Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐÀN KHAI XUÂN & GIÁO ÐẠO

CỦA ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Thiên-Lý Bửu-Tòa

Dậu thời, mùng 1 Tết Xuân Tân Dậu (5-2-1981)

____________

Thi:

BẠCH tuyết trắng trong tợ ngọc ngà,

DIỆU hiền thẩm sắc gấm thêu hoa,

NĂNG học Ðạo mầu trường thi đức,

TIÊN NỮ Bồng-Lai gẫm thiệt nhà.

      Tôi: BẠCH-DIỆU-NĂNG TIÊN-NỮ, là mẫu thân của Bạch-Diệu-Hoa. Hôm nay là ngày lễ Tân-Xuân, tôi cũng được về thăm viếng hiếu nữ. Và nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa, tôi xin đảnh lễ Ðức ÐẠI-TỪ-PHỤ và lịnh MẪU-VƯƠNG. Nay tôi đắc lịnh ÐỨC CHÍ-TÔN tá bút báo đàn. Xin chư vị đạo-tâm hãy nghiêm-trang thủ lễ nghinh tiếp ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU lai đàn chào Xuân. Chư hiền hãy đọc mừng cơ, rồi hiến tam tuần mỹ tửu. Xong phần hiến tửu thì đồng đẳng chúc tuổi cho ÐỨC MẪU-VƯƠNG. Giờ này chư vị hãy khai môn nửa phút để tôi cùng chư vị Tiên-Nữ nghinh tiếp MẪU-TỪ xa loan đã ngự trước Bửu-Tòa. Tôi xin xuất ngoại...

(Tiếp điển:)

Thi:

Hòa DIỆU cao thâm thiệt ý lành,

Ngự TRỊ tánh phàm rõ tâm thanh,

Thiên KIM vạn lượng không hơn đức,

Thân MẪU nhìn xem chúng học hành.

lượng khoan từ là phận sải,

CỰC điểm gian nguy mới biết mình,

TỪ nầy nền Ðạo thêm vững chắc,

TÔN kỉnh đức hiền chẳng trọng danh.

      Vậy các con có hiểu lễ chúc tuổi cho Mẹ chăng? Mẹ ban ơn, các con hãy bình thân an tọa.

Thi:

Tửu đào hương ấm thú ngày Xuân,

Mẫu tử đoàn viên cạn chén mừng,

Rượu nồng cung hiến lòng con thảo,

Chúc Mẹ bá niên đắc thọ trường.

Mẹ vui cùng trẻ lòng thơ-thới,

Xin chúc đoàn con tiến lẫy-lừng,

Cao thăng phước lộc nhiều may-mắn,

Vạn sự thành công nhớ lại Xuân!

Tản văn:

      Hôm nay là ngày lễ Tân-Xuân, Mẹ lai đàn hạnh hỷ cùng đoàn con một niềm vui tươi trong ngày Xuân mới. Các con hãy đại tịnh lắng nghe:

Thi Bài:

      Ðàn chào Xuân vài lời niệm chúc,

      Niềm vui tươi nhạc khúc Xuân hòa,

            Tân niên hạnh hỷ nhà nhà,

Nhìn xem con trẻ đã hòa cùng nhau?

      Mẹ thương con ước ao cho đặng,

      Vẹn chữ HÒA bước thẳng Ðạo CAO,

            Non xanh nước biếc một màu,

Bức tranh tuyệt mỹ sóng xao, mây đùa.

      Nhìn cảnh tượng nào thua Tiên cảnh,

      Thú dương trần hình ảnh mỉa mai,

            Ðoàn con đắm đuối miệt mài,

Mà quên tu luyện Thiên-Thai khó về!

      Ðời giả tạm ê chề mối khổ,

      Ðạo lo mà tầm chỗ thoát thân,

            Thương con thốt những lời vàng,

Khuyên con tu niệm chớ màng cạnh tranh.

      Trần bể khổ sông danh, núi lợi,

      Khóc rồi than kìa hỡi khách trần,

            Tiền tài như bọt nước tan,

Miếng mồi khổ tục đeo mang ích gì?

      Ðiều nghiệp chướng sân-si, đạo-tặc,

      Kiếp giả trần nhắm mắt rồi không,

            Con ôi! nhân quả chập-chồng,

Khôn thời tháo gỡ cho hồn thảnh thơi.

      Người chớ tưởng sự đời là chắc,

      Xác thể hình tợ sắt bền lâu,

            Xem trong cõi sống mà sầu,

Con đường sanh tử là cầu bước ngang.

      Tạm một thuở giàu sang hay khó,

      Bóng thiều quang trước ngõ dập-dồn,

            Ðoái nhìn mái tóc điểm sương,

Nợ trần chưa vẹn xót thương đã già!!!

      Sánh như một đoàn gà chiu-chít,

      Nở rồi tàn có ích chi đâu?

            Ðường Tu là bước qua cầu,

Lánh vòng tứ khổ vương sầu bến mê.

      Mẹ thương con vỗ về khuyến nhủ,

      Ðoàn con yêu ngôi cũ lo về,

            Nhớ ngày xưa ở cựu quê,

Hóa thân xuống chốn biển mê làm người.      

      Nhiều kiếp đã đầu thai lẩn quẩn,

      Ðiểm linh-quang mê mẩn bụi hồng,

            Nhiễm mùi tục lụy đồ công,

Vinh-hoa, phú-quý mà không chịu về.

      Gây họa thảm nhiều bề chua chát,

      Cạnh tranh rồi lại sát hại nhau,

            Xem thôi ... Mẹ luống não sầu,

Nhìn con Mẹ những lắc đầu thở ra!

      Nỗi thương tâm nhưng mà rất khó,

      Biết làm sao dạy dỗ cho tuyền,

            Con ngoan thì Mẹ được yên,

Con mà ngổ-nghịch Mẹ hiền khổ tâm!

      Luật Thiên-Công âm thầm sửa phạt,

      Cõi trần-ai tội ác năng chừa,

            Rèn lòng tu niệm muối dưa,

Ðộ đời là điểm cần ưu buổi nầy.

      HÒA HIỆP sức chung tay công quả,

      Tạo chiếc đò Bát-Nhã độ dân,

            Ðò Tiên vớt khách đắm trần,

Thiên tai, địa ách, nạn nhân cuối đời.

      Hỡi đoàn con của Trời vạn hóa,

      Ðạo của Trời thì khá theo chân,

            Ðừng đi sái bước lạc đàn,

Mẹ khuyên con trẻ quày thoàn cho mau.

      Mẹ không quên con nào của Mẹ,

      Tại con hiền bước tẻ mà xa,

            Con đừng bạc-bẽo quên Cha,

Ðừng toan rẻ bước mà xa Mẹ hiền.

      Giờ hôm nay đàn tiền điểm hóa,

      NGỌC-CHƠN-THANH, Ðạo cả năng dồi,

            Tứ thời con chớ bỏ trôi,

Luyện tu mà diệt luân-hồi đó con!

      NGỌC-THU-HỒNG, lòng son lập Ðạo,

      Nợ cõi trần lo tháo vòng vây,

            Công-phu là gắng dạn-dày,

Tu cho thấy đặng Bồng-Lai là nhà.

      NGỌC-CHƠN-ÐỨC, xem qua thì rõ,

      Mẹ điểm đề sáng tỏ như gương,

            Chấm công giữa chốn Ngọc-Ðường,

Chứng tri quả đậm hội trường Long-Hoa.

    NGỌC-XUÂN-HƯƠNG, xem qua Ngọc-bảng,

      Chấm kỳ công chẳng quản nhọc-nhành,

            Son vàng tô điểm đề danh,

Phước hồng sẽ đặng ơn lành tứ công!

      Long-Hoa Hội: cộng đồng phán xét,

      Hội Bình-Linh: đủ hết vạn linh,

            Hữu công thì đặng thưởng đền,

Tà-gian có luật công-bình phạt răn!

      NGỌC-CHƠN-ÐẠT, khó khăn đã biết,

      Thọ phúc Trời mà thiệt chưa hay!

            Hồi sinh là phúc của Thầy,

Ngày nay mới được nơi đây hiệp-hòa.

      NGỌC-MINH-LÝ, đọc qua mới rõ,

      Mẹ điểm đề có họ và tên,

            Bảng danh rạng tỏ trước đền,

Giờ nay thấy đặng họ, tên rõ ràng.

Nguyễn-Hoàng-Trinh, Ðạo vàng nhuộm thắm,

      Cội căn xưa phong nẫm cõi lành,

            Sao cho bảng hổ đề danh?

Sao cho rạng vẽ mày xanh đức tài!

      Ðức, con hiền phận trai đạo-đức,

      Phước là lo bương bức theo Thầy,

            Ðạo Huỳnh tâm-pháp sẵn đây,

Thang Tiên chậm bước mà hay sụt sùi!

      Cài, Ðây con nầy lời chỉ giáo,

      Biết nghiệm suy lẽ Ðạo: chánh, tà,

            Tôn thờ trên có Trời Cha,

Thánh, Thần, Tiên, Phật cũng là phải Tu!

Tản văn:

      Giờ nay thi bài đã mãn. Mẹ xin chỉ giáo cho Bạch-Diệu-Hoa đặng rõ: Ngày sơ thập, nhứt ngoạt Tân-Dậu niên, Mùi thời, đàn cơ có Ðức Ðại-Từ-Phụ lai đàn. Các con hãy tề tựu đông đủ để cho Thầy truyền dạy những điều quan trọng. Sau khi phiên họp đại-hội bầu-cử xong rồi, nếu các con còn điều chi cần muốn bạch hỏi Ơn-Trên thì sẽ tái cầu tùy nơi sự nguyện vọng của các con. Ngày thập nhứt, Bạch-Diệu-Hoa hãy lo liệu cho trong bạn Ðạo gom góp tinh thần tụng một thời Kinh Tam-Bảo để siêu độ vong linh của bá tánh. Qua đến ngày thập ngũ thì hành lễ chỉ đơn giản mà thôi.

      Trung-Thu, ngày lễ Cửu-Nương cũng là ngày kỷ niệm của mười hai (12) phái lập thệ quy nguyên. Ngọ thời vào Lễ. Dậu thời hành Lễ theo thường lệ Ðại-Ðàn. Tuất thời hành lễ nghinh tiếp Diêu-Trì Cửu-Nương ........

      Sau giờ hành lễ thì lập đàn, sẽ có Mẹ nương bút. Các con hãy biên bài Tiếp Ðiển Mẹ tựa đề:

BÀI TIẾP ÐIỂN MẸ

      Nay đồ-đệ phần hương bái thỉnh,

      Nữ Tôn-Sư thừa lịnh Ngọc-Hoàng,

            Sắc truyền giáo Ðạo ngũ phang,

Dạy trong nữ phái biết đàng tu tâm.

      Ðang giờ Tý, canh thâm nhẹ bước,

      Hiển hích linh giáng trước đàn tiền,

            Chứng lòng cầu đảo tâm thiền,

Xe loan thần bút mau liền giáng cơ.

      Oai linh diệu một giờ rõ thấu,

      Ðức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU có linh,

          Khiến cho Ðồng-Tử nhẹ mình,

Mê tâm, mê tánh chơn tình quang minh.

      Vậy mới gọi Anh-Linh hiển hích,

     Khiến cho Ðồng khắng khít điển quang,

            Ðừng cho hương lạnh khói tàn,

Phiêu phiêu phưởng phất nhập đàn cấp lai.

       "Bài Tiếp Ðiển Mẹ" là thay cho "Bài Thúc Cơ". Vậy các con đã thông cảm? Giờ nay mãn điển, Mẹ xin trở gót xe loan. Xin chúc các con Tân Niên vạn hạnh.

      Thăng... 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh