Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

NOAH LO TỔ

Thin-L Bửu-Ta, Đn cầu lc 8g30 tối 22-12-1979

THI RẰNG:

THNH đạt nhờ do chữ tn thnh,

HONG cầu hữu nghị trược cng thanh,

THỔ hiệp dung ha ninh phc ấm,

ĐỊA chấp chiếu rồng cấp bo nhanh.

Tản văn:

      Lo: THNH-HONG THỔ-ĐỊA. Nay Lo phụng lịnh Đức Ch-Tn lai đn, Lo xin cho mừng qu vị, cm ơn một ly bồ đo. Xin qu vị hy nghim tịnh để cần nghinh tiếp một vị Lo-Tổ. Chư vị kh lo trn bổn phận. Địa xin xuất ngoại hộ đn.

 

(Tiếp điển:)

      Lo xin cho. Nay Lo lai đn qu danh l N- (NOAH) LO-TỔ. Trước hết, con xin đ đầu bi tạ Đức Ch-Tn. Sau xin mừng chung tất cả đn trung nam, nữ v ton thể nhn sinh. Nay Lo đắc lịnh ging đn chc mừng nơi ci dương gian hữu thnh, hữu tn, ngy Lễ Ging-Sinh rất nn long trọng, Lo xin cm ơn tất cả đn trung. Biết mấy ngn năm qua, ngy nay mới c một cơ hội m Lo được lai trần, thật l rất hữu hạnh! Nầy tn nữ Bạch-Diệu-Hoa, Lo xin kỉnh lễ v tỏ đi lời cm ơn.

      Lo nay phụng chỉ lai đn l cốt để c đi lời thiệt hơn cng với tất cả nhn sinh. Trong ton ci dinh hon nầy, no ai được r biết một ngy thế diệt đại họa đến cho nhn sinh, lng Trời vẫn thiết tha. Từ thuở xa xưa, việc đng tu đến nay hy cn di tch. No ai thấu r định luật Thin-cng? V vậy m việc ta đng tu lm cho tất cả người đời thảy đều hoang mang khinh bỉ. Ngy nay, Lo muốn hỏi hết tất cả chư vị c mặt tại đn nầy rằng:

      - C phải người N- thuở xưa thiệt l một đấng trọn lnh hay khng?

      - (Nguyễn Cao Minh bạch: Bạch Lo Tổ, thiệt đng vậy!)

      - Cũng chưa quả thật l đng. Bởi v trong thời gian ấy, cũng sẽ cn c nhiều kẻ trọn lnh hơn ta. Nhưng ta chỉ l một kẻ c đủ ĐỨC TIN! V c đủ lng tin tưởng nơi Đức Cha Trời, ta tin tưởng hết cc lời dạy bảo của Đức Cha Trời. V ta chịu vng lời Cha, ta chịu lm đng theo mạng lịnh của Cha, thế nn ta mới giải cứu được sự tai họa cho nh ta. Thế m, sự tin lời Đức Cha Trời thuở ấy, ta chỉ c cứu được sự sống cho gia đnh ta m thi. Cn ngoi ra, tất cả nhn sinh ta vẫn khng cch g cứu gip được! L bởi v thuở ấy, lng người hầu đ mất hết đức tin! V lẽ ấy m việc ln ni đng tu, ta sẽ l người lm một tr đng kịch cho kẻ thế gian chế nhạo cười ch rằng ta l một kẻ mất tr, đin loạn v một bịnh chứng. Nhưng ta vẫn một niềm tin Cha!

      Ngy nay, tn nữ cũng l một kẻ mang tiếng mất tr. Nhưng ta rất cảm phục thay người rất c ch kh hơn ta m vẫn cn lo được cho tất cả cng cuộc để cứu vớt cho ton linh! Vậy, nếu những ai c lng tin tưởng m lo tu cầu, hiệp tc th sẽ nhận được sự ban ơn của Đức Thượng-Đế, sẽ nhận được diễm phc dnh cho trong ngy giờ nguy khổ ấy gặp đặng sự giải cứu.

      Xứ no biết quay về với con đường Đạo, giữ được sự tu hnh th xứ ấy được hưởng n huệ. Nước no biết quay mặt về với Đức Thượng-Đế th nước đ sẽ được Thượng-Đế gip m giải cứu bằng php mầu. Nếu như người đời m cứ lầm lủi, m man th cơ cuộc tiu vong sẽ kh bề giải thot!

      Lo xin nhắn nhủ cng tất cả Hiệp Chủng Quốc trn nước Hoa Kỳ ny: tất cả c ai đ nhn thấy php mầu của Thượng-Đế m Trời đ ban xuống ci thế gian ny trong nin hiệu 1979 đ c đến hai lần? V từ by giờ, tất cả hy nn ch php lạ của Trời sẽ sắp c xuất hiện lần thứ ba trong nin hiệu 80, tức l tất cả trong ba đặc điểm để cho người đời thấu hiểu.

      Ngy nay, Lo lai trần cũng l cn mục đch c đi lời cng tất cả nhn sinh trong thế gian ny được r biết. Giờ pht tai nguy nay đ qu cận kề như chớp nhong, th xin tất cả hy nhn vo cơ cuộc m gắng ch tu thn, gắng lo cầu đảo vng lời Thượng-Đế m chung đồng lo hiệp tc, xy dựng cuộc đạo đức cho được vẹn ton th mới được thot qua cơn khốn khổ. Lo cũng đ cạn hết mấy lời, v c lịnh trn nn Lo phải đến đy biện phn minh bạch.

      Hm nay mấy lời cng tn nữ r chăng? Cũng v phận sự nn Lo phải đến BỬU-TA ngồi chờ đợi. V sự v tnh m tn nữ xua Lo ra thềm. Lo cũng xin tỏ lời hoan hỷ v sự v tnh m hiểu lầm.

      Nay Lo cũng rất vui thay nhn vo cảnh tượng ton ci thế giới một ngy đại lễ Ging-Sinh mừng đn xn xao! Lo xin ban ơn cho ngy đại lễ nầy một thứ qu qu bu nhứt của đời Lo, tức l bằng cc lời nhủ khuyn người đời gắng sức lo tu sửa, v gắng lo HIỆP HA cng nhau để cng chung khẩn nguyện lm đng theo cc điều trong Kinh-Thnh m Trời đ dạy người, th ngy gần đy Đức Thượng-Đế sẽ ban cho loi người chung hưởng mọi cuộc ha bnh, thảnh thơi, sung sướng.

      Nay Lo chỉ c mấy lời. Giờ mn, Lo xin chc tất cả nhn sinh từ nay sẽ ảnh hưởng được mọi sự phc lnh trn ci dinh hon ny, tất cả đều nhận lnh được mọi sự lnh, ấm no, sung sướng Nay Thin-điển mn giờ, Lo xin lui bước.

        Thăng. 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh