Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Thiên Lư Bửu Ṭa, Đàn Mùi thời, ngày 10-1 năm Tân Dậu, nhằm 14-2-1981)

____________

 

Thi:

Trắng BẠCH th́ ai thấy đặng vàng,

Tiên HẠC ra đời chắc đă an,

Đạo ĐỒNG nghiêm chỉnh lo tiếp giá,

Thiên TỬ Đài Cao ĐỨC PHỤ HOÀNG.

            BẠCH-HẠC ĐỒNG-TỬ, chư hiền hăy lắng nghe Tiểu Thánh xin chỉ dạy cách thức nghi lễ tiếp đón ĐỨC TỪ PHỤ cho đặng phần nghiêm trang v́ là nơi cảnh Bửu-Ṭa chư vị hăy c̣n chưa được thông thạo cho đầy đủ. Mỗi khi có ĐỨC TỪ PHỤ lai đàn là có biết bao nhiêu chư Phật Thánh Tiên hộ giá, v́ vậy mà hăy thủ lễ khai môn độ chừng một phút để nghinh tiếp, đó là phần tôn nghiêm để tiếp nghinh Thánh-Giá nhập đàn. Vậy Tiểu Thánh xuất ngoại, chư vị hăy đọc mừng cơ…

            (Tiếp điển:)

Thi:

ĐẠI hỷ ngày nay chúc sự lành,

TỪ Đạo lẫn đời cả nhân sinh,

PHỤ từ, tử hiếu, phu thê nghĩa,

Chúc đặng vui tươi vạn sự thành.

            THẦY đại hỷ chào mừng các con, xin chúc các con tân niên vạn hạnh. Các con hăy lắng nghe:

Thi bài:

        Thầy đại hỷ chào mừng năm mới,

        Chúc đoàn con tiến tới chẳng ngừng,

                Chúc cho toàn cơi thế nhân,

An cư, lạc nghiệp hưởng phần vui tươi.

        Chung ngự tửu tiếng mời cung kính,

        Thầy tứ ân vạn hạnh đoàn con,

                Chứng ḷng tôn kính chẳng ṃn,

B́nh thân an tọa tiếp tṛn lời khuyên.

        Giờ hôm nay cửa thiền hiệp mặt,

        Thầy cũng xin cân nhắc mấy lời,

                Tu hành tỏ xét con ơi,

Tầm ra chánh pháp th́ đời mới an.

        Thầy khuyên con Đạo vàng nắm giữ,

        Vô-Vi là hai chữ thiêng liêng,

                Xin đừng mơ mộng đảo điên,

Xiêu ḷng tín ngưỡng th́ riêng chịu sầu.

        Tu Phổ-Độ là cầu sắc tướng,

        Vô-Vi là biểu tượng về nguyên,

                Phải noi tâm pháp chánh truyền,

Thuyền xiêu lạc bến cơi thiêng khó tầm.

        Chơn th́ chánh nỡ lầm tà mị,

        Khiến cho đời liên lụy hỡi con,

                V́ thương hóa độ cho tṛn,

Càng xa Đạo chánh thon von chớ phiền.

        Lời châu ngọc nhủ khuyên cho hăn,

        Giấc huỳnh-lương đă măn chưa con?

                Nh́n đời dạ ngọc thon von,

Nh́n trên đại lộ hăy c̣n ngă ba!

        Phân rơ rệt đường tà nẻo chánh,

        Chọn mà đi tâm tánh của ḿnh,

                Đuốc thiêng soi thấu lộ tŕnh,

Cho đời xem xét bạch minh cơi ḷng.

        Đường hóa độ Thầy không dấu diếm,

        Lộ phơi bày mà kiếm chẳng ra,

                Đưa chơn nhắm mắt gọi là,

Th́ cam số phận, trách Cha sao đành.

        Thầy đă có sẵn dành phước lộ,

        Nỗi bâng quơ chác khổ tự ḷng,

                Nầy lời gạn đục t́m trong,

Nên chăng th́ cũng tại ḷng của con.

        Vết mực đậm màu son chớ lẫn,

        Vàng với thau sao chẳng chịu phân?

                Muốn nên Tiên Phật Thánh Thần,

Đạo Nhơn là gốc, đến Thần trước Tiên.

        Các con muốn về nguyên nghe rơ:

        Đạo pháp c̣n sáng tỏ như gương,

                Thượng thừa phải hiệp âm dương,

Pháp luân thường chuyển là đường thăng Thiên.

        Tinh Khí Thần trước tiên phải hiệp,

        Bế chơn âm, giao tiếp Tiên Thiên,

                Đạo thành phản bổn hườn nguyên,

Long thăng, hổ giáng, hống diên mới ḥa.

        Kim-thân đắc: ấy là đơn kết,

        Thánh-thai hườn: diệt hết tử sanh,

                Tạo thành một khối điển thanh,

Luyện tu đúng phép mới thành Phật Tiên.

        Chớ lầm tưởng vào thiền là chắc,

        Sái đường chơn: ma dắt lạc loài!

                Con ôi! biết đặng Cao-Đài,

Vô-Vi Xiển-giáo Thiên-Thai muốn gần.

        Bút mực cạn thức thần xét tỏ,

        Nhờ tâm linh giải rơ mấy lời,

                Chuông ngân cảnh tỉnh ḷng người,

Lời chơn cũng cạn xin đời cảm thông.

            V́ là giờ nay ân điển sẽ c̣n rất nhiều nhiệm vụ nên bài thi chỉ là vắn tắt. Giờ nay Cửu-Trùng đă sơ duyệt nhị quyển Thánh Kinh (*), Thầy cũng rất ngợi khen công tŕnh của các con, nhứt là NGỌC CHƠN ĐỨCNGỌC XUÂN HƯƠNG đă nhọc nhằn biết bao là công lao khổ nhọc giúp Thầy cho công cuộc khai thác nhị quyển Thánh Kinh ngày hôm nay đă được hoàn thiện, hoàn mỹ. Vậy giờ nay Thầy cũng hoan hỷ tứ ân cho hai con ban hành ngự tửu. Hai con thủ hộ đàn hăy sắm 2 chiếc ly đủ lễ, trên đĩa đựng ly rót bồ đào: bên tả 1 ly, bên hữu 1 ly. Ngọc Chơn Thanh rót trước chuyển sang cho Ngọc Thu Hồng. Hai con NGỌC CHƠN ĐỨCNGỌC XUÂN HƯƠNG hăy quỳ hai bên tả hữu. Hai con thủ hộ đàn đều quỳ xuống nâng 2 ly ngự tửu gọi là các con thủ lễ cùng nhau rồi chuyển sang cho nhị vị hưởng phần ban thưởng. Hưởng tửu xong, hai con đảnh lễ rồi trở lại nguyên chỗ…

            Thầy rất buồn cười cho cả đoàn con quá nên ít ỏi, chưa đầy ba chục (30) mà đă mới trong thời gian rất ngắn lại đâm ra có sự lầm hiểu với nhau. Các con ơi! mối Đạo hôm nay hăy c̣n quá nên non yếu, th́ các con hăy nên v́ Thầy mà thương yêu, ḥa hiệp lẫn nhau để cho niềm thân phát khởi th́ sự tốt đẹp sẽ đặng tươi sáng như hoa cúc mùa Xuân. Các con nên t́m hiểu lẫn nhau trên mọi tấm ḷng chơn thành, quí báu của các con. Đừng nên để cho nỗi ḷng c̣n lầm lẫn với nhau mà kém phần ḥa hiệp.

            Thầy giao nhị quyển Thánh Kinh cho Nguyễn Phước Đức là v́ Thầy cũng muốn cho nó tham gia vào chút quả công. Vậy Phước-Đức hăy sốt sắng vui ḷng lo phận sự cho được nhanh chóng vẹn toàn. Con chớ nên than phiền Thầy ít hay phù hộ, bởi v́ nhiệm vụ của con đă đến lúc th́ con phải sẵn sàng chấp nhận để thi hành. Con đă thông cảm? V́ việc công quả giữa thời nhiệm Đại Hội Long Hoa th́ các phần vụ của mỗi nguyên nhân đều phải sớt chia lẫn nhau mà thi thố đạo đức trước đại hội.

            Về phần tổ chức th́ các con hăy cứ an tâm v́ là Đạo lần từ bước. Các con phải nên t́m các phương pháp thuận tiện cho sự việc của ḿnh làm. V́ thế, ngày hôm nay các con tổ chức cuộc bầu cử Giáo-Hội, các con cũng nên thận trọng.

            Về phần phương tiện của các con là trước nhứt, th́ nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa bầu cử hôm nay Thầy xin tham khảo qua ư kiến của các con ở phương xa, có con nào chịu vui ḷng bước ra ứng cử th́ hăy bạch cho Thầy hiểu rơ?

            (- Đạo hữu Nguyễn Bửu Tài bạch: “Con đạo hữu Nguyễn Bửu Tài bạch Thầy: Xin Thầy cho biết mối liên quan mật thiết giữa Cao-Đài Ṭa-Thánh Tây-Ninh và Cao-Đài Đại-Đạo Đệ-Nhị Thiên-Khai Thiên-Lư Bửu-Ṭa nơi đây?)

            - Con hăy lắng nghe: Các con biết mối Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Ṭa-Thánh Tây-Ninh là có danh vị lớn lao nhứt hơn các chi phái khác nhưng đến ngày hôm nay cũng chưa đủ quyền lực để thống nhất mười hai và cũng chưa có đủ khả năng cầm đầu mười hai chi phái. Thầy khai sáng kỳ Đệ-Nhị tức là Thầy dùng quyền năng của Đấng CHÍ-TÔN để hóa Đạo trung ḥa, như vậy th́ mới có được một sự ḥa hiệp chánh thức. Dầu Đạo Tây-Ninh tuy rằng các con thấy vậy nhưng sự tan ră cũng đă làm cho lũng đoạn rất nhiều. Nếu Thầy để cho phái Tây-Ninh th́ con có biết chắc là các chi phái chịu ḥa hay không???

            (- Đạo hữu Nguyễn Bửu Tài bạch: “ Bạch Thầy, như vậy khi chúng con đi hành đạo làm thế nào để giải thích cho nhơn sanh hiểu rơ mối tương quan giữa 2 nền Đại-Đạo để đi đến đại đồng?”)

            - Điều đó là một việc quá nên dễ dàng: Nhị quyển Thánh Kinh các con nên đọc xét. Trong quyển ĐẠI-GIÁC th́ Thầy đă có sắp đặt tất cả đủ rồi. Nếu chi phái hoặc cá nhân không được thuận ḷng là tự nơi ḷng của các nơi ấy, các con cũng khỏi cần thắc mắc. Ngoài ra, nếu Thầy không chinh phục được ḷng của đàn con th́ đó chính là một sự việc mà các con đă muốn cho các con và nhân sinh đi tới sự chia rẽ hoàn toàn, rồi để cho cuộc đời sẽ đi đến mức cuối cùng th́ các con và nhân sinh phải lănh lấy sự đau khổ, th́ các con cũng không c̣n than trách nơi Thầy sao không giải cứu. Như vậy th́ các con đă thông cảm?

            (- Đạo hữu Nguyễn Bửu Tài bạch: “Con xin kính ơn Thầy.”)

            - Giờ nay xin trở lại giải các con về phần nội dung tổ chức. Nếu như các con ở xa không thấy có đặng phương tiện tham gia vào bộ phận nội qui của Ṭa-Thánh th́ các con cứ liệu định lẫn nhau, nhưng Thầy khuyên các con nên thỉnh cầu hoàn toàn Thiên-ư. Nếu có mấy đại biểu ứng cử viên hoặc đề cử phần vụ Hội Trưởng th́ các con nên biên đủ mấy lá thăm, dán kín để vào hộp, đệ lên Thiên-bàn cầu nguyện, rồi từng một bắt thăm. Nếu con nào trúng nhằm th́ con đó nhận lănh. Các con phải lần lượt từ các nhiệm chức mà đề cử và bắt thăm cho đến đủ hết các chức vụ. Đó là mới thiệt mỹ măn Thiên-ư. Vậy các con có chấp nhận lời Thầy hay không? Nếu các con chấp nhận th́ cứ đó mà thi hành.

            C̣n phần ở bên Los Angeles th́ các con sẽ thành lập Thánh-Thất ngay từ bên đó để cho giản tiện các việc hành đạo th́ mới được thuận tiện với gia cảnh của các con. Khi nào nơi Bửu-Ṭa có lịnh mới th́ các con mới sắp đặt chuyển sang mà thôi. C̣n Thánh-Thất của con ở bên đó th́ cứ hành đạo, phát Kinh và truyền Đạo để độ rỗi nhân sinh. Nếu như chỉ có một cái gốc mà không cành, không lá th́ làm sao che mát được cho nhân sinh? Vậy Minh-Lư nếu có ư kiến thế nào xin hăy bạch cho Thầy xét rơ. Lời bạch th́ điển kư phải mở ngoặc biên vào.

            (- Ngọc Minh Lư bạch: “Kính bạch Thầy: thứ nhứt, chúng con ở Los Angeles nam nữ đều có ḷng yểm trợ và làm cái ǵ có thể làm được để giúp anh em, chị em tất cả tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Thứ hai, cũng v́ đường sá xa xôi quá và t́nh cảnh gia đ́nh các con nơi đấy nên lời dạy của Thầy lập Thánh-Thất con xin đội ơn và hướng về Thiên-Lư Bửu-Ṭa để làm tất cả việc chi có thể làm được. Thứ ba, ở Los Angeles cũng đă thảo luận ư kiến và luôn luôn hướng về Bửu-Ṭa, nhưng các con dù có lời khuyên của Thầy đó là cái lịnh v́ hoàn cảnh không thể tham gia vào các chức vụ tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Điểm tới là đă khởi sự lập một chương tŕnh tại Los Angeles để thể hiện t́nh gia đ́nh anh chị em Đại-Đạo và làm thế nào ḥa hiệp t́nh tương thân, tương ái và chí t́nh thực hiện điểm đó và dâng cho Thầy năm tới và Mẹ trong ngày lễ của Mẹ. Đây là ư kiến tâm thành ở Los. Xin Thầy mở từ bi dạy bảo để các con hành đạo theo Thiên-ư.”)

            Cười… cười… Thầy xin hoan hỷ và chứng nguyện khả quan, Thầy xin ban ơn các con. Giờ nay măn điển. Một lần lập lại xin chúc ước cho các con niềm vui tươi một năm nhiều may mắn. Thầy xin tạm giă các con phản hồi Bạch-Ngọc. Thăng…

* * *

(Đàn tái cầu lúc 23g30 cùng ngày:)

            THẦY các con. Giờ nay v́ hăy c̣n nhiều việc cần thiết nên Thầy tái giáng chỉ dạy cho các con. Thầy xin miễn lễ, các con b́nh thân an tọa. Miễn lễ, hoan hỷ các con khỏi nhọc ḷng phụng hiến bồ đào.

            Ngọc Minh Lư, con có rơ biết là con nay được lịnh DIÊU-TR̀ ban bố cho con là Ngọc Minh Lư hay chăng? Nếu con có điều chi thắc mắc về danh Thánh của con th́ hăy bạch tŕnh.

            (- Ngọc Minh Lư bạch: “Dạ thưa không có thắc mắc.”)

            V́ là chữ NGỌC ngày nay đến thời kỳ mà con và đàn em phải đồng chung nhận lănh để cùng nhau kết niềm ḥa hiệp. V́ vậy mà Thầy không muốn cho con biết trước những ngày quá khứ mà danh Thánh con được đắc phong, vậy con đă thông cảm? C̣n một việc tối cần cho hiện tại: đạo nhiệm ngày nay tức là nhiệm vụ dịch Kinh. Vậy nay Thầy muốn thăm ḍ ư kiến của hiếu tử Ngọc Minh Lư, con có sẵn ḷng giúp Thầy dịch quyển thứ 2 nội phần tản văn hay chăng?

            (- Ngọc Minh Lư bạch: “Con xin phụng lịnh.”)

            - Thầy xin hoan nghinh tinh thần nhiệt tâm v́ Thầy, v́ Đạo của con. C̣n lại quyển Kinh ĐẠI-GIÁC th́ Thầy xin nhờ hiếu tử Nguyễn Hoàng Trinh, vậy con có bằng ḷng hay chăng?

            (- Nguyễn Hoàng Trinh bạch: “Bạch Thầy, sức con không làm nổi, nhưng con cố gắng. Nếu có sơ suất xin Thầy miễn lỗi.”)

            - Thầy rất vui thay nh́n con tận lực, th́ sự cố gắng của con Thầy sẽ ban bố điển ân để cho con thành công mỹ măn.

            Giờ nay Thầy xin giải thích tổng quát về các việc Đạo cho các con được rơ ràng. Từ nghi thức trên Thiên-bàn cũng như hiện tại nơi Thiên-Lư Bửu-Ṭa cũng hăy c̣n thiếu sót là bởi v́ từ nơi Thiên-Lư Diệu-Đàn chỉ là một căn pḥng quá đơn sơ thô thiển th́ sự thành lập cũng chỉ tạm thời. Cho đến ngày nay, nơi đây Thiên-Lư Bửu-Ṭa cũng vẫn là c̣n mang danh nghĩa v́ là chật hẹp, không đủ phương thức để cho sắp đặt nghi thức đủ đầy … th́ các con cũng nên hiểu biết hăy chờ đến lúc được hoàn thành th́ Thầy sẽ sắp đặt cho được hoàn thiện, hoàn mỹ, đúng với đạo luật của cảnh Thiên-Ṭa.

            C̣n những bài cúng tứ thời cũng chưa hoàn hảo. Các con cần hiểu v́ là những lúc ban sơ sẽ đi lần lượt, cho đến khi được mở mang th́ mỗi việc chi chi cũng phải ḍ lần từng bước. Nhưng Thầy cho con biết rằng: ĐỆ-NHỊ vốn là thời cơ Đạo hóa Ngũ Châu th́ mỗi mỗi việc chi của Đạo Thầy trên năm chục (50) năm khai mở, th́ các con cũng đă biết rằng sự lẫn lộn có thiệt, có hư, có chơn, có giả… Mà nhiệm thời sơ khai vốn là thời nhiệm của Đạo đi từ các nguyên nhân thọ truyền sắc lệnh đều là các bực quân-tử mày râu, nhân tài ưu tú. Nhưng đó là thời nhiệm di động. Th́ nay đă đúng vào thời kỳ đại hội Long-Hoa, vốn là thời nhiệm đại đồng, tận độ, thế diệt Ngũ Châu. Nếu ngày nay mà cơ Đạo vẫn để cho thực hành riêng rẽ th́ sẽ không bao giờ hóa độ cho đặng cảnh đời tan biến diệt vong! Các con hăy nên suy xét cạn cùng, nếu những kinh nghiệm đă qua, danh từ THIÊN-KHAI HUỲNH-ĐẠO (**) mà Pháp-Chủ khai sáng nếu được thành công th́ ngày nay Thầy đâu có phải sắp đặt cho thời kỳ Đệ-Nhị. Như vậy là các con đă nhận thấy rơ ràng là nhân tài càng cao, càng ưu tú th́ Đạo càng mau hoại, mà ĐỨC mới là trụ đặng mà thôi! Bởi v́: TÀI vốn thuộc Dương, Dương là Cơ, Cơ là động loạn; ĐỨC thuộc Âm mới đặng duy tŕ. Các con có đặng rơ chăng?

            V́ Thiên-Cơ lộ sớm danh xưng HUỲNH-ĐẠO đă xuất hiện không đầy tam niên th́ đă bại hoại! Ngày nay v́ Thầy thương xót thế nhân nên Thầy đă biết bao cực nhọc mà các con chưa đặng hăn tường, cũng v́ sự việc chưa đặng rơ thông.

            Các con nên hiểu 12 phái Đạo có phải của một Thầy chăng? Từ một mà biến thể đủ 12 th́ ngày nay Đạo phải dung ḥa cùng nhau. Mà 12 phái Đạo Thầy th́ tất cả các con thảy đều thuộc về đàn hướng đạo để hóa độ Ngũ Châu giữa thời kỳ thế diệt, th́ các con đâu có điều chi đáng thắc mắc với Thầy.

            Việc danh xưng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Thầy nhờ các con đếm lại từng chữ xem coi được mấy th́ bạch lại Thầy.

            (- Nguyễn Hoàng Trinh bạch: “Dạ thưa Thầy có 6 chữ.”)

            Như vậy các con hiểu chưa? Đó là chỉ mới khai thác có một đường lối Hữu-H́nh là Phổ-Độ mà thôi. Việc Thiên-Cơ sắp đặt th́ các con cứ nên chờ đợi, đến đâu th́ các con hiểu thêm mới tốt.

            Tấm bảng hiệu Chùa (***) là Thầy sắp cho giản tiện cũng v́ là c̣n nằm trong h́nh thức thô thiển nhỏ hẹp, v́ thế mà phải tổng kết luôn cả danh hiệu Bửu-Ṭa chung với lư Đạo cho được giản tiện là 12 chữ. Nhưng nay các con muốn biết sớm hơn th́ Thầy cũng tŕu ḷng mà giải rơ.

            Danh xưng Đại-Đạo 6 chữ ngày xưa các con cảm thấy ngay đến 2 chữ Cao-Đài vẫn c̣n chưa có, huống chi đủ đến 12.

            Hôm nay, con hăy biên rành mục danh xưng:

CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ ĐỆ-NHỊ THIÊN-KHAI

th́ đó mới gồm đủ 12 th́ chữ SONG TU mới đúng. Chính Thầy c̣n không muốn bỏ quên những kẻ tiêu đầu loạn ngạch mà c̣n hóa độ nó thay, huống chi 12 phái Đạo của Thầy gom vào chưa đủ th́ Thầy nỡ đâu quên lẫn các con.

            Việc nhựt tụng tứ thời th́ các con hăy nên chờ Thầy sắp xếp. C̣n bài Ngũ Nguyện vốn là lời nguyện của Thầy, chớ không phải là lời nguyện của các con. Mỗi thời cúng nhựt tụng trước khi xả đàn, các con đồng nguyện đó là Thầy dạy cho các con nhắc nhở lời nguyện của Thầy. Ngày nay các con muốn th́ cứ nguyện. C̣n riêng Thầy th́ Thầy cũng chẳng dám quên.

            Vậy nay Bạch Diệu Hoa không đủ sức khỏe tiếp điển lâu dài. Như vậy th́ cũng đă tạm đầy đủ, Thầy xin giă từ các con phản hồi Bạch-Ngọc. Thăng…

____________

 

Phần chú thích:

(*) Nhị quyển Thánh Kinh: là ĐẠI-GIÁC THÁNH-KINH và KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP.

(**) Đoạn này Thầy nói về cơ sở Thiên-Khai Huỳnh-Đạo ở Việt-Nam trước 1975 (chớ không phải Đệ-Nhị Huỳnh-Đạo Thiên-Khai sau này ở Hoa Kỳ)

(***) Bảng hiệu chùa lúc bấy giờ là: Cao-Đài Đại-Đạo Đệ-Nhị Thiên-Khai Thiên-Lư Bửu-Ṭa.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh