Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHỔNG THÁNH TÔN SƯ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút lúc 7g53 ngày 9-9-1978 (8-8 Mậu Ngọ)

THI RẰNG:

Long triều phụng chỉ khước hoàng ân,

Bạch nhựt thanh thiên khứ thị trần,

B́nh minh thố ngọc phùng phi tuyết,

Thoang thoảng hương trầm tá thủ thân.

THI:

Tất vàng cung khuất tửu đào hương,

Lạc hứng tiêu diêu cảnh phúc đường,

Nhứt trản phục đồng thiên bổi thiểu,

Nhị trản thu đề xuất họa chương.

THI:

KHỔNG học mà hay xứng bực tài,

MINH mẫn chí hùng thế đặng ai?

TÔN nghiêm đức độ thừa khâm thủ,

chủ tịnh đàng thử lương khai.

Tản văn:

       Lăo: KHỔNG-THÁNH TÔN-SƯ. Hôm nay là ngày Tam Giáo Thượng Ṭa chiếu kiến để lạc thành niêm tất nhị-quyển Thánh-Kinh. Lăo nay đại diện Ṭa Tam Giáo lai đàn tá bút để chiếu kiến. Bạch-Diệu-Hoa, hiền nữ hăy khá đem quyển Thánh-Kinh để lên Thiên-Bàn tôn tŕnh thủ lễ, Lăo nay chiếu kiến kịp giờ.

THI BÀI:

       Hội Long-Vân cơi trần hé mở,

       Nhựt thanh tiền tá trợ phàm thân,

              B́nh minh bóng thỏ duyệt trần,

Sương mai phảng phớt khói hương ngạt ngào.

       Tửu nhị tuần dồi trau cung chúc,

       Sắc thọ truyền khuất phục từ ân,

              Nương mây xuống cảnh hồng trần,

Điện tiền tá bút bài phân rơ ràng.

       Lễ chiếu kiến công đàn Tam Giáo,

       Quyển Kinh nh́ lượt khảo văn chương,

              Cùng là pháp lư hăn tường,

Biết rằng qui luật phổ trương lư Trời.

       Chơn pháp lộ rạng ngời cứu thế,

       Chơn lư thông đáng để muôn đời,

              Thượng ḥa hạ lục ư Trời,

Hiệp đồng phương thức Đạo đời sáng soi.

       Chấm thẩm công son ng̣i rỡ rỡ,

       Thánh-Kinh truyền muôn thuở hậu lưu,

              Kể từ cuối cuộc hạ thù,

Đạo khai cứu thế thiên thu vĩnh tồn.

       Hai ngàn năm khai môn thế hệ,

       Măn nhiệm thời liên kế kỳ hai,

              Đạo truyền thiên luật thượng tài,

Kinh quyền thế hệ thiên oai lẽ Trời.

       Từ ngày nay chớ rời Thiên sắc,

       Tam Giáo truyền qui tắc đành rành,

              Chiếu đồng Tam Giáo, Tam Thanh,

Ban hành cơi thế lập thành lư chơn.

       Hai ngàn năm châu hườn đáo vị,

       Chớ sai lời miệt thị văn bài,

              Thế thường lừa lọc đơn sai,

Ư phàm dậm sửa văn bài thánh tôn.

       Nếu vi lịnh dĩ tồn phạm pháp,

       Chữ vô tư thị áp tương đồng,

              Thiên điều thửa lịnh giái trung,

Do Ṭa Tam Giáo luật chung bất v́.

       Ghi toàn quyện Kinh nh́ thẩm hóa,

       Đời soi chung nhân ngă thị đồng,

              Đạo Trời diệu lư trung dung,

Tương quan pháp lư liêm tùng giáo nghiêm.

       Giờ đại hỷ lương điềm khán phục,

       Niêm tất Kinh cung chúc lạc thành,

              Án tiền Tam Giáo, Tam Thanh,

Trên là có Đấng Từ-Lành chứng tri.

       Giờ chu tất uy nghi rực rỡ,

       Thủ kỳ công vạn thuở danh đề,

              Ngọc đ́nh khiêm nhă lời quê,

Công đồng phong ngợi thâm khuê đức tài.

       Điển diệu thần sương mai rực nắng,

       Măn giờ lành thư thoảng hồi qui,

              Giă từ tôn nữ lương kỳ,

Thượng huyền hưng cảnh thang mây kịp giờ.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh