mà tận độ.

      Luật Tạo-Hóa rất công bằng, ngày nay đã đặng sự soi sáng bằng ân điển bút cơ, Thầy cũng xin biện minh rất rõ. Nếu như loài người mà hữu phước, nhờ Thầy nhờ Ðạo giải cứu phen này làm cho đổi họa thành phước, thì từ nay phải hiểu biết đặng Thầy, cảm hóa đặng con đường Ðạo-pháp, biết cải thiện đời sống cho có nhơn có nghĩa, tức là có Ðạo có Ðức, thì Thầy và các Ðấng Thiêng-Liêng mới hộ độ cho nước thạnh nhà an. Nếu nước nào không có đức tin, cứ lầm lũi vào cơ giới cạnh tranh, chủ trương hướng dẫn nhơn loài vào cơ tận diệt thì nước đó vẫn còn phải chấp nhận cảnh thiên tai. Vì luật công bằng của Tạo-Hóa, dầu Thầy có thương xót đến đâu cũng khó bề giải cứu.

      Sau đây là Thầy xin tỏ lời ngợi khen tấm lòng hòa hiệp của Phật Ðạo, Thánh Ðạo rất là xứng đáng. Các con biết đem chữ Hòa lại với nhau, đóng góp tinh thần mà cầu an cho bá tánh, cũng như các con đem một bảo vật vô giá mà quà tặng cho Thầy. Sự thành công, bình an đem đến cho thế giới nhân vật này, đặng vậy thiệt là công đức của ba nhà vô biên vô lượng. Vậy nay Thầy xin gởi đến Phật Ðạo, Thánh Ðạo và đoàn thể Vô-Vi đôi lời hoan hỷ và ban ơn lành cho toàn thể. Hãy cùng sao Thánh-Ngôn ra để phân phát cho đều đủ. Từ nay hãy cần mẫn sưu tầm Kinh sách mà học Ðạo cho thông đạt chơn lý thì con đường tu học mới tìm đặng ánh sáng cho linh hồn...

       (Phần còn lại của Ðàn chỉ dạy việc nội bộ nên không đăng.)

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh